Petice za okamžité zastavení dodávek zbraní všem stranám konfliktu v Jemenu, dokud bude existovat riziko, že takové vybavení bude použito k páchání nebo umožnění závažných porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv.

Ministr zahraničních věcí ČR
Tomáš Petříček
Ministerstvo zahraničních věcí
Loretánské nám. 101/5
118 00 Praha 1 – Hradčany


Vážený pane ministře,

píšeme Vám, jelikož jsme vážně znepokojeni vojenskou rolí Spojených arabských emirátů (SAE) v Jemenu a jejich odkláněním zbrojních dodávek neodpovědným ozbrojeným skupinám působícím v zemi. AI zdokumentovala mnoho případů porušování mezinárodně platných lidských práv a humanitárního práva ze strany jak vojenských sil SAE, tak ozbrojených skupin, které Emiráty podporují.

Česká republika v minulosti vyvezla zbraně do SAE a je tedy možné, že mohou být zneužity v jemenském konfliktu.

Česká republika ratifikovala Smlouvu o obchodu se zbraněmi (ATT) http://disarmament.un.org/treaties/t/att/deposit/asc ).

Oceňujeme a podporujeme závazky, které ze smlouvy vyplývají. Připomínáme však, že dle Článku 7 této Smlouvy je i Česká republika povinna posuzovat, zda dodávky konvenčních zbraní, souvisejícího střeliva/munice a částí a součástek nemohou sloužit k páchání či umožňování vážného porušování mezinárodních lidských práv či mezinárodního humanitárního práva. Vyvážející státy musí rovněž hodnotit rizika neoprávněného odklonu dodávek konvenčních zbraní v této smlouvě obsažených.

Ptáme se proto, jaké kroky ČR podniká, aby zajistila ze strany úřadů SAE pečlivé, nezávislé, nestranné, efektivní a transparentní vyšetřování všech událostí, při kterých mohla být použita zbytečná či nepřiměřená síla, a spravedlivé potrestání osob zodpovědných za tyto činy.

Protože dle našeho názoru došlo k jasnému porušení výše zmíněných principů, Amnesty International vyzývá všechny státy včetně České republiky, aby přestaly dodávat zbraně všem stranám konfliktu v Jemenu, dokud bude existovat riziko, že takové vybavení bude použito k páchání nebo umožnění závažných porušování mezinárodních humanitárních a lidských práv.

S úctou,


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít