Urgentní
akce

© Orla 2011/Shutterstock.com

Trest smrti za účast na protestech. Rodiny mladíků se o rozsudcích dozvěděly z médií. Pomůžete?

  Případ

Trest smrti   Saúdská Arábie publikován 13.11.2023

Abdulláhovi ad-Derázímu a Džalálu Labbádovi hrozí bezprostřední poprava poté, co saúdskoarabský Nejvyšší soud tajně potvrdil jejich rozsudky smrti, aniž by informoval jejich rodiny nebo právníky. Oběma mladým mužům nebylo v době spáchání údajných trestných činů ještě 18 let a byli odsouzeni za trestné činy související s účastí na protivládních protestech po hrubě nespravedlivých procesech, které se opíraly především o přiznání ovlivněná mučením. Podpořte je podpisem petice.

Amnesty International má důvěryhodné informace o tom, že Nejvyšší soud tajně potvrdil rozsudky smrti Abdulláha ad-Derázího a Džalála Labbáda, aniž by o tom informoval jejich rodiny nebo právníky. Vzhledem k absenci transparentních informací o soudních procesech v Saúdské Arábii, zejména v případech trestů smrti, se rodiny dozvídají o osudu svých blízkých pouze z médií. Oba mladí muži by mohli být kdykoliv odsouzeni k absolutnímu trestu, pokud král Salmán jejich rozsudky potvrdí.

Saúdská komise pro lidská práva sdělila Amnesty v dopise z května 2023, že „uplatňování trestu smrti u mladistvých za zločiny taʿzir bylo zcela zrušeno“. Zločiny taʿzir, za než byli oba mladí muži odsouzeni, jsou trestné činy, za které islámské právo trest smrti nepředepisuje. Použití trestu smrti proti osobám, jež v době spáchání trestného činu, za který byly odsouzeny, nedosáhly věku 18 let, je přísně zakázáno Úmluvou o právech dítěte, kterou Saúdská Arábie ratifikovala.

Pozadí

Abdulláhovi ad-Derázímu bylo v době činu 17 let. Byl zatčen 27. srpna 2014 a 20. února 2018 ho Specializovaný trestní soud (SCC) odsoudil k trestu smrti za účast na „nepokojích v al-Qatifu a skandování protistátních hesel a vyvolávání chaosu“, „účast v teroristické síti (…) jejímž cílem je narušit vnitřní bezpečnost“ a „útok na bezpečnostní pracovníky zápalnými lahvemi“. Soudu sdělil, že byl tři roky držen ve vyšetřovací vazbě, během níž neměl přístup k právnímu zastoupení. Podle jeho soudních dokumentů, které Amnesty prostudovala, soudci řekl: „Žádám nezávislý lékařský posudek, jenž by prokázal mučení, kterému jsem byl vystaven (…). Záznamy z nemocnice vyšetřovací jednotky v Dammámu dokazují, že jsem nadále léčen v důsledku bití do uší během výslechu.“ Soud jeho obvinění z mučení nevyšetřil a místo toho 8. srpna 2022 odvolací soud potvrdil rozsudek smrti. Dne 16. října 2023 vyjádřil zvláštní zpravodaj OSN pro zkrácené, mimosoudní nebo svévolné popravy znepokojení nad chystanou popravou Abdulláha ad-Derázího.

Džalálu Labbádovi bylo v době zatčení a obvinění z trestného činu 15 let. Zatčen byl 23. února 2019 a 31. července 2022 ho Nejvyšší soud odsoudil k trestu smrti za „účast na protestech a nepokojích a vzpouru proti veřejnému pořádku a účast na skandování a vyvolávání hesel, která urážejí a podněcují proti vládcům během pohřbů osob zabitých bezpečnostními složkami“ a „účast v teroristické síti, jejímž cílem je narušit stát prostřednictvím: únosů a vražd soudců, střelby na bezpečnostní složky (...) a házení zápalných lahví na bezpečnostní složky“. Podle soudních dokumentů, do nichž Amnesty nahlédla, sdělil soudu, že byl téměř tři roky zadržován ve vyšetřovací vazbě a vystaven fyzickému a psychickému mučení, včetně „devíti a půl měsíce na samotce v malé a těsné místnosti“, „surového bití“ a „mučení elektrickým proudem po celém těle, a zejména na genitáliích“. Soudu sdělil, že mu bylo opakovaně odepřeno lékařské ošetření. Odvolací soud potvrdil Labbádův rozsudek 4. října 2022.

Saúdská Arábie je jedním ze států s nejvyšším počtem poprav na světě. Od ledna do října 2023 již saúdské úřady popravily 112 lidí. V roce 2022 království popravilo 196 lidí, což je nejvyšší počet ročních poprav, které Amnesty v zemi zaznamenala za posledních třicet let.