NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY


Amnesty nabízí workshopy určené pro 8. a 9. ročníky ZŠ, střední školy a vyšší odborné školy. Z nabídky je možné využít jeden či více workshopů. Workshopy jsou do naplnění kapacit grantů ZDARMA. Poté jsou zpoplatněné částkou odpovídající minimálním nákladům na realizaci. ceny jsou uvedené u jednotlivých workshopů v Objednávkovém formulářia pohybují se od 1 250 do 4 500 Kč za  workshop včetně cestovného. Pokud jsou pro vás ceny nepřekonatelnou překážkou, dejte nám to vědět přes formulář, společně zkusíme najít řešení.

Základny máme už ve čtyřech městech - Praha, Brno, České Budějovice, Olomouc. 

Níže najdete seznam workshopů, nejčastější otázky a odpovědi a objednávkový formulář.

Kontakt pro Čechy: Kateřina Šimková, 
katerina.simkova@amnesty.cz, 
+420 702 013 104

Kontakt pro Moravu a Slezsko: Nela Armutidisová, nela.armutidisova@amnesty.cz,
+420 607 292 210

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VŠECH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT (PDF) 

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁVWorkshop vedený formou zážitkových aktivit, diskuzí a skupinové práce se zaměřuje na základní znalosti v oblasti lidských práv. Studenti si osvojí základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si být v roli lidí, kterým jsou upírána lidská práva, a budou mít možnost diskutovat o stavu lidských práv u nás i ve světě.

DÉLKA: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)

POŽADAVKY: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice a židle.

Zařazení do RVP ZŠ:

 Výchova k občanství:  Základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana a úprava v dokumentech - Poškozování lidských práv - Způsoby dekomratického rozhodování a řízení státu (právní řád ČR)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv, multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv, multikulturní výchova

Multikulturní výchova:  Základní pojmy multikulturní teminologie


ŽIVÁ KNIHOVNA

Při Živé knihovně se studenti setkají s několika zajímavými osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv. živými knížkami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez domova, LGBTI+ a další. Neformální rozhovory probíhají v malých skupinách a bezpečné atmosféře, kdy se studenti mohou zeptat na vše, co je zajímá. Živá knihovna pomáhá překonat strach z neznámého, nabourává zažité stereotypy a přináší osobní zkušenost. Jedná se o velký zážitek!

DÉLKA: 160 nebo 240 minut (3 nebo 5 vyuč. hodin + přestávky)

POŽADAVKY: 2-3 místnosti s možností přesouvat lavice, občerstvení nebo oběd pro hosty, naše živé knížky

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství:  Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost · Konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti · Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech · Utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti · Překonávání stereotypů a předsudků

Multikulturní výchova:  Prevence vzniku xenofobie s důrazem na rovnocennost kultur · Rozvoj dovednosti orientace v pluralitní společnosti a využívání interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých


UPRCHLICTVÍ A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop zkoumá téma uprchlictví z pohledu lidských práv. Zaměřuje se na podmínky a průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany i srovnání s udělením dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny. Studenti si v rámci rolové hry vyzkouší samotný azylový proces a budou moci otevřeně vyjádřit své názory v řízené diskuzi. 

DÉLKA: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)

POŽADAVKY: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice a židle.

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství:  Základní lidská práva a jejich ochrana, porušování lidských práv · Podstata a význam evropské integrace · Politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy · Významné globální problémy včetně válek a terorismu a jejich dopad

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: · Podstata evropského integračního procesu · Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova:  Základní pojmy multikulturní terminologie


MARATON PSANÍ DOPISŮ

Maraton psaní dopisů je celosvětová akce na podporu nespravedlivě vězněných, ke které se připojují také školy. Probíhá každý rok okolo 10. prosince. Workshop má dva bloky, můžete si objednat oba, nebo si vybrat jen jeden. BLOK A - Seznámíme studenty s aktuálními lidskoprávními tématy skrz skutečné příběhy lidí, kteří jsou nespravedlivě vězněni nebo pronásledováni. BLOK B - Příprava zájemců na Maraton psaní dopisů.


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K WORKSHOPŮM

KOLIK PROGRAMY STOJÍ?

Workshopy jsou do naplnění kapacit grantů ZDARMA. Poté jsou zpoplatněné částkou odpovídající minimálním nákladům na realizaci, ceny jsou uvedené u jednotlivých workshopů v Objednávkovém formuláři a pohybují se od 1 250 do 4 500 Kč za workshop včetně cestovného. Pokud jsou pro vás ceny nepřekonatelnou překážkou, dejte nám to vědět přes formulář, zkusíme najít společně nějaké řešení. Zdarma dále nabízíme webinář k Maratonu psaní dopisů a všechny maratonské materiály pro školy, metodické příručky, online kurzy a e-learningy i aplikaci True Story.

JAK WORKSHOPY VYPADAJÍ A KOLIK JICH JE MOŽNÉ OBJEDNAT?

Vycházíme z principů neformálního vzdělávání, lidskoprávní témata jsou náročná a složitá, my k nim přistupujeme hravou formou a skrze skutečné případy a příběhy lidí. Určitě můžete objednávat více workshopů pro jednu třídu i pro různé ročníky. Workshopy fungují samostatně, ale mohou na sebe i navazovat. Je možné objednat i dva workshopy po sobě ve stejný den. Pokud potřebujete paralelně probíhající program, nebo třeba projektový den pro celou školu, kontaktujte nás.

JE MOŽNÉ OVLIVNIT SLOŽENÍ ŽIVÉ KNIHOVNY A MŮŽOU SE ÚČASTNIT UČITELÉ*KY?

Naše živé knížky jsou dobrovolníci*ce a nemůžeme tedy ovlivnit složení Živé knihovny, záleží na jejich časových možnostech. Vždy se snažíme, aby bylo rozmanité. Nedoporučujeme tematické ŽK (např. jen sex. menšiny, nebo cizinci). Pokud však ve třídě rezonuje nějaké téma, které byste chtěli otevřít, dejte nám vědět. Učitel*ka může být samozřejmě přítomný*á, ale doporučujeme stát bokem a dát prostor žákům*kyním, aby se mohli ptát bez zábran. Je možné si objednat ŽK pro pedagogický sbor.

JSOU WORKSHOPY VHODNÉ I PRO TŘÍDY S INTEGROVANÝMI ŽÁKY*NĚMI Z UKRAJINY?

Ano, lektoři*ky jsou připravení, že se programu mohou účastnit i žáci*kyně z Ukra-jiny. Prosíme vás ale o individuální posouzení. Během workshopu "Uprchlictví"jedna z aktivit zahrnuje video se zvuky střelby a sirén, která může vyvolat nekomfort.Při rolové hře na azylový proces mají možnost si vybrat, zda chtějí hrát roliuprchlíka. V "Úvodu do LP" v jedné aktivitě rozebíráme porušování práva na svoboduprojevu v Rusku, kde zmiňujeme i současný stav skrz válečný konflikt na Ukrajině.

MŮŽU SI OBJEDNAT WORKSHOPY I MIMO TATO ČTYŘI MĚSTA?

Když nám to kapacity dovolí, velmi rádi přijedeme i do toho nejvzdálenějšího městečka v ČR.

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ


V případě jakýchkoliv dotazů a zájmu o spolupráci kontaktujte regionální koordinátorky:

Kateřina Šimková, koordinátorka pro Čechy: katerina.simkova@amnesty.cz

Nela Armutidisová, koordinátorka pro Moravu a Slezsko: nela.armutidisova@amnesty.cz

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...