Amnesty je mezinárodní hnutí. V současné době má 10 milionů členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Bez podpory a práce tolika lidí by se nám nikdy nemohlo dařit měnit svět k lepšímu. Výsledků dosahujeme i díky autoritě, kterou jsme získali během 60 let naší činnosti. 

JAK TO ZAČALO

Píše se rok 1961. Britský právník Peter Benenson se nechce smířit s tím, že jsou lidé po celém světě pronásledováni a vězněni jen proto, co si myslí, kým jsou nebo za to, že kritizují své vlády. Sepisuje proto článek s názvem Zapomenutí vězni (jeho český překlad zde). Článek, který později vyjde v novinách The Observer a vyvolá neuveřitelnou odezvu. Není bez zajímavosti, že jedním ze šestice zapomenutých vězňů - o kterých článek informoval - byl i pražský arcibiskup Josef Beran, který byl tou dobou pronásledován komunistickým režimem v Československu.

Peter Benenson

Benensonova výzva k akci, přetištěná v novinách po celém světě, vyvolá myšlenku, že se lidé mohou spojit v solidaritě za spravedlnost, svobodu a nejzákladnější lidská práva. Tato inspirativní chvíle nezrodila jen největší lidskoprávní hnutí, ale také odstartovala mimořádnou změnu světa.

"Až bude osvobozen poslední vězeň svědomí, až bude uzavřena poslední mučírna, až bude Všeobecná deklarace lidských práv realitou pro obyvatele světa - bude naše práce hotová."

Peter Benenson, zakladatel hnutí Amnesty

BOJ ZA SVOBODU V ČESKOSLOVENSKU

Před rokem 1989 nesmělo mít hnutí Amnesty pobočku v Československu, přesto se od svého založení až do pádu komunistického režimu angažovalo skrze mezinárodní akce a výzvy ve prospěch více než čtyř set nespravedlivě vězněných a pronásledovaných občanů Československa. Mezi lidmi za které Amnesty bojovala jsou jména jako Jiřina Šiklová, Václav Benda, Ivan Martin Jirous, Petr Uhl, Pavel Landovský, Anna Šabatová, Václav Malý, Eva Kantůrková, Dana Němcová nebo Václav Havel. V 80. letech například přicházelo do Československa až 30 000 poštovních zásilek ročně od sympatizantů Amnesty na pomoc nespravedlivě pronásledovaným. Zástupci Amnesty také jezdili jako pozorovatelé na soudní procesy s politickými vězni. Byli však často vykázáni z jednacích síní a sledováni i šikanováni tajnou policií.

Historii Amnesty a její působení v ČSSR popsal historik Prokop Tomek v tomto článku.

"Jsem přesvědčený, že nebýt podpory Amnesty, byl bych ve vězení mnohem déle."

Václav Havel, prezident a bývalý politický vězeň 

 

OCENĚNÍ

V roce 1977 obdržela Amnesty Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti má poradní status při OSN. 

Historické milníky AI za prvních 50 let fungování jsou popsány v článku zde.

NAŠE CÍLE

  • Propuštění vězňů svědomí, politických vězňů a dalších nespravedlivě vězněných
  • Dodržování základních lidských práv a svobod kdekoliv na světě
  • Spravedlivé soudy pro všechny
  • Zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
  • Zajištění základních práv uprchlíků
  • Boj proti násilí na ženách a domácímu násilí
  • Odstranění diskriminace a boj proti chudobě
    

NAŠE PRINCIPY

Amnesty staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, humanismu, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu. Jsme hnutí nezávislé na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu. Na náš výzkum stavu lidských práv ani naše akce nepřijímáme prostředky od vlád či států a uplatňujeme přísná pravidla pro přijímání finančních darů. Jsme demokratická organizace a v našem čele stojí volení zástupci členů. Stát se členem či členkou našeho hnutí a aktivně se podílet na jeho budoucnosti můžete zde.

 

FINANCOVÁNÍ AMNESTY

Amnesty si jako největší světové lidskoprávní hnutí zakládá na své nezávislosti. A to jak na vlivu vlád, politických stran, ekonomických subjektech, náboženství či ideologií, tak i nezávislosti finanční:

• Naprostá většina příjmů pochází od individuálních dárců. Díky tomu můžeme pevně a vytrvale už 60 let celosvětově bránit univerzálnost a nedělitelnost lidských práv.

• Na naše akce ani výzkumy nepřijímáme finanční prostředky od států, vlád nebo politických stran.

• Firmy a společnosti, které nám chtějí darovat finance, zevrubně a striktně prověřujeme; jejich podnikání nesmí být ani nepřímo v rozporu s dodržováním lidských práv v jakékoli oblasti.

Chcete pomoct hájit lidská práva a bojovat proti bezpráví? Staňte se, prosím, jedním z našich dárců a dárkyň.

DAROVAT

 

AMNESTY V ČESKÉ REPUBLICE

Amnesty International ČR byla založena v roce 1991. Okamžitě se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a obránci lidských práv vzdělávají k lidským právům na základních a středních školách, monitorují stav lidských práv, vedou akce proti bezpráví, prosazují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i praxi, apod.

Největším úkolem je získat podporu veřejnosti, díky níž má Amnesty – a s ní lidská práva – ve světě tak silný hlas. Podpora těch, kteří stojí na straně lidských práv, je základem naší autority. Také v České republice proto informujeme veřejnost o bezpráví, ať se děje kdekoli a v jakékoli formě. Průběžně zveřejňujeme zprávy o stavu lidských práv ve světě i v jednotlivých zemích, vydáváme tiskový servis a na lidská práva upozorňujeme i pomocí veřejných akcí. Snažíme se nejen vynášet případy bezpráví na světlo, ale také mobilizovat veřejnost a zapojit do ochrany lidských práv i úřady.

Jsme demokratickou organizací, která naslouchá hlasům svých členů a konzultuje činnost s dalšími aktéry občanské společnosti. Naše práce je řízena členy, kteří jsou volenými dobrovolníky do Koordinačního výboru a Kontrolní a revizní komise. Diskuse o důležitých tématech probíhá mezi členy hnutí jak na valné hromadě, tak formou e-mailové konzultace.

 

VÝROČNÍ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTY

VOLENÉ ORGÁNY AMNESTY ČR