Petice za stažení sporného zákona

Paul Mavima
9th Floor, Kaguvi Building
Corner S.V Muzenda Street and Central Avenue
P.Bag CY17
Causeway, Harare, Zimbabwe


Vážený pane profesore,

vyjadřuji své znepokojení nad pozměňovacím návrhem novely zákona o soukromých neziskových organizacích (PVO), který je v současné době projednáván v parlamentu. Jak víte, návrh zákona o PVO byl poprvé předložen vládou 5. listopadu 2021 za účelem „boje proti terorismu“ a zákazu soukromého lobbingu nevládních organizací (NGO). V červnu 2022 jste na základě veřejné konzultace a podnětů od různých zúčastněných stran předložili další změny návrhu zákona. Nejnovější změny návrhu zákona představují vážnou hrozbu pro důležitou práci organizací občanské společnosti, které odhalují porušování lidských práv, pohánějí vládu k odpovědnosti a zajišťují dodržování, ochranu, podporu a naplňování práv zimbabwského lidu. Navrhované změny zavádějí dodatečné, nepřiměřeně přísné trestní a občanskoprávní sankce za nedodržení předpisů vyplývajících z PVO, stejně jako individuální odpovědnost správců, zaměstnanců a manažerů PVO a všech osob, které se podílejí na kontrole PVO, včetně veřejnosti.

Návrh zákona soustřeďuje pravomoci v úřadu registrátora, přičemž tyto pravomoci mohou být využity ke zrušení registrace a odmítnutí registrace organizací, které byly v minulosti napadeny a kritizovány vládou.

Další pozměňovací návrhy, které jste předložili v červnu 2022, navíc obsahují dalekosáhlé věcné změny, jež nebyly v původním návrhu zákona, který parlamentní výbor pro veřejné služby, práci a sociální péči konzultoval s veřejností. Tyto významné změny musejí být podrobeny veřejné konzultaci.

Pokud by byl návrh zákona, který nyní projednává parlament, přijat, představoval by závažné porušení práva na svobodu projevu a sdružování, což by vážně omezilo činnost občanské společnosti, včetně umožnění ukončení činnosti některých organizací, které se zabývají podporou a ochranou lidských práv a požadují od vlády odpovědnost.

Naléhavě Vás žádám, abyste tento výrazně pozměněný návrh zákona neprodleně stáhl z dalšího projednávání v parlamentu, dokud nebude podroben veřejné konzultaci, a abyste z něj odstranil všechny sporné body, které ztěžují či znemožňují práci organizací občanské společnosti. Rovněž Vás naléhavě žádám, abyste plně zohlednil doporučení, která organizace občanské společnosti předložily v průběhu konzultačního procesu.

S pozdravem


  Celé znění on-line petice v angličtině Zavřít