Evaluace

Všechny aktivity projektu FAIR PLAY - Studenti za rovnoprávnost průběžně monitorujeme a evaluujeme, abychom mohli zjišťovat jejich dopady, ale také abychom je mohli dále zlepšovat a přizpůsobovat potřebám studentů/ek a učitelů/ek. Mezi nejvíce používané evaluační metody patří dotazníky pro studenty, rozhovory s pedagogy a skupinové diskuze s lektory. Výsledky evaluace shrnujeme a posíláme každé škole zvlášť ve zprávách pro ředitele. Na konci každého školního roku vydáváme závěrečnou zprávu projektu. 

JAKÉ BYLY DOPADY PROJEKTU VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016?

  • 547 zapojených studentů na FAIR PLAY školách* 
  • 27 nově proškolených živých knih
  • 29 aktivních lektorů 
  • 6 pomáhajících stážistů 
  • 13 živých knihoven 
  • 59 workshopů 
*do průzkumu se zapojilo 383 studentů z celkových 547.
Další informace o projektu FAIR PLAY a Závěrečné zprávy s výsledky evaluace najdete zde:

PŘÍBĚH NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY

Most Significant Change neboli Příběh nejvýznamnější změny je jednou z hlavních metod využívaných při evaluaci našich vzdělávacích projektů. V rámci ní jsou sbírány tzv. příběhy změn od zástupců cílových skupin projektu – studentů, lektorů a živých knížek. Z těch je potom vybrán příběh, který nejlépe splňuje kritéria stanovená při samému výběru. Tato metoda umožňuje zachytit nejen změny, kterých se projekt snaží docílit, ale také další, občas velmi neočekáváné a překvapující, změny. 

Další zprávy