Amnesty International je organizací, která především vede kampaně za systémovou nápravu, změny zákonů, přehodnocení postoje jednotlivých představitelů vlád a států k lidským právům. Amnesty International působí pouze vahou své autority a nenásilným tlakem na zodpovědné úřady jednotlivých zemí.

Jednotlivými případy porušování lidských práv se Amnesty zabývá zejména tím způsobem, že je dokumentuje. Výběr individuálních případů se provádí na základě dlouhodobě stanovených priorit, mezi které patří např. neexistence demokratických institucí, předpojaté soudnictví či perzekuce občanského sektoru v konkrétní zemi.

Individuální podporu tedy poskytujeme zcela mimořádně. Amnesty nedisponuje stálým právnickým personálem, který by mohl zastupovat ať už fyzické nebo právnické osoby. Zpravidla poskytujeme alespoň doporučení jednotlivcům, kteří se na nás obrátí. Neposkytujeme však právní poradenství, stejně jako jiné právní služby v souladu s §2 zákona č. 85/1996 Sb. zákon o advokacii. Prosím berte na vědomí, že tým poradenství tvoří výhradně dobrovolníci hnutí Amnesty a z toho důvodu může trvat několik týdnů, než se vám ozveme zpět. Děkujeme za pochopení!

S čím se na nás můžete obracet?

✓ Potřebujete-li zprávu či stanovisko ohledně lidskoprávní situace v rizikových zemích (např. Bělorusko, Rusko, Ukrajina, Čína, Kamerun .. a další), ať už jako podklad k azylovému či extradičnímu řízení.

✓ Domníváte se, že sám/sama jste nebo znáte někoho, kdo je neprávem vězněn/a na základě etnického původu, pohlaví, politického přesvědčení, barvy pleti, hrozí vám bezprostředně mučení či trest smrti a chcete doporučení, jak postupovat ve vašem případu a na jaké orgány, instituce či osoby se obrátit

Máte-li pocit, že se váš případ týká závažného porušení lidských práv, prosím vyplňte pravdivě následující formulář, na základě kterého váš případ posoudíme a budeme vás kontaktovat.

S čím vám, bohužel, nemůžeme pomoci

▪ Právní zastoupení u soudu – Amnesty nijak nezasahuje do průběhu soudního řízení, neúčastníme se pozorování soudních jednání v ČR

▪ Medializace – nemůžeme vám pomoci, aby se váš případ dostal do médií

▪ Právnická ochrana

▪ Poradenství ohledně korupce

▪ Poradenství ohledně dluhů, výměry sociálních dávek, včetně důchodu

▪ Poradenství ohledně svěření dětí do péče

▪ Psychologické poradenství atp.

V těchto požadavcích nemůžeme být nijak nápomocní, neboť nejsme v těchto ohledech kompetentní. Doporučujeme vám vyhledat pomoc občanské poradny, specializované neziskové organizace nebo advokáta.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...