Urgentní
akce

© Private

Novinářka z Burundi byla za kritiku vlády odsouzena k deseti letům vězení. Pomůžete?

  Případ

Floriane Irangabiye je novinářka z Burundi dlouhodobě žijící ve Rwandě. V srpnu 2022 byla zatčena při návštěvě rodiny v Burundi a od té doby je ve vězení. V lednu 2023 byla kvůli pokojné kritice burundské vlády odsouzena k deseti letům vězení. Nespravedlivý postup burundských úřadů porušuje její právo na spravedlivý soudní proces a na svobodu projevu. Podpořte petici požadující její okamžité propuštění.

Floriane Irangabiye je novinářka z Burundi. Již více než deset let žije v Kigali, hlavním městě Rwandy. V srpnu 2022 cestovala do Bujumbury v Burundi, aby navštívila svou rodinu. Byla to její první cesta do Burundi od roku 2015, kdy v zemi proběhly protesty vyvolané rozhodnutím prezidenta Pierra Nkurunzizy v rozporu s ústavou již potřetí kandidovat na prezidentskou funkci, což Irangabiye přinutilo na několik let přerušit do té doby pravidelné návštěvy rodiny v Bujumbuře.

Při této návštěvě byla Floriane Irangabiye svévolně zatčena a umístěna do vazby. V září 2022 byla přemístěna do věznice v provincii Muyinga, kde je držena dodnes. Až do října byla vězněna, aniž by proti ní bylo formálně vzneseno obvinění.

Floriane Irangabiye byla uvězněna kvůli pokojné kritice vlády Burundi. Během soudního procesu obžaloba předložila jako důkazní materiál záznam z radiového vysílání stanice Radio Igicaniro ze srpna 2022, kde Irangabiye a její hosté kritizovali burundskou vládu. Podle tohoto záznamu Irangabiye řekla: „Obyvatelé rezignovali na zlo vedoucích představitelů Burundi, občané nevyjadřují svůj názor ze strachu, že budou zabiti, naléháme na ně, aby strach překonali.“ Obžaloba rovněž předložila jako důkaz fotografie, na kterých se Floriane Irangabiye při veřejných akcích setkala s rwandským prezidentem Paulem Kagamem a bývalým burundským prezidentem Pierrem Buyoyou. Irangabiye byla také nařčena z účasti na schůzkách pořádaných burundskou mládeží v exilu ve Rwandě.

Nejvyšší soud v Mukaze v provincii Bujumbura shledal 2. ledna 2023 Floriane Irangabiye vinou z „podrývání integrity národního území“. Byl jí udělen desetiletý trest ve vězení a pokuta ve výši jednoho milionu burundských franků (téměř 11 tisíc korun). Její právníci se proti rozsudku odvolali.

Případ Floriane Irangabiye je příkladem dlouhodobého úsilí burundských úřadů potlačit disent, a to navzdory opakovaným slibům nynějšího prezidenta Evarista Ndayishimiyeho zlepšit současný stav lidských práv v zemi. Nespravedlivé uvěznění a stíhání porušuje základní lidská práva Floriane Irangabiye na svobodu projevu a na spravedlivý soudní proces.

Pozadí

Poté, co bývalý prezident Pierre Nkurunziza ohlásil kandidaturu na třetí mandát ve funkci, propukly v Burundi protesty označující jeho čin za nelegální, protože ústava z roku 2005 omezuje počet povolených prezidentských mandátů na dva. Burundské organizace občanské společnosti a sdělovací prostředky byly v roce 2015 jedním z prvních terčů vládních represí. Vláda donutila většinu nezávislých lidskoprávních organizací a médií k přerušení nebo ukončení činnosti a mnoho jejich zaměstnanců přinutila k odchodu do exilu. Navzdory slibům prezidenta Evarista Ndayishimiyeho z roku 2021 normalizovat vztahy s médii, burundská vláda nadále nedůvěřuje mediím a lidskoprávním organizacím a striktně omezuje jejich činnost. Stejně tak jsou nadále významně omezována práva na svobodu projevu.

Většina nezávislých lidskoprávních organizací v Burundi nemůže obnovit svou činnost, zejména proto, že burundské úřady vydaly zatykače na mnoho jejich předních aktivistů žijících v exilu. Dvanáct obránců lidských práv a novinářů bylo součástí skupiny třiceti čtyř lidí odsouzených v červnu 2020 v nepřítomnosti k doživotním trestům ve vězení na základě obvinění z pokusu o státní převrat v květnu 2015. Rozsudek Nejvyššího soudu o tomto případu byl uveřejněn až v únoru 2021.

Zatčení nebo umístění do vazby jako trest za pokojné uplatňování lidských práv, včetně práva na svobodu projevu, se rovná svévolnému zadržení a je porušením Africké charty lidských práv a práv národů a Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, tedy mezinárodních dohod, jichž je Burundi signatářem. Pracovní skupina OSN pro svévolné zadržování uvedla, že osoby zadržené výhradně za pokojné uplatňování svých lidských práv musejí být okamžitě propuštěny.