Urgentní
akce

© Amnesty

Slovensko neomezuj práva trans* osob

  Případ

LGBTI   Slovensko publikován 30.3.2023

Dne 21. března poslala Národní rada Slovenské republiky do druhého čtení návrh zákona č. 301/1995 Z. z., o rodném čísle. Schválení tohoto zákona by de facto znamenalo znemožnění úřední změny pohlaví pro trans* lidi, která je na Slovensku legální desetiletí. Pro návrh hlasovalo 87 poslanců a poslankyň. Výsledek tohoto hlasování považujeme za tragickou ukázku transfobie a neznalosti a vyzýváme poslance a poslankyně Národní rady Slovenské republiky, aby návrh zákona ve druhém čtení zamítli. Přidejte se k nám!

Vzpomeňte si, kdy jste si naposledy šli na poštu vyzvednout doručenou zásilku nebo kdy vás na silnici zastavila policie. První věcí, kterou v podobných případech musíte udělat, je prokázat se doklady. Běžný úkon, nad kterým se většina z nás ani nepozastaví. Podobné to je, když nastupujete do nové práce, jdete k volbám nebo cestujete.

Dokážete si ale představit, že byste měli v dokladech uvedeno špatné pohlaví a jméno? Pracovník za přepážkou by vás pravděpodobně považoval za podvodníka*ci, běžná kontrola auta by se mohla rychle zvrtnout, cestování nebo schůzka s personalistou by se změnila v nepříjemný zážitek plný vysvětlování a dokazování.

Chtěli byste takhle žít? Návrh zákona, který by některé lidi na Slovensku do podobných situací dostával, poslalo do druhého čtení 87 poslanců a poslankyň.

Tyto každodenní situace velmi dobře ilustrují, co by se stalo, kdyby tamní parlament novelu zákona o rodném čísle schválil. Transgender osoby jsou součástí naší společnosti – vždy tu byly a vždy budou a žádná legislativa na tom nic nezmění.

Úřední změna pohlaví je na Slovensku legální již desítky let. V současné době je na Slovensku možné podstoupit legální změnu pohlaví, která zahrnuje změnu rodného čísla a jména, a to po splnění zákonných podmínek, včetně psychiatrického vyšetření, podstoupení hormonální léčby a dalších kroků. Proces úřední změny pohlaví vůbec není jednoduchou záležitostí.

Navzdory rozšířenému názoru, že transgenderismus je módní trend, transgender a nebinární osoby často již od útlého dětství hluboce prožívají, že jejich genderová identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo přiřazeno při narození. Existuje mnoho svědectví transgender* osob u nás i ve světě, která potvrzují, že proces změny genderu od začátku až do konce představuje obrovskou zátěž pro tělo i psychiku a že ji tito lidé nepodstupují jen z „rozmaru“.

Osoba, které je povolena úřední změna pohlaví, automaticky obdrží nové rodné číslo – na Slovensku není možné změnit pohlaví v dokladech bez změny rodného čísla. Zároveň není možné změnit občanské jméno na takové, které nepřísluší k úřednímu pohlaví (např. pokud mám v rodném čísle indikátor ženského rodu, matrika mi nepovolí změnit si jméno na Daniel). Pokud tyto změny nebudou možné, budou transgender* lidé neustále vystavováni nedobrovolnému společenskému coming-outu a s ním spojeným rizikům šikany, diskriminace nebo násilí.

  Aktuality

  Článek publikován 2.4.2023

Úspěch na Slovensku: úřední změna pohlaví umožněna bez kastrace!

Na Slovensku trans osoby nově pro úřední změnu pohlaví nemusejí podstoupit kastraci.

Pozadí

Změna zákona by vyžadovala, aby osoby, které usilují o úřední změnu pohlaví, podstoupily „genetický test, který by prokázal, že v minulosti došlo k nesprávnému určení pohlaví dané osoby“. V debatě i v důvodové zprávě k návrhu změny zákona navrhující argumentovali tím, že rodné číslo musí „odrážet skutečné biologické pohlaví a být záznamem skutečné biologické identity“ a že tento požadavek je pouze snahou o sladění zákona o rodném čísle s dalšími právními předpisy Slovenské republiky. Podle navrhujících by taková změna zákona nebránila úřední změně pohlaví, protože změna rodného čísla „nemění pohlaví osoby“.

Tyto nesmyslné argumenty popírají moderní vědecké poznatky i evropskou legislativu. Tento návrh zákona pod zástěrkou sjednocení legislativy zákeřně útočí na transgender, nebinární a intersex osoby, které se část politického establishmentu dlouhodobě snaží démonizovat.

Každý člověk má právo na sebeurčení a na život v souladu se svou identitou. Toto právo znamená, že člověk má právo určit, jak se cítí, a to bez ohledu na pohlaví, které mu bylo připsáno při narození. Zároveň má právo na vyjádření své genderové identity prostřednictvím vzhledu nebo chování. Podmiňovat toto právo lékařským posudkem je porušením lidských práv transgender* lidí a ignoruje nejnovější závěry Světové zdravotnické organizace (WHO).

Žádná osoba nepotřebuje lékařský posudek k tomu, aby mohla svobodně žít v souladu se svou identitou a aby její lidská práva byla respektována a chráněna státem. Stát nevyžaduje odborné stanovisko k tomu, aby binární cisgenderové osoby mohly využívat svých základních práv. Ani v případě transgender* osob (binárních či nebinárních) by tomu nemělo být jinak.

Genetický test tedy sice může určit složení pohlavních chromozomů, nedokáže však spolehlivě určit biologické pohlaví, natož prožívaný gender testované osoby. I kdyby to bylo možné, požadavek, aby transgender osoby podstoupily genetický test, by byl hrubým porušením jejich lidských práv.

Považujeme za problematické, že navrhující používají termín „skutečná biologická identita“, neboť se jedná o termín, který napodobuje odbornou terminologii, což může naznačovat, že existuje jakýsi univerzální ukazatel, biologická identita, která jednoznačně definuje každého jednotlivce. Mezinárodní právo v oblasti lidských práv například nezná pojem „skutečná biologická identita“, ale co uznává a chrání, je genderová identita.