Informace o členství v Amnesty International Česká Republika (AI)

Vznik členství:

Členem/členkou AI se automaticky stává každá fyzická i právnická osoba, která splní tyto podmínky:

  • Součet darů pro AI darovaných členem/členkou v dvanáctiměsíčním období před valnou hromadou převyšuje částku 300,- Kč včetně. Do daného období se nezapočítává měsíc konání valné hromady ani měsíc předcházející. Například: Valná hromada se koná 6. 4. 2019, rozhodné období je tedy 1.3.2018 – 28.2.2019.

  • Hodnoty daného člena/dané členky nejsou v rozporu s vizí Amnesty International Česká republika:
„Vizí spolku je svět, ve kterém každá osoba uplatňuje svá lidská práva obsažená ve Všeobecné deklaraci lidských práv a jiných mezinárodních lidskoprávních normách.“

Členové/členky mají právo:

Valná hromada:

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, koná se nejméně 1x ročně v dubnu a účastnit se a hlasovat může každý člen/každá členka spolku.


Dvě možnosti jak se stát členem právě teď: 

1. Vraťte se zpět na www.amnesty.cz/daruj a přeměňte své hodnoty a přesvědčení v činy

2. Přispějte minimální členský dar 300,- Kč ročně

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...