Vietnam

V roce 2017 vietnamské úřady zintenzivnily potlačování lidských práv v oblasti svobody vyjadřování, shromažďování a sdružování a stejně tak omezily svobodu myšlení, přesvědčení a vyznání.

Během roku 2017 a prvního čtvrtletí roku 2018 organizace Amnesty International shromáždila informace o 97 známých vězních svědomí (1), mezi nimiž je 88 mužů a 9 žen (2). Tato čísla svědčí o celkovém nárůstu oproti předchozím rokům, a to přesto, že několik politických vězňů bylo po výkonu trestu propuštěno.

Úřady se primárně zaměřily na obhájce lidských práv, stoupence náboženství, obhájce životního prostředí, společenské a politické aktivisty - včetně osob, které na internetu vyjádřily své názory. Tito jedinci byli terčem státních orgánů buď kvůli pořádání protestních akcí, jež kritizovaly vietnamské úřady, anebo za šíření informací, které se neshodují s oficiálními zdroji. Mezi těmito vězni svědomí je 40 politických, sociálních a environmentálních aktivistů a 57 stoupenců náboženství, z nichž 37 patří mezi národnostní menšiny.  Mezi vězni, jejichž věk je znám, jsou dva ve věku do 25 let, 75 osob mezi 25–64 let, 18 dalších je starších 65 let.

V tomto odkazu najdete plný soupis všech 97 vězňů a vězeňkyň (v angličtině)

Vietnamské úřady označují osoby, jež prosazují svá práva, za zločince, a přitom ve skutečnosti státní legislativa a praxe jednoznačně porušuje mezinárodní právo pro oblast lidských práv. Mnoho lidí bylo svévolně zadrženo, stíháno v nespravedlivých procesech pro ohrožení státní bezpečnosti a pro jiná nejasně formulovaná obvinění, a několik z nich bylo odsouzeno k nezvykle dlouhým trestům odnětí svobody. Někteří vězni byli opakovaně vězněni v izolaci od okolního světa a drženi v samovazbě.  Za trest byli někteří z nich převezeni do vězení v jiné oblasti daleko od jejich domova, což zvyšuje riziko mučení a špatného zacházení. Vězněným aktivistům byl mnohdy na delší dobu odepřen přístup k advokátům a členové jejich rodiny nevěděli, kde jsou, což taktéž může vést k mučení a zhoršenému zacházení. Podle tvrzení mnoha spolehlivých zdrojů mají vězení ve Vietnamu nízký hygienický standard a vězni nemají adekvátní přístup ke zdravotní péči, čisté vodě a čerstvému vzduchu.

Mezi 97 vězni svědomí jsou minimálně dva, kteří byli obviněni na základě dvou článků trestního zákoníku, ostatní byli obviněni pod jedním článkem, tj. celkem 99 obvinění podle trestního zákoníku z roku 1999. Ve vyšetřovací vazbě je nyní 16 osob, 41 rozsudků je na dobu kratší než 10 let a 42 trestů bylo uděleno na dobu 10 let anebo déle.

Rozpis trestů 97 známých vězňů svědomí:

- 44 trestů podle článku 79 trestního zákoníku 1999 za „pokus o rozvrácení" státu.

- 29 trestů podle článku 87 trestního zákoníku 1999 za „podrývání národní jednoty"

- 14 trestů podle článku 88 trestního zákoníku za „šíření protistátní propagandy"

- 1 trest podle článku 89 trestního zákoníku za „narušení bezpečnosti"

- 2 tresty podle článku 91 trestního zákoníku 1999 za „útěk anebo přeběhnutí do zahraničí za účelem odporovat proti lidové správě"

- 3 tresty podle článku 245 trestního zákoníku 1999 za „rušení veřejného pořádku"

- 3 tresty podle článku 257 trestního zákoníku 1999 za „odpor proti veřejným činitelům při výkonu jejich povinnosti"

- 4 tresty podle článku 258 trestního zákoníku 1999 za „zneužití demokratických svobod k poškozování zájmů státu, práv a zájmů organizací a/nebo osob"

- 1 trest podle článku 304 trestního zákoníku 1999 za „maření výkonu soudního rozhodnutí"

Přední aktivisté, kteří byli propuštěni či nebyli uvězněni, i jejich příbuzní nadále čelí omezování svobody pohybu, policejnímu dohledu, obtěžování a násilným útokům; velký počet aktivistů nakonec neměl jinou možnost než Vietnam opustit.

Vietnamské úřady nadále umožňují vězňům svědomí předčasné propuštění jen v případě jejich souhlasu s emigrací.

Organizace Amnesty International vyzývá k neprodlenému a bezpodmínečnému propuštění všech vězňů svědomí, jelikož jim byla odebrána svoboda výhradně kvůli pokojnému uplatňování jejich lidských práv.

 


 Poznámky:

1. Tento seznam uvádí informace o vězních svědomí, které se  organizaci Amnesty International podařilo identifikovat. Lze předpokládat, že celkový počet vězňů svědomí je vyšší.

2. Mezi 9 vězenkyněmi svědomí je jedna starší 73 let, dalším 8 je mezi 25-64 lety.

 

Novinky

22.6.2018

Vietnam: Úřady musí vyšetřit podezření z mučení po masovém zatýkání

Vietnamské úřady musí neprodleně a bezpodmínečně propustit demonstranty zadržené při sérii zatýkání během minulého víkendu a provést okamžité, důkladné a efektivní vyšetřování kvůli podezření, že někteří demonstranti byli mučeni.

Další zprávy

Úspěchy

7.5.2020
Ujgurská studentka zmizela, rodina se bojí o její život:

Skvělá zpráva - Guligeina Tashimaimaitiová je konečně volná!

Po více než dvou letech byla Guligeina propuštěna z převýchovného tábora v Sin-ťiangu.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...