Urgentní
akce

© Private

Nuceně provdaná a znásilněná súdánská dívka odsouzena k trestu smrti za zabití v sebeobraně

  Případ

Diskriminace Trest smrti   Súdán publikován 16.5.2018

19letá Noura Hussein Hamad Daoudová byla 10. května odsouzena k smrti za zabití svého manžela v sebeobraně poté, co se ji pokusil už podruhé znásilnit. Centrální trestní soud v súdánském městě Omburdam shledal 29. dubna dívku vinnou z vraždy manžela Abdulrahmana Mohameda Hammada.

Nouřin případ upozorňuje na selhání súdánské vlády, která není schopná nabídnout řešení tragédií, jakými jsou nucená manželství dětí nebo znásilnění mezi manželi.

19letá Noura Hussein Hamad Daoudová byla usvědčena a odsouzena k smrti za ‘úkladnou vraždu’, jak je uvedeno pod článkem 130 súdánského trestního zákoníku z roku 1991, v případu zabití jejího manžela Abdulrhmana Mohameda Hammada. Její právníci mají do 25. května možnost podat odvolání.

Soud začal v červenci 2017, 29. dubna shledal Centrální trestní soud dívku vinnou z vraždy manžela. Předsedající soudce se v dívčině případě řídil zastaralou formou zákona, která znásilnění manželem nepovažovala za zločin. Vynesení rozsudku bylo nicméně odloženo, aby se rodině zemřelého umožnilo vybrat mezi udělením milosti a finanční kompenzací (známé jako Diya nebo “krvavé peníze”) a trestem smrti. Rodina se rozhodla pro trest smrti.

Ve výpovědi Noura uvedla, že byla přislíbena Adulrahmanu Mohamedu Hammadovi proti své vůli ve věku 16 let, svatba se konala v dubnu 2017. Podle súdánského práva mohou být za choť pojmuty dívky od 10 let. Když Noura odmítla pohlavní styk, pozval si Abdulrahman dva ze svých bratrů a bratrance, kteří dívku drželi, zatímco ji manžel znásilnil. Když se ji druhý den ráno 3. května opět pokusil znásilnit, použila Noura nůž k sebeobraně. Její 27letý manžel zraněním podlehl. Lékařské vyšetření odhalilo, že při potyčce s manželem utrpěla zranění i Noura.

Amnesty International odmítá trest smrti ve všech případech bez výjimky, bez ohledu na povahu nebo okolnosti údajného trestného činu.

Noura, 19letá dívka, která byla 10. května odsouzena k trestu smrti za zabití manžela, který se ji pokusil znásilnit, je dle Amnesty obětí znásilnění a za sebeobranu by ji neměla hrozit smrt.

Reportáž o případu ze zpravodajství africanews.

  Aktuality

  Článek publikován 27.6.2018

Trest smrti pro Nouru změněn!

Dne 26. června změnil súdánský soud rozsudek trestu smrti pro Nouru Husejnovou na pětileté vězení za zabití jejího manžela při sebeobraně během pokusu o znásilnění.

Pozadí

Noura Hussein Hamad Daoudová je 19letá absolventka střední školy. V 16 letech byla proti své vůli přislíbena svému budoucímu manželovi, za kterého se vdala o dva roky později, v dubnu 2017. Když 6 dní po svatbě odmítala pohlavní styk, její manžel ji s pomocí příbuzných zbil a znásilnil. Druhý den se ji pokusil opět znásilnit, Nouře se však podařilo utéct do kuchyně, kde popadla nůž. V nadcházející potyčce utrpěl Abdulrahman smrtelná bodná zranění.

Noura pak utekla za rodinou, její otec ji však předal policii, následně byla obviněna z vraždy. Lékařská zpráva ukázala, že Noura při zápasu s manželem také utrpěla zranění, byla pokousaná a poškrábaná. Je držena v ženské věznici v Omdurmanu od 3. května 2017. Soud začal v červenci 2017.

Za posledních několik let vedlo množství ženských organizací kampaně ve snaze změnit zákon o Súdánském občanském statutu, včetně věku pro manželství. Súdánské právo povoluje manželství u dětí od 10 let, což porušuje Prozatímní ústavu Súdánu z roku 2005. Článek 21 Prozatímní ústavy definuje dítě jako “osobu mladší věku 18 let.” Súdán také ratifikoval Konvenci práv dětí, která dítě také definuje jako osobu mladší 18 let.

Až do roku 2015 slučoval Súdánský trestní zákoník z roku 1991 znásilnění s termínem zina (nevěra), což znamenalo, že pokud žena jako oběť znásilnění nemohla trestný čin dokázat, byla potrestána za spáchání nevěry a čelila trestu až 100 ran, pokud byla v době incidentu svobodná, nebo trestu smrti, pokud byla v té době provdaná.

Po intenzivní kampani obhajující lidská práva byl v únoru 2015 Článek 149 Trestního zákoníku z roku 1991 doplněn a byla rozšířena definice znásilnění, která tak označovala větší množství činů jako trestné. Dodatek již nedefinuje znásilnění ve spojení s nevěrou či sodomií, což pomohlo vyjasnit propojený význam znásilnění a cizoložství ve starém zákoně. Přestože dodatek nezmiňoval znásilnění mezi manželi jako trestný čin, je tak naznačeno v nové definici znásilnění jakožto sexuálního kontaktu vynuceného silou, zastrašováním, naváděním nebo zneužitím moci, pokud je explicitně uvedeno jako trestný čin.