Urgentní
akce

© Karolina Jackowska

Aktivistce obhajující právo na bezpečné interrupce hrozily tři roky vězení, soud ji nakonec odsoudil k osmi měsícům veřejně prospěšných prací.

  Případ

Moje tělo moje práva   Polsko publikován 1.4.2022

Obránkyni lidských práv Justyně Wydrzyńské hrozily za její aktivity a snahu zajistit lidem v Polsku právo na přístup k bezpečným a legálním interrupcím až tři roky vězení. Nakonec ji soud ve Varšavě odsoudil k osmi měsícům veřejně prospěšných prací. Šlo o první případ, kdy byla v Evropě souzena aktivistka za pomoc těhotné ženě se získáním potratové pilulky. Odůvodnění verdiktu nebylo zveřejněno, rozsudek není pravomocný, Wydrzyńská se proti němu odvolala a případ stále řeší soud. Polské orgány musejí Justynu zprostit všech obvinění a plně dekriminalizovat přístup k interrupcím v Polsku.

Dne 7. května 2021 vydal státní zástupce ve varšavské čtvrti Praga příkaz k zabavení několika předmětů z Justynina domu, včetně všech „telekomunikačních prostředků“, poté co obdržel informace o jejím zapojení do podpory těhotné ženy, která na začátku pandemie v roce 2020 vyhledala pomoc se získáním tablet k farmakologickému ukončení vlastního těhotenství. Dne 1. června 2021 provedla policie domovní prohlídku Justinina domu, při níž byly zabaveny léky ve formě pilulek, počítač, flashdisky a mobilní telefony její a jejích dvou dětí. Dne 22. listopadu 2021 podal státní zástupce na Justynu žalobu za pomoc při potratu (článek 152.2 trestního zákoníku) a za držení léčivých přípravků bez povolení za účelem jejich uvedení na trh (článek 124 zákona o léčivech). Prášky zabavené policií v Justynině bytě obsahovaly mifepriston a misoprostol, dvě léčivé látky zařazené do seznamu základních léčiv Světové zdravotnické organizace (WHO). Prokurátor tvrdil, že dva ze zabavených léků nemají v Polsku povolení. První soudní jednání v této věci se očekává 8. dubna ve Varšavě.

Justyna Wydrzyńska je aktivistka a dula, která doprovází lidi během potratů. Je jednou ze čtyř zakladatelek Abortion Dream Team, který bojuje proti stigmatizaci potratů v Polsku a nabízí průpravu a neodsuzující rady, jak podstoupit bezpečný potrat. Od roku 2019 je Abortion Dream Team součástí feministické sítě Abortion Without Borders, vytvořené na občanské úrovni šesti organizacemi z Polska a dalších částí Evropy. Síť poskytuje informace, poradenství, financování a praktickou podporu lidem v Polsku, již potřebují podstoupit potrat v zahraničí nebo mít přístup ke spolehlivým online zdrojům o tom, kde získat léky ukončující těhotenství, které umožňují bezpečné samovolné provedení potratu doma, protože provedení vlastního potratu není v Polsku trestné. Činnost organizace Abortion Dream Team je v posledních několika letech v hledáčku polských úřadů a aktivistky a aktivisté působí ve stále nepřátelštějším prostředí, vystaveni misogynním a pomlouvačným kampaním.

Polské právní předpisy týkající se potratů patří mezi nejpřísnější v Evropě. Dne 22. října 2020 silné pochybnosti budící polský Ústavní soud rozhodl, že potrat z důvodu smrtelného nebo závažného poškození plodu je protiústavní, a vyloučil tak jeden z mála zbývajících právních důvodů k interrupci. V době před 27. lednem 2021, kdy rozhodnutí vstoupilo v platnost, bylo na jeho základě v polském zdravotnictví prováděno více než 90 % z přibližně 1000 každoročně uskutečněných legálních interrupcí. V současné době jsou potraty v rámci zdravotního systému povoleny pouze ze dvou důvodů: pokud těhotenství ohrožuje život nebo zdraví těhotné ženy a nastane-li v důsledku znásilnění nebo incestu. I v těchto situacích dochází ke kombinaci četných překážek, které nakonec v praxi omezují přístup těhotných žen, zejména těch, které pocházejí z nízkopříjmových skupin a malých obcí, k potratům. Aktivisté a organizace zabývající se ženskými právy navíc uvádějí, že soudní rozhodnutí z roku 2020 má značně odrazující účinek, protože se zdravotničtí pracovníci obávají následků i v situacích, kdy je potrat legální, což zvyšuje zdravotní rizika pro všechny těhotné ženy, které chtějí interrupci podstoupit.

Pouhé držení nebo domácí užití léků vyvolávajících potrat bez lékařského dohledu osobou, která chce interrupci podstoupit, není v Polsku trestným činem, ale každá osoba nebo lékař, který těhotným pomáhá dosáhnout potratu mimo omezený rámec důvodů povolených zákonem, může být odsouzen až ke třem letům odnětí svobody. Právní omezení a další překážky, včetně stigmatizace potratů, způsobují, že pro všechny těhotné ženy je obtížné nebo nemožné získat přístup k lékům a kvalitní potratové péči. Podstupují proto riziko potratu, který si samy vyvolají pomocí nebezpečných metod nebo který vyhledají u nekvalifikovaných poskytovatelů. Lidé v Polsku, kteří potřebují bezpečnou interrupci, často při vyhledávání důvěryhodných informací a další podpory spoléhají právě na Justynu a členky a členy Abortion Dream Team a Abortion Without Borders. V období od ledna 2021 do ledna 2022 kontaktovalo síť Abortion Without Borders v Polsku více než 32 000 lidí, což je pětinásobný nárůst oproti předchozímu roku, přičemž síť podpořila vycestování více než 1500 žen do zahraničí kvůli podstoupení interrupce. Jejich práce je klíčová i nyní, kdy do Polska přicházejí tisíce uprchlíků prchajících před válkou na Ukrajině s kritickými potřebami v oblasti zdravotní péče, včetně sexuálního a reprodukčního zdraví.

Přístup k bezpečné interrupci je lidským právem. Nikdo by neměl být trestán za to, že podstoupí interrupci, poskytuje potratové léky či služby nebo jakýmkoli způsobem pomáhá lidem, kteří si potratové léky nebo služby pořizují. Úplná dekriminalizace potratů je nezbytnou součástí respektování, ochrany a naplňování lidských práv všech lidí, kteří mohou otěhotnět.

Polské úřady by měly stáhnout veškerá obvinění vznesená proti Justyně, provést nezbytné reformy ke zrušení článku 152 trestního zákoníku a zajistit přístup k bezpečné potratové péči respektující práva těhotné ženy, její autonomii, důstojnost, soukromí a ochranu osobních údajů. Polské orgány by rovněž měly zajistit odpovídající přístup k základním lékům, které jsou nezbytné pro bezpečné provedení interrupce samotnou osobou, která si přeje interrupci podstoupit, a to cenově dostupným a nediskriminačním způsobem, včetně využití telemedicíny v souladu s nedávnými pokyny WHO pro potratovou péči.

  Aktuality

  Článek publikován 20.3.2023

Polsko: Odsouzení aktivistky stíhané za napomáhání potratu nabízí pohled do mrazivé polské budoucnosti

V Polsku byla odsouzena aktivistka Justyna Wydrzyńska k osmi měsícům veřejně prospěšných prací za podání potratové pilulky.

  Článek publikován 24.10.2022

Proces s Justynou Wydrzyńskou: verdikt nebyl vynesen, soudní jednání bude pokračovat v lednu 2023

Justyna Wydrzyńska je obviněna z napomáhání při potratu. Hrozí jí trest až tři roky vězení. Navzdory očekávání ani třetí soudní jednání nekončilo rozsudkem. Jednání bylo odročeno na 11. ledna 2023.

  Článek publikován 14.4.2022

Dopis Justyny Wydrzyńské: Před soudem budu stát s klidem v srdci

Polská aktivistka za potraty v dopise sepsaném před svým prvním soudním řízením vyjadřuje velké obavy, ale také ohromnou vděčnost za podporu.

  Článek publikován 14.4.2022

Proces Justyny Wydrzyńské: Omezená místa pro média, ale zástupce Ordo Iuris nechyběl.

Justyna Wydrzyńska byla obviněna poté, co ji manžel ženy, které poskytla potratové pilulky, nahlásil na policii. Policie pilulky zabavila a zahájila řízení. Proces s aktivistkou začal v pátek 8. dubna 2022 po 10. hodině u Okresního soudu Varšava-Praha.