Vzdělávání k lidským právům? Pomáháme pochopit lidská práva a bránit je

Amnesty International ČR se lidskoprávnímu vzdělávání věnuje už více než deset let s cílem vytvářet kulturu ve společnosti založenou na respektu k lidským právům, ve které lidé tato práva brání a prosazují je pro všechny bez rozdílu. Vzdělávání k lidským právům považujeme za nedílnou součást své práce a za pilíř na cestě k jejich respektování, prosazování a ochraně. 

Všechny lidskoprávní workshopy, metodické příručky a vzdělávací projekty Amnesty International vychází z principů neformálního vzdělávání. Všechny naše aktivity průběžně monitorujeme a evaluujeme, abychom mohli zjišťovat jejich dopady, ale také abychom je mohli dále zlepšovat a přizpůsobovat potřebám studentů/ek a učitelů/ek.

Lidskoprávní vzdělávání chápeme jako efektivní způsob předcházení porušování lidských práv.

Zapojit se můžete i vy - ať už jste učitelé, studenti nebo zájemci o dobrovolnictví.

A co vlastně ve vzdělávání všechno děláme?

Vzděláváme mladé lidi o živých společenských tématech a povzbuzujeme je, aby se za naplňování lidských práv aktivně zasazovali. Prostřednictvím interaktivních workshopů na školách prohlubujeme znalosti studentů o lidských právech, pomáháme jim formovat jejich postoje k zásadním otázkám a vedeme je ke zlepšení dovedností, potřebných k účinné ochraně lidských práv. Nabízíme praktické metodiky a vzdělávací semináře pro pedagogy, které usnadňují začleňování lidských práv do výuky i do celkového života školy. 

 

English version

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...