Pět důvodů proč konat Pride pochody

Někteří lidé jsou terčem útoků kvůli svojí skutečné či domnělé sexuální orientaci a genderové identitě

1. Někteří lidé jsou terčem útoků kvůli svojí skutečné či domnělé sexuální orientaci a genderové identitě

Hrozby, násilí a obtěžování LGBTI lidí jsou v mnoha zemích na každodenním pořádku a to i přímo během Pride průvodů. V řadě zemí se festivaly neobejdou bez početné přítomnosti policistů. V letošním roce na Pride festivalu v Kyjevě (Ukrajina) zaútočila na pokojně demonstrující průvod skupina čítající 250 demonstrantů a zranila 10 osob. V mnoha zemích včetně Ukrajiny nejsou trestné činy, jež byly spáchané z důvodu skutečné nebo domnělé sexuální orientace nebo genderové identity oběti (homofobně orientované útoky), stíhány jako trestné činy z nenávisti a v některých případech nejsou stíhány vůbec. Homofobní a transfobické zločiny z nenávisti (tzv. hate crimes) mají zničující dopad na LGBTI komunitu, kdy jsou lidé ze strachu z pronásledování nuceni skrývat svoji identitu. Současně pokud pachatelé hate crimes zůstanou nepotrestáni, vzbuzuje to nedůvěru vůči policii a soudům a státnímu aparátu vůbec. A co víc, zločiny z nenávisti jsou často podhodnocovány, což má za následek nedostatečnou ochranu ohrožených osob.

 

2. Pride pochody jsou příležitostí jak poukázat na homofobní a transfobní legislativu

V Moskvě (Rusko) bylo v roce 2006 zakázáno LGBTI aktivistům pořádat Pride průvody, kdy tato regulace byla v roce 2012 podpořena rozhodnutím Moskevského soudu o zákazu pořádání průvodů hrdosti na 100 let, tedy do roku 2112. Navíc byl v Rusku v roce 2013 uzákoněn předpis zakazující podporu tzv. netradičních sexuálních vztahů, který v zásadě zakazuje LGBTI aktivistům a jejich podporovatelům na veřejnosti ukazovat či jinak schvalovat netradiční sexuální chování a trestá tak lidi za vyjadřování jejich sexuální orientace či genderové identity. Pro svůj pokus uspořádat Pride festival byli letos v Moskvě zatčeni tři LGBTI aktivisté. Přesto určitá naděje stále existuje a to i s odkazem na letošní oslavu mezinárodního dne proti homofobii a transfobii, která v poklidu a bez násilného ukončení ze strany státu proběhla letos v Petrohradu za účasti více než 350 lidí. Neoblomná snaha ruských LGBTI aktivistů za beztrestné pořádání Pride pochodů není jen otázkou uskutečnění akce samotné, ale je současně i vzdorem a upozorněním na ruské zákony omezující základní lidská práva jako je svoboda projevu a pokojného shromažďování.

 

3. Lidská práva nelze považovat za samozřejmost

V některých zemích, kde s pořádáním Pride pochodu nebyl až dosud nikdy problém, se ukazuje, že takto ,,liberální” postoj k pořádání festivalu nelze brát za samozřejmost. Příkladem může být situace v Nikšić (Černá Hora), kde byl letos (2015) Pride pochod již třikrát zamítnut, ačkoliv se již v minulosti v Černé Hoře konal. Úřady odmítaly žádosti s odůvodněním, že se jedná o bezpečnostní hrozbu. Policie odmítla s organizátory, kteří chtěli o bezpečnostních podmínkách vyjednávat, jakkoli spolupracovat. Obdobná situace se letos odehrála v Istanbulu, kde má Pride pochod tradici již od roku 2003. I přes zákaz tureckých úřadů se v pokojném průvodu shromáždilo před 5000 účastníků, kteří však byli rozehnání policejním zásahem za použití slzného plynu, vodních děl a dalších zbraní. Tento omezený postoj k pořádání Pride pochodu je bohužel jen jedním z mnoha příkladů, přesto to byl obrovský šok s ohledem na to, že v loňském roce festival nalákal více jak 90 000 lidí.

4. Pride festivaly pomáhají lidem k otevřenosti

Ačkoliv ve společnosti stále existují homofobní a transfobní postoje, je důležité mít na mysli, že změna situace je vždycky možná. Když při úplně prvním Pridu v Rize (Lotyško) v roce 2005 pochodovalo v ulicích města pouhých 70 aktivistů, kteří se ještě během průvodu setkali s odporem a útoky více než 2000 demonstrantů, během 10 let se situace razantně proměnila a letošního EuroPride pochodu se zúčastnilo 5000 aktivistů včetně podporovatelů a pouze 40 demonstrantů. „Jak samotní demonstranti, tak lidé průvod sledující, byli spokojeni, mnoho z nich mávalo rukama,” sdělil Rupert, aktivista z německé skupiny Queer Amnesty, který se účastnil příprav jednoho z prvních Pride pochodů v Rize. Výrazný posun nastal i v srbském Bělehradě, kde bylo pořádání Pride pochodu zamítáno tři roky po sobě. V roce 2014 a 2015 úspěšně, podle plánů organizátorů a za ochrany policie, proběhly dva ročníky festivalu, čímž byl vyslán jasný signál místnímu obyvatelstvu i sousedním zemím znázorňující zlepšující se postoj státu k LGBTI právům a ukazující, že aktivismus má smysl a přináší změny.

 

5. Pride festivaly dodávají kuráž

Pride pochody jsou otázkou lidských práv. Podporují jednotlivce z řad LGBTI k boji za respekt a přiznání práv, která jsou jim odpírána. Esenciální otázkou je pak neustálé zviditelňování  LGBTI komunity, zejména ve státech, kde opozice, ale i vláda samotná tuto menšinu ostrakizují. Když 160 LGBTI aktivistů obsadilo ulice Podgorice v Černé Hoře při příležitosti Pride pochodu v roce 2014, nikdo netušil, zda průvod proběhne poklidně, nebo se aktivisté stanou obětí útoků jako v předešlých letech. Boj s vlastním studem, sociální stigma, pochod tváří v tvář výhružkám a násilí. Pride pochody nejsou pouze oslavou diverzity společnosti, ale současně deklarací jasných cílů. Aktivisté vysílají jasnou zprávu, že se nenechají zastrašit v boji za rovnoprávnost, protože LGBT práva jsou lidská práva.

 

Novinky

28.5.2020

Pokuta za nenásilný LGBT protest

Viktoria Biranová, LGBTI aktivistka, se dne 24.5.2018 vyfotografovala s plakátem a nápisem „vy jste falešní“ před vládními budovami v Bělorusku.

20.5.2020

Gambie přijala doporučení proti mučení a pro zrušení trestu smrti

Gambie podpořila přibližně patnáct doporučení zaměřených na podporu svobody projevu.

22.4.2020

Mezinárodní den žen tentokrát bez násilí!

Urgentní akce na podporu Vitaliny Kovalové pomohla! LGBT aktivisté dostali řádnou policejní ochranu při pořádání další akce.

10.2.2020

Rusko: prominentní investigativní novinářka a právnička napadené během návštěvy v Čečensku

V Grozném 6. února napadli dvě lidskoprávní aktivistky. Jednou z nich je novinářka Jelena Milašinová.

16.12.2019

Podle čenstochovského prokurátora duhová svatozář náboženství nehanobí

Elžbieta Podlešná, která byla obviněna z hanobení náboženství, je stále ještě vyšetřována. Dobrou zprávou zatím zůstává rozhodnutí čenstochovského prokurátora, že vyobrazení jako takové náboženství nehanobí.

Další zprávy

Úspěchy

19.11.2016
První otevřený homosexuál zvolený za člena venezuelského parlamentu a LGBT+ aktivista musí být propuštěn: @ Venezuela

Rosmit Mantilla propuštěn!

Rosmit Mantilla byl ve čtvrtek večer propuštěn!

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...