Představujeme vám metodické materiály, příručky a weby určené primárně pro pedagogy a pedagožky, kteří ve výuce pracují s tématy lidských práv, diskriminace a menšin a setkávají se s nenávistnými projevy od studentů nebo spolupracovníků. V případě zájmu o metodiky kontaktujte regionální koordinátorky:

Kateřina Šimková, koordinátorka pro Čechy: katerina.simkova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

ŽIVÁ KNIHOVNA V KOMIKSECH

Metodická příručka nabízí praktické nástroje a materiály využitelné při práci s tématy stereotypy, xenofobie, diskriminace a rasismus. Vychází z příběhů devíti zajímavých a inspirativních lidí z řad zástupců menšin a představuje možnosti, jak lze s příběhy menšin pracovat ve výuce. Každý příběh je zpracován ve formě komiksu a je doprovázen návrhem otázek do diskuze a zpracovanými informacemi, které upřesňují možné nejasnosti a nejčastější mýty spojené s danou menšinou, a návrhem aktivit, které hravou formou přispívají k nenásilnému otevírání diskuse u jednotlivých témat a umožňují hlubší porozumění druhým lidem skrze osobní prožitek.

LIDSKÁ PRÁVA VE VÝUCE - web

Web usnadňuje a zatraktivňuje začleňování lidskoprávních témat do výuky. Jednotlivé články Všeobecné deklarace lidských práv jsou zde přehledně zpracovány jako návrhy vyučovacích hodin. Každý návrh obsahuje metodiku, která je založena na práci s konkrétními případy porušování lidských práv, textové a audiovizuální materiály a tipy na další aktivity k tématu. K dispozici jsou zde také krátké filmy, zajímavé odkazy, informace o lidských právech a lidskoprávní dokumenty ke stažení. 

LIDSKÁ PRÁVA VE VÝUCE - DESKY

Tištěná metodická příručka Lidská práva ve výuce obsahuje návrhy hodin pro interaktivní výuku a zahrnuje 11 témat lidských práv (právo na život, svoboda projevu, diskriminace, právo na vzdělání, zákaz mučení a další).


PRŮVODCE PEDAGOGA, KTERÝ SE SETKÁ S NESNÁŠENLIVOSTÍ

Web pro pedagogy, kteří se u svých studentů či ve svém okolí setkávají s projevy nesnášenlivosti a hledají pomoc, jak na tuto situaci co nejlépe zareagovat. Jsou zde příklady konkrétních osvědčených reakcí, odkazy na instituce a odborníky, kteří mohou v daném případě pomoci, a materiály k tématu. Součástí je i poradna a prostor pro sdílení dalších materiálů.