Živá knihovna je vzdělávací projekt Amnesty International zaměřený na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.

V rámci Živé knihovny si studenti místo klasických knížek můžou vypůjčit konkrétní osoby neboli živé knížky. I v živých knížkách lze číst – prostřednictvím rozhovorů a sdílení příběhů. 

Nápad projektu živé knihovny se zrodil v hlavách členů dánského hnutí Stop the violence. Poprvé ho realizovali na festivalu Roskilde v roce 2000. Protože ohlasy byly pozitivní, dostal se nápad až k ředitelství pro mládež při Radě Evropy v Budapešti, které podpořilo jeho další realizaci na festivalu Sziget v roce 2001. Od té doby se metoda úspěšně šíří světem, bývá částečně modifikována, ale myšlenka zůstává stejná: Nesuď knihu podle obalu!

ŽIVÉ KNÍŽKY JSOU LIDÉ PATŘÍCÍ K RŮZNÝM MENŠINÁM ŽIJÍCÍM V ČR, NAPŘÍKLAD:

  • Romové
  • uprchlíci a migranti
  • lidé se zdravotním hendikepem
  • LGBTI+
  • náboženské menšiny
  • cizinci
  • lidé bez domova

Chcete se stát jednou z našich knížek? Zajímá vás, jak to funguje? Veškeré informace najdete zde. 

Živá knihovna je unikátní hlavně tím, že nejde o přednáškovou činnost, ale o otevřený dialog, kde vzniká prostor pro přímou konfrontaci svých vlastních postojů. Vzájemné setkání pomáhá odbourávat komunikační bariéry mezi zástupci většinové a menšinové společnosti a naopak podporuje jejich vzájemný vztah. Program umožňuje studentům setkat se s někým, koho by v běžném životě pravděpodobně nepotkali nebo s kým by z různých důvodů nechtěli nebo neměli možnost mluvit. Metoda umožňuje studentům přemýšlet o otázkách diskriminace, sociálního vyloučení, extremismu a rasismu v souvislostech, na základě osobní zkušenosti. Živá knihovna tak napomáhá bořit předsudky a stereotypy.

Amnesty International organizuje Živé knihovny pro studenty základních a středních škol, nízkoprahové kluby i veřejnost. Nabídku aktuálních programů pro školy s kontakty na regionální koordinátorky najdete zde.

Pokud máte více dotazů k živým knihovnám, chcete se stát živou knihou nebo zorganizovat vlastní živou knihovnu, nebojte se nám napsat!

Natálie Nelligan, koordinátorka živých knih pro Čechy: natalie.nelligan@amnesty.cz 
Nela Armutidisová, koordinátorka živých knih pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz