Nabídka vzdělávacích programů pro školy

Představuje vám aktuální nabídku workshopů Amnesty International pro školy. V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte regionální koordinátorky:

Martina Neradová, koordinátorka pro Čechy: martina.neradova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Úvod do problematiky lidských práv. Formou střídání diskuzních aktivit zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnosti diskutovat o lidských právech u nás i ve světě. Na workshopu budou pracovat také se třemi skutečnými případy porušování lidských práv ze třech různých zemí, na nichž si budou moci lépe uvědomit problémy nedemokratických režimů a porovnat je se situací u nás.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

ŽIVÁ KNIHOVNA

V živé knihovně se studenti setkají s osobnostmi z řad menšin žijících v České republice, které se studenty sdílí svůj životní příběh, a mohou se jich na cokoli, co je zajímá, zeptat. Živé knihovny pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Během projektového dne čekají studenty kromě živé knihovny i další zážitkové aktivity prohlubující znalosti o lidských právech a porozumění menšinám a souvisejícím tématům.

163 minut (3 vyučovací hodiny+přestávky)
Nabízíme také prodloužený projektový den (5 vyučovacích hodin)

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop zaměřený na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, seznámí se s fakty a nejčastějšími mýty, které se v souvislosti s uprchlictvím a migrací objevují. Při rolové hře si vyzkouší azylový proces a zjistí, co vše obnáší proces rozhodování o udělení azylu. Budou mít také příležitost otevřeně diskutovat o tématu v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých. 
90 minut (2 vyučovací hodiny)

MARATON PSANÍ DOPISŮ

Největší lidskoprávní kampaň na světě, jejímž cílem je společně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví je možné psát také tzv. dopisy solidarity. Maraton psaní dopisů se koná každoročně se kolem Dne lidských práv (10. prosince), a to na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv. Zájemci o organizování Maratonu se mohou registrovat na webu www.amnesty.cz/maraton. Pro školy nabízíme workshop, ve kterém se studenti seznámí s aktuálními případy a naplánují vlastní akci.

START THE CHANGE

Mezinárodní projekt, na kterém spolupracuje 17 zemí a zaměřuje se na globální cíle udržitelného rozvoje, s důrazem na lidská práva a migraci. V projektu pracujeme s inovativními metodami, jako je storytelling (učení skrze vyprávění příběhů), service learning (učení službou), vrstevnické vzdělávání a využívání digitálních technologií ve výuce. Studenti se budou moci setkat se zajímavými osobnostmi z řad různých menšin, včetně uprchlíků a migrantů, a spolupracovat s nimi na různých aktivitách a také pomáhat skrze učení službou. Studenti i učitelé budou zapojení lokálně (spolupráce s místními organizacemi) i globálně (mezinárodní setkání, možnost propojení se školami na druhé straně světa). Zapojení školy i intenzita spolupráce záleží na individuální domluvě. Pro nově zapojené školy nabízíme rozšířenou Živou knihovnu Start the Change!. Po běžném programu následuje analýza potřeb daných skupin či menšin  – je to Živá knihovna s aktivistickým bonusem, během kterého se může vymyslet další aktivita či spolupráce s danou Živou knížkou, nebo se studenti mohou jen inspirovat do budoucna a zjistit, jaké problémy jsou v jejich okolí a jak je možné je řešit . Je pro školy které chtějí nejen vyslechnout a zažít zajímavý program, ale také se aktivně zapojit do změny světa kolem…
SEMINÁŘE PRO PEDAGOGY 

Učitelům, pracovníkům s dětmi a mladými a studentům pedagogických oborů nabízíme také vzdělávací semináře, které se zaměřují na začleňování témat lidských práv do výuky, sdílení dobré praxe i obav, představení metodických materiálů a reakce na nesnášenlivé projevy ve výuce. 

Aktuálně zveme na bezplatný vícedenní seminář JAK NA LIDSKÁ PRÁVA ZÁŽITKEM o využívání metod neformálního vzdělávání při práci s lidskoprávními tématy včetně migrace konaný 13.-15.9.2019 v Brně. Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu je strategie Cíle udržitelného rozvoje. Každý účastník obdrží metodické materiály, certifikát o absolvování a bude odcházet vybaven informacemi o další metodické a finanční podpoře Amnesty International. 

Na seminář se přihlásíte vyplněním formuláře.  Pro více informací včetně předběžného programu přejděte na stránku projektu Start the Change, ze kterého je seminář financován. 

Další zprávy

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...