TRAFIGURA: TOXICKÁ CESTA

  Článek

Před deseti lety nákladní loď Probo Koala začala čtyřměsíční cestu, která skončila nelegálním vyložením toxického odpadu na Pobřeží slonoviny.

Mezinárodní ropná společnost Trafigura produkovala toxický odpad na lodi Probo Koala procesem, kterým pročisťovala znečištěnou naftu, aby ji prodávala jako benzín na západoafrickém trhu se ziskem kolem 7 milionů amerických dolarů za zásilku. 

Při tomto procesu vzniká spousta nebezpečného odpadu, s kterým je jen málo zařízení připraveno nebo schopno se vypořádat, protože to vyžaduje odborné zacházení. Trafigura věděla, že odpad je nebezpečný, ale neměla žádný plán jak ho bezpečně uložit.

Trafigura se pokusila, ale nepodařilo se ji, zbavit se odpadu v pěti zemích: v Maltě, Itálii, Gibraltaru, Nizozemsku a Nigérii. Odmítla i nabídku společnosti z Nizozemska, která by se s odpadem bezpečně vypořádala za 620,000 dolarů.

Místo toho odpad nakonec nelegálně na Pobřeží slonoviny vyložila  místní společnost, kterou si Trafigura najala za pouhých 17,000 dolarů. V noci z 19. na 20. srpna 2006 kamióny vyložily toxický odpad na nejméně 18 místech v okolí hlavního města Abidžanu. Vzápětí nato začali lidé z okolí skládky trpět zdravotními problémy. Všichni měli stejné symptomy – dýchací potíže, zvracení a průjmy. Kvůli potížím zemřelo celkem 15 osob a více než 100 000 obyvatel muselo vyhledat lékařskou pomoc.

O deset let později, kvůli občanské válce, ale také kvůli nedostatku vládní akce a informací, lidé z Abidžanu stále nic nevědí o rozsahu znečištění a o dlouhodobých zdravotních dopadech uložení odpadu.

Program Organizace spojených národů pro životní prostředí brzy provede ekologickou kontrolu skládek, aby zjistil, zda jsou stále kontaminovány. V závislosti na výsledcích kontroly, vydá doporučení k dlouhodobému sledování zdravotního stavu společně se Světovou zdravotnickou organizací a dalšími zdravotními odborníky. 

Spravedlnost opožděná; spravedlnost­ odepřená?

V únoru roku 2007, Trafigura vládě Pobřeží slonoviny vyplatila odškodné 200 miliónů dolarů na základě mimosoudního vyrovnání, čímž získala imunitu z trestního stíhání. V občanskoprávních žalobách ve Velké Británii, podaných jménem 30,000 obětí, Trafigura dosáhla dalšího řešení bez přijetí své odpovědnosti. 

V roce 2008 nizozemský soud zjistil, že společnost je vinna z nedovoleného vývozu odpadu z Nizozemska, což je trestný čin a musela zaplatit pokutu milion eur. Nizozemské úřady se avšak rozhodly, že nebudou Trafiguru za vyložení odpadu na Pobřeží slonoviny soudně stíhat.

Výsledkem je, že se Trafigura nikdy nemusela zodpovídat za svoji roli v samém ukládání odpadu na Pobřeží slonoviny. Mnoho postižených stále ještě čeká na přiměřenou právní ochranu a spravedlnost. V roce 2016 oběti požádali nový a zatím nevyřešený nárok na náhradu škody proti Trafiguře v Nizozemsku. Trafigura stále popírá zodpovědnost za vyložení toxického odpadu a tvrdí, že věřila, že místní společnost uloží odpad bezpečně a legálně. 

Selhání Velké Británie

Amnesty International naléhala na britskou vládu, aby zahájila trestní vyšetřování dceřiné společnosti Trafigury se sídlem v Londýně, která koordinovala operace vedoucí k vyložení odpadu.

V březnu 2014 Amnesty International zaslala britským úřadům podstatný důkaz o tom, že akce ředitelů a zaměstnanců ve Velké Británii mohly být součástí korporátního spiknutí za účelem uložení odpadu do zahraničí. Královská prokuratura oznámila, že záležitosti vznesené Amnesty International “nejsou pro Královskou prokuraturu” a podala spis Agentuře pro životní prostředí.  

V březnu 2015 Agentura pro životní prostředí se rozhodla, že nebude případ vyšetřovat pouze na základě pravděpodobných nákladů a přínosů provádění tohoto vyšetřování. Důvody, které agentura pro životní prostředí poskytla, jasně ukazují, jak soudní systém žalostně není schopen řešit korporátní zločin. Také jasně osvětluje systém, který nadnárodním společnostem se sídlem ve Velké Británii dává volnou ruku ke spáchání trestných činů v zahraničí.