Amnesty si jako největší světové lidskoprávní hnutí zakládá na své nezávislosti. A to jak na vlivu vlád, politických stran, ekonomických subjektů, náboženství či ideologií, tak i nezávislosti finanční. Naprostá většina našich příjmů pochází od individuálních dárců. Díky tomu můžeme pevně a vytrvale už téměř 60 let celosvětově bránit univerzálnost a nedělitelnost lidských práv.

Moc si vážíme toho, že se zajímáte o způsoby, jak boj za spravedlnost, lidská práva a demokracii u nás i ve světě podpořit finančně. Možností podpory je několik, níže jsme je proto přehledně sepsali.

Na každý dar Vám vystavíme potvrzení pro daňové (i jiné) účely. Ta zpravidla zasíláme začátkem každého kalendářního roku e-mailem, v případě potřeby poštou.

PRAVIDELNÉ DÁRCOVSTVÍ

Nejefektivnějším a pro nás nejdůležitějším způsobem podpory, která nejvíc pomůže - je pravidelné měsíční dárcovství. To nám totiž umožňuje naše aktivity plánovat dlouhodobě a efektivně. Snažíme se udržovat co nejpevnější základnu pravidelných dárců, díky čemuž máme alespoň rámcovou představu o tom, s jakými prostředky můžeme počítat v dalších obdobích. Pravidelné dárcovství je pro nás velmi důležité při plánování projektů, kdy chceme například rozšiřovat naše kapacity a budovat expertizu v jednotlivých lidskoprávních tématech.

Výše daru: Je to na Vás. Naši pravidelní dárci přispívají zpravidla pár set korun měsíčně. Někteří dárci dokonce pár tisíc. Každá částka se počítá a velmi za ni děkujeme!

Frekvence daru: Je pro nás důležité vědět, jaké příjmy můžeme zhruba očekávat v příštích obdobích. Tato strategie se mimo jiné velmi osvědčila v době první vlny epidemie onemocnění COVID-19. Preferujeme měsíční dárcovství (ale můžete samozřejmě darovat i kvartálně, půlročně nebo ročně).

Jak na to: Dlouhodobě se nejvíce osvědčuje trvalý příkaz z Vašeho internetového bankovnictví. Jsou i další metody, které využíváme spíše méně (například inkaso z účtu, inkaso z platební karty, případně platba přes PayPal)  - všechny platební údaje se dozvíte zde

JEDNORÁZOVÝ nebo MIMOŘÁDNÝ DAR

Chápeme a respektujeme, že pravidelné dárcovství je určitý krok a že můžete mít mnoho důvodů, které Vám v něm brání. To ale nevadí. Chcete-li podpořit naši práci darem, ale nevíte, zda budete mít možnost darovat pravidelně, budeme Vám vděčni i za dar jednorázový. Pokud již pravidelným dárcem jste, ale nějaká naše aktivita či kampaň Vás osloví, můžete samozřejmě zaslat mimořádný dar.

VÝŠE DARU

Opět, je to jen na Vás! :-) Víme, že darované částky jsou maximum toho, co si aktuálně můžete dovolit a každého příspěvku si velmi vážíme.

Jak na to: Darovat můžete tzv. zakoupením známek na dopisy , které odesíláme vládním představitelům zemí, v kterých apelujeme na ukončení bezpráví; zakoupením virtuálního produktu, nebo zkrátka jen zadáním jednorázového příkazu k úhradě.

Pokud již jste pravidelným dárcem, najdete platební údaje ve Vašem trvalém příkazu nebo uživatelském profilu; pokud platební údaje nemáte, jednoduše je zjistíte tady.

E-SHOP Amnestyshop.cz

Přispět můžete i nákupem merchendise předmětů. K prodeji nabízíme například tašky, trička, mikiny, čepice a mnoho dalšího. Předměty jsou k dispozici na Amnestyshop.cz nebo na vybraných akcích ve veřejném prostoru. Máte- li dotaz ohledně aktuální nabídky, kontaktujte Alici Zábranskou na alice.zabranska@amnesty.cz.

amnestyshop.cz

VÝZNAMNÉ FINANČNÍ DARY

Velmi si vážíme i našich významných dárců, tedy lidí, kteří nás podporují částkami v řádu tisíců korun a více. Naše strategie financování na tento typ příspěvků nespoléhá, mohou nám však dát záruku větší stability a volnosti v plánování naší činnosti.  

Dary tohoto typu se většinou váží k podpoře specifického projektu či tématu. Skvělé by pro nás bylo i propojení s velkým dárcem, který bude chtít podpořit obhajobu lidských práv a s tím i Amnesty International jako celek. 

S našimi významnými dárci jsme ve spojení a zajímá nás, proč nás podporují. Nabízíme také pravidelný reporting naší činnosti a dopadů jednotlivých projektů. U větších finančních darů je samozřejmostí také možnost sepsání darovací smlouvy.  

Jak na to: Váš dar můžete jednoduše zadat prostřednictvím příkazu k úhradě z Vašeho účtu nebo přes platební bránu. Pokud přemýšlíte o větším daru nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte naši koordinátorku péče o významné dárce na barbora.kardova@amnesty.cz. Rádi se s Vámi potkáme osobně a probereme vše potřebné.  

ART FOR AMNESTY

Art for Amnesty je projekt, který jedinečným způsobem propojuje umění, dobro a obranu lidských práv. Nejvýznamnější umělci současnosti nám věnují svá díla, která Vám vždy během podzimu představujeme na tradiční benefiční akci formátu aukce či výstavy a během roku jsou k dispozici on-line na našem e-shopu art.amnesty.cz. Nezáleží, zda jste sběratel či znalec umění, chcete potěšit někoho blízkého nebo vylepšit Vaše kanceláře či domov. Hrdě se přihlásit k lidskoprávním hodnotám a vybrat si vhodné dílo - může téměř každý.

Nově nabízíme i dárkové vouchery, které Vám poskytují jedinečnou příležitost darovat umění, i když si nejste jisti vkusem obdarované/ho, nebo byste rádi na obraz někomu blízkému přispěli. Vouchery jsou ideální i jako dar pro podnikatele a jejich zaměstnance.

Srdečně vítáme také umělce, kteří by chtěli podpořit činnost Amnesty a věnovat své dílo do naší prodejní aukce.  

Jak na to: V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku Art for Amnesty Evgenii Bernstein na evgenia.bernstein@amnesty.cz nebo navštivte náš web art.amnesty.cz 

art.amnesty.cz

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

Rádi s Vámi uzavřeme partnerství i skrze program společenské odpovědnosti. Ceníme si firem a společností, které podporují právě boj za lidská práva. Všechny právnické osoby, které nám chtějí darovat vyšší finanční obnos, musíme dle mezinárodních pravidel podrobit internímu screeningu, zda jejich podnikání není přímo či nepřímo v rozporu s dodržováním lidských práv a zdali si naše vize vzájemně neodporují. 

Zpravidla je to jen formalita, nicméně v minulosti jsme, bohužel, museli přistoupit k odmítnutí daru nebo ukončení bezplatné spolupráce, a to například s reklamní agenturou Havas. Stojíme si za tím, že tyto kroky jsou nutné pro zachování naší suverenity, důvěryhodnosti a nezávislosti. 

S ohledem na firmy nás zajímá také specifické produktové partnerství. Máte nápad na produktovou řadu, jejímž prodejem byste nás chtěli podpořit? Dejte nám vědět!  

Jako zaměstnanci firmy můžete také využít také tzv. Corporate matching gift. Po domluvě se zaměstnavatelem nám darujete určitý obnos a zaměstnavatel pak poskytne dar ze svých prostředků, který může být až ve dvojnásobné výši. Nebojte se na tuto možnost v práci zeptat!  

Dle míry vzájemné spolupráce také zpravidla umisťujeme poděkování organizaci či firmě do naší každoroční zprávy o činnosti.  

Jak na to: Kontaktujte, prosím, Barboru Kardovou na barbora.kardova@amnesty.cz. 

NEFINANČNÍ DARY

Zde se nabízí takřka neomezená paleta možností, jak nám s lidskoprávní prací můžete pomoci. Plně si uvědomujeme, že jsou situace, kdy je pro Vás vhodnější darovat věci materiální povahy, případně poskytnout Vaše služby - pomoci tím, co máte, nebo tím, co umíte.

Rozhodně využijeme audiovizuální, kancelářskou a počítačovou techniku, pronájmy prostor nebo automobilů, catering, školení či volnočasové aktivity pro naše zaměstnance, aktivisty a dobrovolníky, případně další služby dle Vašich možností. Například v budově, kde aktuálně sídlíme, platíme jen polovinu tržního nájmu. :-)

Vše je o domluvě, aktuálních potřebách a kapacitách - a bohužel také o našich možnostech transportu či skladování nebo smlouvách, které aktuálně máme se stávajícími dodavateli. Občas se nám stane, že dar z výše uvedených důvodů nejsme schopni přijmout a za to se předem omlouváme. Není to nevděkem, ale skutečně tím, jaké jsou naše možnosti. Můžeme Vám však zprostředkovat kontakt na jiné organizace, s kterými jsme ve spojení.

I na dary této povahy jsme samozřejmě schopni vystavit darovací smlouvu pro snížení daňového základu. Dle míry vzájemné spolupráce zpravidla umisťujeme poděkování organizaci do naší každoroční zprávy o činnosti, apod.

Jak na to: Kontaktujte, prosím, asistentku kanceláře Karolínu Žánovou na karolina.zanova@amnesty.cz.

ZÁVĚŤ

Napadlo Vás již někdy, co po sobě jednou jako odkaz zanecháte? Ať už svým potomkům, či společnosti jako takové? Přemýšlet aktivně nad dobročinným darováním skrze závěť u nás ještě není běžné, v porovnání např. s Velkou Británií, USA, Kanadou či Austrálií, kde je to standardem a většina populace závěť sepisuje. 13 % celosvětových příjmů Amnesty International pochází právě ze závětí.  

Svůj majetek na dobročinné účely odkázali např. světoví filantropové jako Warren Buffett či Melinda a Bill Gatesovi. V českém prostředí pak zarezonovala závěť sepsaná podnikatelem a filantropem Martinem Hausenblasem. Odkázal v ní totiž 30 % z podílů ve svých firmách Adler a Liftago rovným dílem dvěma nadacím, které jsou nejblíže jeho srdci. 

Darovat tímto způsobem může každý, komu je činnost dané organizace blízká a aktivně ji podporuje již za života. Rovněž nemusí jít vždy o finanční odkaz. Běžné jsou i dary nemovitostí či podílů z celkového majetku.  

Každoročně propadnou státu desítky milionů korun po zemřelých, kteří za sebou nezanechali dědice. Rozhodněte sami, kam vaše peníze doputují a kde mohou pomoci! Sepište závěť.  

V případě zájmu o více informací či konzultaci, jak při sepsání závěti nejlépe postupovat, kontaktujte Barboru Kardovou na barbora.kardova@amnesty.cz. 

Užitečné informace k tématu darování ze závěti najdete také na stránkách https://zavetpomaha.cz/.  

Charta dárcovství Amnesty International


Zavazujeme se:

 · zpracovat dary rychle, aby mohly být použity na podporu činnosti v oblasti lidských práv v plném rozsahu.
 · poděkovat dárcům a dárkyním včas a vhodným způsobem.
 · poskytovat donorům informace, jak jsou jejich dary využívány.
 · k respektu přání donorů, pokud nechtějí, aby je Amnesty International dále kontaktovala.
 · sbírat a spravovat data o donorech bezpečně.
 · používat dary rozumně a odpovědně v souladu s naším posláním.
 · usilovat o co největší hospodárnost, abychom dosáhli co nejlepšího dopadu naší práce v oblasti lidských práv.
 · odpovídat upřímně a co nejrychleji na možné dotazy dárců a dárkyň a jejich stížnosti.
 · informace o donorech sdílet s jinými organizacemi jenom v případě, kdy k tomu dá dárce/ dárkyně souhlas.
 · mít přístupné aktuální informace týkající se účetních a finančních výsledků.
 · umožnit dárcům a dárkyním snadný přístup k zveřejněným finančním výkazům Amnesty International.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...