NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ŠKOLY


Amnesty nabízí workshopy určené pro 8. a 9. ročníky ZŠ, střední školy a vyšší odborné školy. Z nabídky je možné využít jeden či více workshopů. Všechny workshopy jsou ZDARMA a jsou vedené proškolenými lektory. Základny máme už ve čtyřech městech - Praha, Brno, České Budějovice, Olomouc. Škola hradí pouze náklady na dopravu mimo tato města a v případě Živé knihovny také náklady na dopravu knížek/hostí a občerstvení neboli oběd.

Níže najdete seznam workshopů, nejčastější otázky a odpovědi a návod jak objednat workshop pro vaši školu.

Kontakt pro Čechy: Kateřina Šimková, 
katerina.simkova@amnesty.cz, 
+420 702 013 104

Kontakt pro Moravu a Slezsko: Markéta Jurčíová, marketa.jurciova@amnesty.cz,
+420 602 512 022

AKTUÁLNÍ NABÍDKA VŠECH
VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT (PDF) 

ÚVOD DO LIDSKÝCH PRÁVWorkshop vedený formou zážitkových aktivit, diskuzí a skupinové práce se zaměřuje na základní znalosti v oblasti lidských práv. Studenti si osvojí základní pojmy, seznámí se s Všeobecnou deklarací lidských práv, vyzkouší si být v roli lidí, kterým jsou upírána lidská práva, a budou mít možnost diskutovat o stavu lidských práv u nás i ve světě.

DÉLKA: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)

POŽADAVKY: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice a židle.

Zařazení do RVP ZŠ:

 Výchova k občanství:  Základní lidská práva, práva dítěte a jejich ochrana a úprava v dokumentech - Poškozování lidských práv - Způsoby dekomratického rozhodování a řízení státu (právní řád ČR)

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv, multikulturní výchova

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:  Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv, multikulturní výchova

Multikulturní výchova:  Základní pojmy multikulturní teminologie


ŽIVÁ KNIHOVNA

Při Živé knihovně se studenti setkají s několika zajímavými osobnostmi, lidmi z různých menšin. Mezi tzv. živými knížkami jsou Romové, uprchlíci, hendikepovaní, lidé bez domova, LGBTI+ a další. Neformální rozhovory probíhají v malých skupinách a bezpečné atmosféře, kdy se studenti mohou zeptat na vše, co je zajímá. Živá knihovna pomáhá překonat strach z neznámého, nabourává zažité stereotypy a přináší osobní zkušenost. Jedná se o velký zážitek!

DÉLKA: 160 nebo 240 minut (3 nebo 5 vyuč. hodin + přestávky)

POŽADAVKY: 2-3 místnosti s možností přesouvat lavice, občerstvení nebo oběd pro hosty, naše živé knížky

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství:  Přirozené a sociální rozdíly mezi lidmi, rovnost a nerovnost · Konflikty v mezilidských vztazích, problémy lidské nesnášenlivosti · Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech · Utváření pozitivních postojů k jinakosti a kulturní rozmanitosti · Překonávání stereotypů a předsudků

Multikulturní výchova:  Prevence vzniku xenofobie s důrazem na rovnocennost kultur · Rozvoj dovednosti orientace v pluralitní společnosti a využívání interkulturních kontaktů k obohacení sebe i druhých


UPRCHLICTVÍ A LIDSKÁ PRÁVA

Workshop zkoumá téma uprchlictví z pohledu lidských práv. Zaměřuje se na podmínky a průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany i srovnání s udělením dočasné ochrany pro uprchlíky z Ukrajiny. Studenti si v rámci rolové hry vyzkouší samotný azylový proces a budou moci otevřeně vyjádřit své názory v řízené diskuzi. 

DÉLKA: 100 minut (2 vyučovací hodiny + přestávka)

POŽADAVKY: Místnost s dataprojektorem, kde jdou přesouvat lavice a židle.

Zařazení do RVP ZŠ:

Výchova k občanství:  Základní lidská práva a jejich ochrana, porušování lidských práv · Podstata a význam evropské integrace · Politická a bezpečnostní spolupráce mezi státy · Významné globální problémy včetně válek a terorismu a jejich dopad

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: · Podstata evropského integračního procesu · Struktura a funkce mezinárodních a nevládních organizací a jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti dodržování lidských práv

Multikulturní výchova:  Základní pojmy multikulturní terminologie


MARATON PSANÍ DOPISŮ

Maraton psaní dopisů je celosvětová akce na podporu nespravedlivě vězněných, ke které se připojují také školy. Probíhá každý rok okolo 10. prosince. Workshop má dva bloky, můžete si objednat oba, nebo si vybrat jen jeden. BLOK A - Seznámíme studenty s aktuálními lidskoprávními tématy skrz skutečné příběhy lidí, kteří jsou nespravedlivě vězněni nebo pronásledováni. BLOK B - Příprava zájemců na Maraton psaní dopisů.


NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI K WORKSHOPŮM

JAK VYPADAJÍ AKTIVITY WORKSHOPŮ A PRO JAKÉ ROČNÍKY JSOU URČENÉ?

Vycházíme z principů neformálního vzdělávání. Lidskoprávní témata jsou náročná a složitá, my k nim přistupujeme hravou formou a skrze skutečné případy a příběhy lidí. Naší cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd ZŠ a studenti středních škol, vyšších odborných škol a univerzit. Děláme programy i pro dětské tábory, volnočasová centra, skauty apod. Spolupracujeme také s pedagogickými fakultami.

KOLIK LEKTORŮ A DALŠÍCH LIDÍ Z AMNESTY SE ÚČASTNÍ WORKSHOPŮ?

Dva lektoři/ky v případě workshopů Úvod do lidských práv, Uprchlictví a lidská práva, Maraton psaní dopisů a True Story. Živé knihovny se účastní více lidí, většinou tři lektoři a 3-4 hosté, příslušníci různých menšin, kterým říkáme "živé knížky". Lektoři přichází 15 minut před začátkem, živé knížky o něco později.

MŮŽEME SI U VÁS OBJEDNAT VÍCE WORKSHOPŮ? A MOHOU PROBÍHAT I SOUBĚŽNĚ VE STEJNÝ ČAS PRO VÍCE TŘÍD?

Určitě můžete objednávat více workshopů pro jednu třídu i pro různé ročníky, workshopy fungují samostatně, ale mohou na sebe i navazovat. Je možné objednat i dva workshopy po sobě ve stejný den. Pokud potřebujete paralelně probíhající workshopy, nebo třeba projektový den pro celou školu, kontaktujte nás, určitě něco společně vymyslíme.

JAK TO VYCHÁZÍ ČASOVĚ? A DODRŽUJETE PŘESTÁVKY?

Časovou dotaci najdete u anotací jednotlivých workshopů. Bohužel nejsme schopni dodržovat přestávky podle zvonění, ale vždy myslíme na to, aby přestávek bylo dostatek. Moc prosíme o informaci předem, pokud je nutné dodržet například obědovou přestávku.

KOLIK ŽIVÝCH KNÍŽEK SE ÚČASTNÍ ŽIVÉ KNIHOVNY A MŮŽU SI VYBRAT, JAKÁ MENŠINA BUDE ZASTOUPENÁ?

Živé knihovny se účastní 3-4 živé knížky. Moc nedoporučujeme tematické Živé knihovny (například jen sexuální menšiny, nebo cizinci). Pokud však víte, že ve třídě rezonuje nějaké téma a vy byste ho chtěli pomocí Živé knihovny otevřít, dejte nám vědět. Nemůžeme to ale slíbit stoprocentně, naše živé knížky jsou dobrovolníci a přesné složení je vždy trochu překvapení.

JAK PROBÍHÁ ŽIVÁ KNIHOVNA A MŮŽOU SE UČITELÉ TAKY ZÚČASTNIT?

Studenti se rozdělí do skupin. Probíhá několik rozhovorů (2-3), kdy skupinky mezi živými knížkami kolují. Nejprve si povídají 20 minut s jednou živou knížkou, pak jde skupinka za další a přijde jiná, proběhne další rozhovor atd. V rámci reflexe proběhne sdílení získaných informací a zážitků. Učitel může být samozřejmě přítomný, ale doporučujeme stát trošku bokem a dát prostor studentům, aby se mohli otevřeně ptát na vše bez zábran. Pokud byste si chtěli zkusit vy a vaši kolegové Živou knihovnu, objednejte si program pouze pro váš kolektiv.

KOLIK PROGRAMY STOJÍ? KDY MUSÍME PLATIT CESTOVNÉ A JAKÝM ZPŮSOBEM?

Všechny naše workshopy jsou zdarma. Máme základny v Praze, Brně, Olomouci a Českých Budějovicích, většinou tedy není nutné hradit cestovné lektorům z těchto čtyř měst. V případě Živé knihovny je možné, že jedna či dvě živé knížky budou přespolní. Cestovné je jediným nákladem školy, částky na cestovné jsou nízké, pohybují se v řádu stovek korun. Můžeme vystavit fakturu, případně i doložit cestovné jízdenkami. U Živé knihovny budeme rádi za drobné občerstvení pro naše živé knížky, případně oběd.

MŮŽU SI OBJEDNAT WORKSHOPY I MIMO TATO ČTYŘI MĚSTA?

Když nám to kapacity dovolí, velmi rádi přijedeme i do toho nejvzdálenějšího městečka v ČR.

VZHLEDEM K TÉMATŮM WORKSHOPŮ, JSOU VAŠE PROGRAMY VHODNÉ I PRO TŘÍDY S INTEGROVANÝMI ŽÁKY Z UKRAJINY?

Ano, v rámci workshopu naši lektoři pracují s informací, že se programu zúčastní žáci z Ukrajiny. Prosíme vás o zhodnocení zvládnutí programu s ohledem na vaši znalost jednotlivých žáků a jejich prožívání. Během workshopu Uprchlictví a lidská práva jedna z aktivit zahrnuje video se zvuky střelby, sirén a bomby, která z našich zkušeností v citlivějších žácích vyvolává nekomfort. Při rolové hře na azylový proces mají žáci sami možnost si vybrat, zda chtějí hrát roli uprchlíka. V případě programu Úvod do lidských práv v jedné z aktivit rozbíráme porušování práva na svobodu projevu v Rusku, kde zmiňujeme současnou situaci skrz válečný konflikt na Ukrajině.

OBJEDNÁVÁNÍ WORKSHOPŮ:1. Název workshopu, o který máte zájem.
2. Specifikace, pokud existuje více variant workshopu.
3. Pro jakou třídu objednáváte.
4. Kolik studentů je ve třídě (preferujeme minimálně 15 a maximálně 30 studentů)
5. Vámi preferovaný termín (budeme vděční za více termínů na výběr)
6. Preferovaný čas, pokud víte
7. Jakékoliv další informace a dotazy

PŘÍKLAD:
1. Živá knihovna
2. 5 vyučovacích hodin
3. 9A
4. 24
5. Nejlépe 12 .10. (nebo 22. 10, 5. 11.)
6. Začátek v 8:00
7. Potřebovali bychom vystavit fakturu na cestovné. Můžeme zajistit oběd

V případě, že poptáváte workshop pro školu v ČECHÁCH

skolycechy@amnesty.cz, 
+420 702 013 104

V případě, že poptáváte workshop pro školu na Moravě nebo ve Slezsku

skolymorava@amnesty.cz, 
+420 602 512 022

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...