×

Text on-line petice za rovný přístup slovenských dětí ke vzdělání
Ministr školství SR
PhDr. Dušan Čaplovič DrSc.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30, Bratislava
Slovensko


Vážený pane ministře,

dovolte mi, abych vyjádřil/a hluboké znepokojení nad existencí rasově nebo etnicky oddělených tříd ve slovenských školách. Tak, jako se to děje v současnosti i na Základní škole Francisciho 11 v Levoči. Tato základní škola má zřízených několik oddělených tříd vyhrazených romským žákům. Navzdory kritice rodičů romských žáků, Rady Evropy, slovenské ombudsmanky a mezinárodních organizací škola segregaci dětí podle barvy pleti nezrušila.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti Vás žádám o:

Ukončení segregace romských dětí

Rovný přístup slovenských dětí ke vzdělání

Zavedení komplexní školské reformy

S ohledem na hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity, Vás, pane ministře žádám o zasazení se o rovnost ve vzdělání nejen v případě romských dětí z Levoče, ale i dalších nespravedlivě segregovaných žáků na Slovensku.

Děkuji Vám za pozornost, kterou této záležitosti věnujete.

S úctou
Zavřít