Dobrý den! Pokud se snažíme v naší zemi (za)chránit "křesťanské hodnoty", měli bychom si uvědomit, že základní křesťanskou hodnotou je láska a z ní pramenící pomoc lidem v nouzi - a podle toho jednat.

Lucie F.

Jak vznikaly vzkazy?

Napíšu svůj vzkaz Více o kampani...