Urgentní
akce

© Priscilla Coleman for Amnesty International UK

Severokorejské matce s dítětem hrozí vyhoštění

  Případ

Migrace Diskriminace   Čína publikován 24.11.2017

Lee Su-jung (24 let) a její syn (4 roky) jsou zadrženi v čínském Šen-jangu společně s dalšími 8 Severokorejci. Hrozí jim vrácení zpět do Severní Koreje. Tam můžou být pronásledovaní, mučení nebo dokonce popraveni!

V případě, že budou vyhoštěni zpět do Severní Koreje, jim hrozí pronásledování nebo jiné závažné porušení lidských práv, jako například bezdůvodné zadržení, mučení nebo jiné nelidské zacházení, či dokonce poprava.

Lee Su-jung přijela se svým synem do Číny 17. října z Hörjongu, města nedaleko severovýchodní hranice Severní Koreje. Po příjezdu se k nim připojilo dalších osm Severokorejců. Tato desetičlenná skupina, v níž většinu tvořily ženy a dívky, cestovala společně s převaděčem do města Šen-jang. Během svého pobytu v Číně Lee Su-jung navázala prostřednictvím mobilního telefonu kontakt se svým manželem Lee Tae-wonem, který opustil Severní Koreu v roce 2015 a nyní žije se svou matkou a bratrem v Jižní Koreji.

Večer 4. listopadu, když Lee Tae-won telefonoval se svou manželkou, byl jejich rozhovor náhle přerušen, to, co zaslechl, ho přimělo domnívat se, že Lee Su-jung a jejich dítě byli právě zatčeni policií. Od té doby nebyl schopen svou ženu kontaktovat a 12. listopadu se k němu donesla zpráva potvrzující, že jeho žena a syn byli zadrženi v záchytném centru Santaizi v Šen-jangu.

Dle Lee Tae-wona má jeho žena slabé srdce a její stav vyžaduje pravidelnou lékařskou péči. Jejich syn trpí astmatem a v zimě mívá často problémy s dýchacími cestami. Během zadržení jim hrozí nedostatek adekvátní lékařské péče.

Přestože Čína je smluvním státem Úmluvy o právním postavení uprchlíků, v současné době nepovoluje Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky OSN přístup k Severokorejcům, kteří prchají ze své země. Čínská vláda nepovažuje Severokorejce, kteří přecházejí hranici do Číny bez předchozího povolení, za uprchlíky, nýbrž za protizákonné ekonomické migranty, a pokud jsou chyceni, obvykle je násilně vrací do Severní Koreje. Násilně repatriovaní Severokorejci jsou často bezdůvodně uvězněni a vystaveni nuceným pracím, mučení a jinému špatnému zacházení, nebo bývají dokonce popraveni.

  Aktuality

  Článek publikován 2.1.2018

Násilně vráceni do Severní Koreje

Lee Su-jung v Číně (24 let) a její syn (4 roky) byli násilně vráceni do Severní Koreje dne 17. listopadu po téměř dvou týdnech zadržení v Číně a jsou vystaveni riziku bezdůvodného zadržování, mučení nebo jiného nelidského zacházení, či dokonce popravy.

Pozadí

V únoru 2014 Vyšetřovací komise OSN pro vyšetřování lidských práv v Korejské lidově demokratické republice (Severní Korea) zveřejnila zprávu, která dokumentuje systematické, rozsáhlé a závažné porušování lidských práv v zemi. Ze země prchají jednotlivci a rodiny, aby unikli pronásledování z politických či náboženských důvodů. Tito často nemají kvůli zoufalému nedostatku potravy a práce jinou možnost, než ilegálně překročit hranici mezi Čínou a Severní Koreou.

Hraniční kontroly v Severní Koreji byly údajně v posledních letech zpřísněny, a to od doby, kdy se Kim Čong-un ujal moci. Severokorejská vláda odsoudila přechody hranic bez předchozího svolení a hrozila za ně těžkými tresty. Zpřísněná bezpečnostní opatření způsobila od roku 2012 pokles těchto přechodů, nicméně je nezastavila.

Čínská vláda nepovažuje Severokorejce překračující hranice bez předchozího povolení za uprchlíky, ale za protizákonné ekonomické migranty. Když jsou chyceni, obvykle bývají násilně navraceni do Severní Koreje. Podle organizace Human Rights Watch zadržela Čína od července 2017 alespoň 41 uprchlíků a násilím navrátila nejméně 37 Severokorejců z odhadovaných 92 zadržených od července 2016.

Zásada nenavracení, zakotvená v Úmluvě o právním postavení uprchlíků, které je Čína smluvní stranou, a v dalších mezinárodních smlouvách o lidských právech, která jsou pro Čínu závazná, zakazuje přesun jakéhokoliv člověka na místo, kde by mu hrozilo vážné porušení nebo zneužití lidských práv. Tato zásada je součástí mezinárodního práva, které je závazné pro všechny státy bez ohledu na to, zda ratifikovaly příslušné smlouvy. Amnesty International je přesvědčena, že kdokoliv uprchne ze Severní Koreje, má nárok na mezinárodní ochranu, protože je vystaven riziku vážného porušování lidských práv jen proto, že zemi opustil.