Nabídka vzdělávacích programů pro školy

Představuje vám aktuální nabídku workshopů Amnesty International pro školy. V případě zájmu nebo jakýchkoliv dotazů kontaktujte regionální koordinátorky:

Martina Neradová, koordinátorka pro Čechy: martina.neradova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁV

Formou střídání diskuzních aktivit zážitkové pedagogiky si studenti ujasní základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si vcítit se do role lidí, kterým jsou lidská práva odpírána, a budou mít možnosti diskutovat o lidských právech u nás i ve světě. 
90 minut (2 vyučovací hodiny)

MIGRACE A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop zaměřený na téma migrace a uprchlictví z pohledu lidských práv. Studenti si prohloubí znalosti o v současné době často diskutovaném a aktuálním tématu, vyzkouší si při rolové hře azylový proces a budou mít příležitost otevřeně diskutovat v řízené diskusi. Diskuzní aktivita učí studenty nejen formulovat svůj názor, ale i respektovat názor druhých.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

OBRÁNCI LIDSKÝCH PRÁV

Workshop seznámí studenty s reálnými příběhy lidí, kteří se postavili bezpráví jako je omezování svobody projevu, zásah do soukromí, porušování práv žen a menšin apod. Studenti budou mít možnosti vlastní aktivitou podpořit snahy těchto odvážných bojovníků za lidská práva. Také jim představíme Maraton psaní dopisů, největší mezinárodní akci na podporu obránců lidských práv, ke které se mohou připojit.
90 minut (2 vyučovací hodiny)

ŽIVÁ KNIHOVNA

V živé knihovně se studenti setkají s osobnostmi z řad menšin žijících v České republice, které se studenty sdílí svůj životní příběh, a mohou se jich na cokoli, co je zajímá, zeptat. Živé knihovny pomáhají studentům překonávat strach z neznámého, získat vlastní zkušenost s příslušníky menšin a přehodnocovat zažité stereotypy. Během projektového dne čekají studenty kromě živé knihovny i další zážitkové aktivity prohlubující znalosti o lidských právech a porozumění menšinám a souvisejícím tématům.

163 minut (3 vyučovací hodiny+přestávky)
Nabízíme také prodloužený projektový den (5 vyučovacích hodin)

MARATON PSANÍ DOPISŮ

Největší lidskoprávní kampaň na světě, jejímž cílem je společně napsat a poslat co nejvíc dopisů s výzvami vládám či úřadům příslušných zemí a upozornit tak na porušování práv konkrétních lidí. Přímo obětem bezpráví je možné psát dopisy solidarity a vyjádřit jim tak podporu. Maraton psaní dopisů se poprvé uskutečnil v roce 2003 v Polsku. Od té doby bylo množství lidí, za které se každý rok psalo, propuštěno z vězení, jiným se alespoň v celách zlepšily podmínky. Každoročně se koná kolem Dne lidských práv (10. prosince), a to na počest přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce 1984. Zaregistrovat se můžete na webu www.amnesty.cz/maraton

ŠKOLY PŘÁTELSKÉ K LIDSKÝM PRÁVŮM (Human Rights Friendly Schools)

Celosvětový projekt Amnesty International v oblasti vzdělávání k lidským právům, jehož cílem je podpora rozvoje celosvětové kultury lidských práv, a to pomocí práce se studenty a učiteli na středních školách po celém světě a vytvořením sítě škol přátelských k lidským právům. Školy, které se účastní tohoto projektu, se zavazují rozvíjet celoškolní přístup kvzdělávání v oblasti lidských práv, zahrnout lidskoprávní hodnoty a principy, jakými jsou rovnoprávnost, důstojnost, nediskriminace, respekt či participace, do klíčových oblastí školního života včetně řízení školy, výuky, vztahů na škole a školního prostředí.

Další zprávy