Amnesty si jako největší světové lidskoprávní hnutí zakládá na své nezávislosti. A to jak na vlivu vlád, politických stran, ekonomických subjektů, náboženství či ideologií, tak i nezávislosti finanční. Naprostá většina našich příjmů pochází od individuálních dárců. Díky tomu můžeme pevně a vytrvale už téměř 60 let celosvětově bránit univerzálnost a nedělitelnost lidských práv.

Moc si vážíme toho, že se zajímáte o způsoby, jak boj za spravedlnost, lidská práva a demokracii u nás i ve světě podpořit finančně. Možností podpory je několik, níže jsme je proto přehledně sepsali.

Na každý dar Vám vystavíme potvrzení pro daňové (i jiné) účely. Ta zpravidla zasíláme začátkem každého kalendářního roku e-mailem, v případě potřeby poštou.

PRAVIDELNÉ DÁRCOVSTVÍ

Nejefektivnějším a pro nás nejdůležitějším způsobem podpory, která nejvíc pomůže - je pravidelné měsíční dárcovství. To nám totiž umožňuje naše aktivity plánovat dlouhodobě a efektivně. Snažíme se udržovat co nejpevnější základnu pravidelných dárců, díky čemuž máme alespoň rámcovou představu o tom, s jakými prostředky můžeme počítat v dalších obdobích. Pravidelné dárcovství je pro nás velmi důležité při plánování projektů, kdy chceme například rozšiřovat naše kapacity a budovat expertizu v jednotlivých lidskoprávních tématech.

Výše daru: Je to na Vás. Naši pravidelní dárci přispívají zpravidla pár set korun měsíčně. Někteří dárci dokonce pár tisíc. Každá částka se počítá a velmi za ni děkujeme!

Frekvence daru: Je pro nás důležité vědět, jaké příjmy můžeme zhruba očekávat v příštích obdobích. Tato strategie se mimo jiné velmi osvědčila v době první vlny epidemie onemocnění COVID-19. Preferujeme měsíční dárcovství (ale můžete samozřejmě darovat i kvartálně, půlročně nebo ročně).

Jak na to: Dlouhodobě se nejvíce osvědčuje trvalý příkaz z Vašeho internetového bankovnictví. Jsou i další metody, které využíváme spíše méně (například inkaso z účtu, inkaso z platební karty, případně platba přes PayPal)  - všechny platební údaje se dozvíte zde

JEDNORÁZOVÝ nebo MIMOŘÁDNÝ DAR

Chápeme a respektujeme, že pravidelné dárcovství je určitý krok a že můžete mít mnoho důvodů, které Vám v něm brání. To ale nevadí. Chcete-li podpořit naši práci darem, ale nevíte, zda budete mít možnost darovat pravidelně, budeme Vám vděčni i za dar jednorázový. Pokud již pravidelným dárcem jste, ale nějaká naše aktivita či kampaň Vás osloví, můžete samozřejmě zaslat mimořádný dar.

VÝŠE DARU

Opět, je to jen na Vás! :-) Víme, že darované částky jsou maximum toho, co si aktuálně můžete dovolit a každého příspěvku si velmi vážíme.

Jak na to: Darovat můžete tzv. zakoupením známek na dopisy , které odesíláme vládním představitelům zemí, v kterých apelujeme na ukončení bezpráví; zakoupením virtuálního produktu, nebo zkrátka jen zadáním jednorázového příkazu k úhradě.

Pokud již jste pravidelným dárcem, najdete platební údaje ve Vašem trvalém příkazu nebo uživatelském profilu; pokud platební údaje nemáte, jednoduše je zjistíte tady.

E-SHOP Amnestyshop.cz

Přispět můžete i nákupem merchendise předmětů. K prodeji nabízíme například tašky, trička, mikiny, čepice a mnoho dalšího. Předměty jsou k dispozici na Amnestyshop.cz nebo na vybraných akcích ve veřejném prostoru. Máte- li dotaz ohledně aktuální nabídky, kontaktujte Alici Zábranskou na alice.zabranska@amnesty.cz.

amnestyshop.cz

STŘEDNÍ / VELKÉ DARY

Velmi si vážíme i našich tzv. velkých a středních dárců, přestože naše fundraisingová strategie nespoléhá na tento typ příspěvků. Máme, nebo jsme v minulosti měli, dárce, kteří nám přispěli částkou v řádu statisíců, kde tyto dary byly zpravidla cíleny specificky na práci na konkrétním tématu či projektu. Neznamená to však, že bychom lidskoprávní práci dělali tzv. „na zakázku“ – všechny aktivity musí být v souladu s principy a pravidly danými mezinárodním hnutím, abychom v žádném případě neohrozili naši nezávislost, apolitičnost a autoritu.  S každým větším dárcem se pokoušíme individuálně spojit, zjistit jeho motivace a specificky mu poděkovat. V případě darování jménem právnické osoby pak musíme prověřit, že její podnikání není přímo ani nepřímo v rozporu s dodržováním lidských práv v jakékoli oblasti života (více viz záložka FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ)

Jak na to: Váš dar můžete jednoduše zadat prostřednictvím příkazu k úhradě nebo přes platební bránu. Máte-li, prosím, jakékoliv dotazy, kontaktujte přímo Sámira Shanaáha na samir.shanaah@amnesty.cz.

ART FOR AMNESTY

Art for Amnesty je projekt, který jedinečným způsobem propojuje umění, dobro a obranu lidských práv. Nejvýznamnější umělci současnosti nám věnují svá díla, která Vám vždy během podzimu představujeme na tradiční benefiční akci formátu aukce či výstavy a během roku jsou k dispozici on-line na našem e-shopu art.amnesty.cz. Nezáleží, zda jste sběratel či znalec umění, chcete potěšit někoho blízkého nebo vylepšit Vaše kanceláře či domov. Hrdě se přihlásit k lidskoprávním hodnotám a vybrat si vhodné dílo - může téměř každý.

Nově nabízíme i dárkové vouchery, které Vám poskytují jedinečnou příležitost darovat umění, i když si nejste jisti vkusem obdarované/ho, nebo byste rádi na obraz někomu blízkému přispěli. Vouchery jsou ideální i jako dar pro podnikatele a jejich zaměstnance.

Jak na to: Navštivte web art.amnesty.cz, v případě dotazů, prosím, kontaktujte Evgenia Bernstein na evgenia.bernstein@amnesty.cz

art.amnesty.cz

FIREMNÍ DÁRCOVSTVÍ

Oceňujeme všechny firmy a společnosti, které se v rámci společenské odpovědnosti rozhodly podpořit právě boj za lidská práva. Všechny právnické osoby, které nám chtějí darovat vyšší finanční obnos, musíme dle mezinárodních pravidel podrobit internímu screeningu - zda jejich podnikání není přímo nebo nepřímo v rozporu s dodržováním lidských práv a zda si naše vize vzájemně neodporují.

Zpravidla je to jen formalita, nicméně v minulosti jsme, bohužel, museli přistoupit k odmítnutí daru nebo ukončení bezplatné spolupráce, jako například s reklamní agenturou Havas. Stojíme si za tím, že tyto kroky jsou nutné pro zachování naší suverenity, důvěryhodnosti a nezávislosti.

Výše příspěvku / způsob podpory: Výše příspěvku záleží na Vás a Vašich možnostech. Přijímáme i dary nefinančního charakteru v podobě zboží nebo služeb – více najdete v sekci NEFINANČNÍ DARY. 

Dle míry vzájemné spolupráce zpravidla umisťujeme poděkování organizaci či firmě do naší každoroční zprávy o činnosti, apod.

Jak na to: Kontaktujte, prosím, Sámira Shanaáha na samir.shanaah@amnesty.cz.

NEFINANČNÍ DARY

Zde se nabízí takřka neomezená paleta možností, jak nám s lidskoprávní prací můžete pomoci. Plně si uvědomujeme, že jsou situace, kdy je pro Vás vhodnější darovat věci materiální povahy, případně poskytnout Vaše služby - pomoci tím, co máte, nebo tím, co umíte.

Rozhodně využijeme audiovizuální, kancelářskou a počítačovou techniku, pronájmy prostor nebo automobilů, catering, školení či volnočasové aktivity pro naše zaměstnance, aktivisty a dobrovolníky, případně další služby dle Vašich možností. Například v budově, kde aktuálně sídlíme, platíme jen polovinu tržního nájmu. :-)

Vše je o domluvě, aktuálních potřebách a kapacitách - a bohužel také o našich možnostech transportu či skladování nebo smlouvách, které aktuálně máme se stávajícími dodavateli. Občas se nám stane, že dar z výše uvedených důvodů nejsme schopni přijmout a za to se předem omlouváme. Není to nevděkem, ale skutečně tím, jaké jsou naše možnosti. Můžeme Vám však zprostředkovat kontakt na jiné organizace, s kterými jsme ve spojení.

I na dary této povahy jsme samozřejmě schopni vystavit darovací smlouvu pro snížení daňového základu. Dle míry vzájemné spolupráce zpravidla umisťujeme poděkování organizaci do naší každoroční zprávy o činnosti, apod.

Jak na to: Kontaktujte, prosím, asistentku kanceláře Karolínu Žánovou na karolina.zanova@amnesty.cz.

ZÁVĚŤ

Darování ze závěti není v naší společnosti plně rozšířeným způsobem darování, ale v západních zemích se již stalo běžnou praxí. Svůj majetek na dobročinné účely odkazují světoví multimilionáři a filantropové jako jsou například Warren Buffett, Melinda a Bill Gatesovi, Elon Musk, Richard Branson, nebo v České republice nejnověji například známý podnikatel a filantrop Martin Hausenblas. Ten ve své nedávno sepsané závěti ustanovil, že 30 % jeho podílů ve firmách Adler a Liftago připadne rovným dílem Ústecké komunitní nadaci a Nadaci Via. Odhad současné hodnoty těchto podílů je 200 – 300 milionů korun.

Svůj majetek skromnějšího charakteru však na dobré účely odkazují i jednotlivci, kteří zpravidla mají ke konkrétní oblasti působení velký vztah a organizaci celoživotně podporují menšími částkami.

Kromě záměrné podpory konkrétního účelu je zde však ještě jeden důležitý aspekt. V roce 2016 propadl státu majetek po lidech, kteří neměli zákonné dědice nebo nesepsali závěť - v hodnotě přes 250 milionů Kč. Zároveň ¾ obyvatel ČR má zkušenosti se spory o majetek při dědictví. Včasným sepsáním závěti lze těmto nejasnostem a sporům předejít.

V ČR se popularizaci tohoto způsobu věnuje Koalice za snadné dárcovství, v níž jsme významným členem, a kde máme zastoupení taktéž v její výkonné radě. Veškeré potřebné informace tak najdete na zavetpomaha.cz. Podtitulem této informační kampaně je „Pomáhám za života, budu i po něm“.  V případě zájmu o více informací, prosím, kontaktujte Sámira Shanaáha na samir.shanaah@amnesty.cz.

Charta dárcovství Amnesty International


Zavazujeme se:

 · zpracovat dary rychle, aby mohly být použity na podporu činnosti v oblasti lidských práv v plném rozsahu.
 · poděkovat dárcům a dárkyním včas a vhodným způsobem.
 · poskytovat donorům informace, jak jsou jejich dary využívány.
 · k respektu přání donorů, pokud nechtějí, aby je Amnesty International dále kontaktovala.
 · sbírat a spravovat data o donorech bezpečně.
 · používat dary rozumně a odpovědně v souladu s naším posláním.
 · usilovat o co největší hospodárnost, abychom dosáhli co nejlepšího dopadu naší práce v oblasti lidských práv.
 · odpovídat upřímně a co nejrychleji na možné dotazy dárců a dárkyň a jejich stížnosti.
 · informace o donorech sdílet s jinými organizacemi jenom v případě, kdy k tomu dá dárce/ dárkyně souhlas.
 · mít přístupné aktuální informace týkající se účetních a finančních výsledků.
 · umožnit dárcům a dárkyním snadný přístup k zveřejněným finančním výkazům Amnesty International.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...