Závěrečná zpráva Fair Play 2016/2017

Všechny naše aktivity průběžně monitorujeme a evaluujeme, abychom mohli zjišťovat jejich dopady, ale také abychom je mohli dále zlepšovat a přizpůsobovat potřebám studentů/ek a učitelů/ek. Mezi nejvíce používané evaluační metody patřily dotazníky pro studenty, vzkazy živým knížkám a jejich postřehy z reflexí, rozhovory s dobrovolníky, studenty, ale i například pedagogy, a nejrůznější skupinové diskuze, které jsme vedli průběžně se všemi účastníky našich projektů. Výsledky evaluace každoročně shrnujeme do závěrečné interní výroční zprávy.

JAKÉ BYLY DOPADY NAŠICH PROJEKTŮ V ROCE 2018?

  • celkový dopad našich aktivit pocítilo 5148 studentů
  • 10 nově proškolených živých knih 
  • 11 nově proškolených organizátorů živých knihoven
  • 4 školení pro pedagogy a 23 proškolených pedagogů
  • 55 živých knihoven
  • 91 workshopů

PŘÍBĚH NEJVÝZNAMNĚJŠÍ ZMĚNY

Most Significant Change neboli Příběh nejvýznamnější změny je jednou z hlavních metod využívaných při evaluaci našich vzdělávacích projektů. V rámci ní jsou sbírány tzv. příběhy změn od zástupců cílových skupin projektu – studentů, lektorů a živých knížek. Z těch je potom vybrán příběh, který nejlépe splňuje kritéria stanovená při samému výběru. Tato metoda umožňuje zachytit nejen změny, kterých se projekt snaží docílit, ale také další, občas velmi neočekáváné a překvapující, změny.