Urgentní
akce

© Dorota Holubova

Práva slovenských žen na bezpečnou interrupci v ohrožení

  Případ

Moje tělo moje práva   Slovensko publikován 17.9.2020

Slovenský parlament projednává legislativní návrh, jehož schválení by znamenalo zpřísnění podmínek pro podstoupení interrupce. Případné schválení by mohlo ohrozit zdraví a bezpečí žen a dívek i ostatních osob podílejících se na interrupcích a způsobit tak porušování jejich lidských práv. Schválení zákona bude mít značně nepříznivý vliv na ustanovení slovenského zákona o interrupci a velmi posílí negativní stigmatizaci obklopující oblast potratů. Slovenský parlament by měl tento zákon odmítnout.

Slovenské i mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy upozorňují i na dopady na lékaře a lékařky, kteří by změnami byli nuceni jednat v rozporu se svými profesionálními povinnostmi. I když legislativní návrh nepřináší samotný zákaz interrupcí, lze očekávat, že změny přinesou velmi negativní dopady na poskytování interrupcí a zvýší i stigmatizaci žen, které se rozhodnou umělé přerušení těhotenství podstoupit. Návrhy na zpřísnění přichází dokonce v době, kdy interrupce na Slovensku každoročně klesají.

Co konkrétního zpřísnění zákona přináší? Návrh zdvojnásobuje povinnou čekací dobu, která je na Slovensku vyžadována už v současné době (pro některé ženy to může znamenat, že interrupci už fakticky nebudou moct podstoupit). Další novinkou je zavádění nových podmínek pro interrupce ze zdravotních důvodů a požadavek na povinné uvádění důvodů, proč chce žena interrupci podstoupit a další soukromé údaje. Velmi negativní dopad může mít ustanovení, které omezuje možnosti zdravotního personálu a zařízení informovat veřejně o provádění interrupcí. Návrh zákona také usiluje o to, aby zájemkyně o interrupce dostávaly od lékařského personálu více odrazujících informací, včetně toho, že tyto informace by nově mohly zpracovávat i neziskové organizace či církve.

  Aktuality

  Článek publikován 22.10.2020

Dobrá zpráva ze Slovenska!

Poslanci a poslankyně Národní rady odmítli návrh zákona o zdravotní péči, jehož přijetí by znamenalo ohrožení přístupu k bezpečným a včasným interrupcím.

Pozadí

Návrh zákona, který upravuje a doplňuje zákon 576/2004 Sb., o zdravotní péči, zdravotních službách, upravující a doplňující určité zákony ve znění pozdějších úprav, a další zákony (zákon 154, z 19. 6. 2020), byl ve slovenském parlamentu poprvé Národní radě předložen v červenci 2020 hnutím OLANO, nejsilnější stranou vládní koalice.

V srpnu prošel návrh prvním čtením a v září byl předán třem výborům k následné diskuzi. Dne 9. září jej Výbor pro ústavní a právní záležitosti podpořil a doporučil parlamentu jeho schválení. Zbývající dva výbory (Výbor pro sociální záležitosti a Zdravotní výbor) by svůj názor měly předložit v nejbližších dnech. Zákon má být projednán v průběhu druhého čtení během plenárního zasedání počínaje 16. zářím. Projde-li, bude se o jeho schválení hlasovat ve třetím, závěrečném čtení.

Na Slovensku je interrupce povolena během prvních dvanácti týdnů těhotenství. V průběhu několika nedávných let však docházelo k zavádění zákonných opatření, která přístup k bezpečné legální interrupci komplikovala. Dne 18. října 2019 Výbor pro ekonomická, sociální a kulturní práva OSN (UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights) konstatoval, že ženy ve Slovenské republice čelí v oblasti reprodukčních služeb četným bariérám, včetně omezení přístupu k bezpečné interrupci a antikoncepčním prostředkům. Nový zákon vnese do této oblasti další bariéry, jejichž dopady pocítí zejména ženy a dívky ve venkovských oblastech, které žijí v ekonomicky znevýhodněném prostředí a bývají mnohdy vystaveny domácímu a sexuálnímu násilí.

Není to poprvé, kdy ve slovenském parlamentu probíhá rozprava o legislativě znesnadňující přístup k bezpečné interrupci. Zákon projednávaný v listopadu 2019 se pokoušel osoby usilující o interrupci přimět k podstoupení ultrazvukového vyšetření embrya. Navrhovaná opatření nebyla z lékařského hlediska odůvodněná a porušovala soukromí jednotlivce, osobní integritu a možnost samostatného rozhodování v oblasti zdravotní péče. Následná vlna vnitřního i mezinárodního rozhořčení však vedla k jeho zamítnutí z důvodu nezískání potřebného počtu hlasů.

Podle mezinárodních úmluv a standardů v oblasti lidských práv má každý právo na vlastní rozhodnutí týkající se jeho těla a přístupu k reprodukčním službám, včetně práva na bezpečný potrat.