Evaluace

Závěrečná zpráva Fair Play 2016/2017

Všechny aktivity projektu FAIR PLAY - Studenti za rovnoprávnost jsme průběžně monitorovali a evaluovali, abychom mohli zjišťovat jejich dopady, ale také abychom je mohli dále zlepšovat a přizpůsobovat potřebám studentů/ek a učitelů/ek. Mezi nejvíce používané evaluační metody patřily dotazníky pro studenty, rozhovory s pedagogy a skupinové diskuze s lektory. Výsledky evaluace jsme shrnovali a zasílali každé škole zvlášť ve zprávách pro ředitele. Na konci každého školního roku jsme vydali závěrečnou zprávu projektu. 

JAKÉ BYLY DOPADY PROJEKTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017?

  • 520 zapojených studentů na FAIR PLAY školách* (do průzkumu se zapojilo 316 studentů z 520)
  • 16 nově proškolených živých knih 
  • 24 aktivních lektorů
  • 12 pomáhajících stážistů 
  • 23 živých knihoven
  • 64 workshopů
Další informace o projektu FAIR PLAY a Závěrečné zprávy s výsledky evaluace najdete na této stránce.

PŘÍBĚH NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY

Most Significant Change neboli Příběh nejvýznamnější změny je jednou z hlavních metod využívaných při evaluaci našich vzdělávacích projektů. V rámci ní jsou sbírány tzv. příběhy změn od zástupců cílových skupin projektu – studentů, lektorů a živých knížek. Z těch je potom vybrán příběh, který nejlépe splňuje kritéria stanovená při samému výběru. Tato metoda umožňuje zachytit nejen změny, kterých se projekt snaží docílit, ale také další, občas velmi neočekáváné a překvapující, změny. 

Další zprávy

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...