Amnesty je mezinárodní hnutí. V současné době má 10 milionů členů a sympatizantů ve více než 150 zemích a regionech. Bez podpory a práce tolika lidí by se nám nikdy nemohlo dařit měnit svět k lepšímu. Výsledků dosahujeme i díky autoritě, kterou jsme získali během 60 let naší činnosti. 

NAŠE CÍLE

  • Propuštění vězňů svědomí, politických vězňů a dalších nespravedlivě vězněných
  • Dodržování základních lidských práv a svobod kdekoliv na světě
  • Spravedlivé soudy pro všechny
  • Zrušení trestu smrti a zastavení mučení
  • Ochrana civilistů v ozbrojených konfliktech
  • Zajištění základních práv uprchlíků
  • Boj proti násilí na ženách a domácímu násilí
  • Odstranění diskriminace a boj proti chudobě

JAK TO ZAČALO

Píše se rok 1961. Britský právník Peter Benenson se nemůže a nechce smířit s tím, že jsou po celém světě pronásledováni a vězněni lidé jen proto, co si myslí, kým jsou nebo za to, že kritizují své vlády. Sepisuje proto článek s názvem Zapomenutí vězni (jeho český překlad zde). Článek, který později vyjde v novinách The Observer a vyvolá neuveřitelnou odezvu. Není bez zajímavosti, že jedním ze šestice zapomenutých vězňů - o kterých článek informoval - byl i pražský arcibiskup Josef Beran, který byl tou dobou pronásledován komunistickým režimem v Československu.

Peter Benenson

Benensonova výzva k akci, přetištěná v novinách po celém světě, vyvolá myšlenku, že se lidé mohou spojit v solidaritě za spravedlnost, svobodu a nejzákladnější lidská práva. Tato inspirativní chvíle nezrodila jen největší lidskoprávní hnutí, ale také odstartovala mimořádnou změnu světa.

"Až bude osvobozen poslední vězeň svědomí, až bude uzavřena poslední mučírna, až bude Všeobecná deklarace lidských práv realitou pro obyvatele světa - bude naše práce hotová."

Peter Benenson, zakladatel hnutí Amnesty

OCENĚNÍ

V roce 1977 obdržela Amnesty International Nobelovu cenu míru za „přínos k obraně svobody, spravedlnosti a tím i míru na celém světě“. V současnosti má poradní status při OSN.

Historické milníky AI za prvních 50 let fungování jsou popsány v článku zde.

NAŠE PRINCIPY

Amnesty staví na principech univerzality a nedělitelnosti lidských práv, mezinárodní solidarity, humanismu, nestrannosti, nezávislosti a spolehlivém výzkumu. Jsme hnutí nezávislé na vládách, politických stranách, ekonomických subjektech, náboženstvích či ideologiích všeho druhu. Na náš výzkum stavu lidských práv ani naše akce nepřijímáme prostředky od vlád či států a uplatňujeme přísná pravidla pro přijímání finančních darů. Jsme demokratická organizace a v našem čele stojí volení zástupci členů. Stát se členem či členkou našeho hnutí a aktivně se podílet na jeho budoucnosti můžete zde.

FINANCOVÁNÍ AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International si jako největší světové lidskoprávní hnutí zakládá na své nezávislosti. A to jak na vlivu vlád, politických stran, ekonomických subjektů, náboženství či ideologií, tak i nezávislosti finanční:

• Naprostá většina příjmů pochází od individuálních dárců z celého světa. Díky tomu můžeme pevně a vytrvale už přes 50 let celosvětově bránit univerzálnost a nedělitelnost lidských práv.

• Nevyhledáváme ani nepřijímáme finanční prostředky na lidskoprávní výzkum od vlád nebo politických stran.

• Firmy a společnosti, které nám chtějí darovat finance, zevrubně a striktně prověřujeme; jejich podnikání nesmí být ani nepřímo v rozporu s dodržováním lidských práv v jakékoli oblasti života.

AMNESTY INTERNATIONAL V ČESKÉ REPUBLICE

Amnesty International ČR byla založena v roce 1991, okamžitě se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a aktivisty vzdělávají k lidským právům na základních a středních školách, monitorují stav lidských práv, poskytují podporu žadatelům o azyl, propagují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i praxi.

Největším úkolem je získat podporu veřejnosti, díky níž má Amnesty International – a s ní lidská práva – ve světě tak silný hlas. Podpora těch, kteří stojí na straně lidských práv, je základem naší autority. Také v České republice proto informujeme veřejnost o bezpráví, ať se děje kdekoli a v jakékoli formě. Průběžně zveřejňujeme zprávy o stavu lidských práv ve světě i v jednotlivých zemích, vydáváme tiskový servis a na lidská práva upozorňujeme i pomocí originálních veřejných akcí. Snažíme se nejen vynášet případy bezpráví na světlo, ale také mobilizovat veřejnost a zapojit do ochrany lidských práv i úřady.

Jsme demokratickou organizací, která naslouchá hlasům svých členů a konzultuje činnost s dalšími aktéry občanské společnosti. Naše práce je řízena dobrovolníky, kteří jsou voleni do Koordinačního výboru a Kontrolní a revizní komise. Diskuse o důležitých tématech probíhá mezi členy hnutí jak na valné hromadě, tak formou e-mailové konzultace.

Historii AI a její působení v ČSSR popsal historik Prokop Tomek v tomto článku. (Studie Prokopa Tomka o vztahu Amnesty International k Československu (TOMEK, Prokop: Amnesty International a Československo, in: Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Politická perzekuce, opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978–1989. Sborník grantového projektu, č. 1/2007. Ed. Jaroslav Pažout. Praha, Libri prohibiti 2008, s. 47–80)

FINANCOVÁNÍ AMNESTY INTERNATIONAL ČR

• Financování Amnesty International ČR se samozřejmě řídí pravidly celosvětového hnutí, jehož je česká sekce významnou součástí. Také na naše akce ani výzkumy nečerpáme žádné finance z dotací vlád, států, apod.; jedinou výjimku tvoří lidskoprávní vzdělávání, kde však suplujeme roli státu.

• Hlavní složku rozpočtu tvoří dary od členek a členů, firemní dary přísně posuzujeme.