Projekt Živé knihovny Amnesty International - čtením k otevřenosti

O projektu:

Živá knihovna Amnesty International – čtením k otevřenosti je vzdělávací projekt Amnesty International ČR (AI) zaměřený na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.

V rámci Živé knihovny AI si studenti místo klasických knížek můžou vypůjčit lidi neboli živé knížky. I v živých knížkách lze číst – prostřednictvím rozhovorů a sdílení příběhů. Živé knížky jsou lidé patřící k různým menšinám žijícím v ČR (národnostním, náboženským, sexuálním atd.)

Projekt je unikátní hlavně tím, že nejde o přednáškovou činnost, ale o otevřený dialog, kde vzniká prostor pro přímou konfrontaci svých vlastních postojů. Vzájemné setkání pomáhá odbourávat komunikační bariéry mezi zástupci většinové a menšinové společnosti a naopak podporuje jejich vzájemný vztah.

Program umožňuje studentům setkat se s někým, koho by v běžném životě pravděpodobně nepotkali nebo s kým by z různých důvodů nechtěli nebo neměli možnost mluvit. Metoda umožňuje studentům přemýšlet o otázkách diskriminace, sociálního vyloučení, extremismu a rasismu v souvislostech, na základě osobní zkušenosti. Živá knihovna tak napomáhá bořit předsudky a stereotypy.

V současnosti projekt probíhá v Brně, Praze, Ústí nad Labem a jejich okolí.

S kým se studenti v rámci Živé knihovny AI můžou potkat:

  • Se zástupci etnických menšin
  • S uprchlíky a migranty
  • S lidmi se zdravotním postižením
  • S lidmi s menšinovou sexuální orientací
  • S lidmi s menšinovým náboženským vyznáním
  • S lidmi, kteří mají zkušenost s drogovou závislostí
  • S lidmi bez domova

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů:www.www.fondnno.cz a www.www.eeagrants.cz.

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...