Slovníček pojmů spojený s LGBTQI+

CO PŘEDSTAVUJE ZKRATKA LGBTQI+?

Zkratka zastřešující osoby nevětšinové sexuální orientace nebo genderové identity

L ...

Lesba: Žena, kterou přitahují (sexuálně či romanticky) ženy

G ...

Gay: Muž, kterého přitahují (sexuálně či romanticky) muži

B ...

Bisexuál*ka (také zkráceně bi): Člověk, kterého přitahují ženy i muži, ale ne nutně stejným způsobem nebo stejně intenzivně

T ...

Trans(gender osoba: Osoba, jejíž rod se neshoduje s tím, jak ji označili po narození; pojmy trans (transgender) jsou přídavná jména

Q ...

Queer: Zastřešující výraz pro osoby menšinové sexuální orientace či genderové identity, původně to bylo pejorativní označení leseb a gayů, některými lidmi je tento termín vnímán stále jako urážlivý a homofobní

I ...

Intersex osoba: Zastřešující termín označující osobu, u níž nelze jednoznačně určit, zda je mužského či ženského pohlaví, v úvahu se zde bere jak tvar vnějších genitálií, tak i další biologické charakteristiky, které nejsou na první pohled viditelné (chromozomy, gonády, pohlavní hormony); není vhodné v tomto kontextu používat pojem intersexualita/intersexuál*ka, protože se nejedná o variantu sexuální orientace nebo identity, pojem je odvozený od slova ,,sex“, česky pohlaví, nikoliv od slova sexualita

+ ...

LGBTQI+ spektrum obsahuje spoustu genderových identit a sexuálních orientací, proto se na konec LGBTQI většinou přidává znaménko plus označující, že existuje daleko více možností.

ALLY

Příznivce*kyně, podporovatel*ka LGBTQI+ osoby či komunity

ASEXUÁL*KA

Člověk, co necítí potřebu sexu nebo ho ostatní lidé sexuálně nepřitahují

CIS(GENDER) OSOBA

Osoba, jejíž genderová identita je v souladu s tím, jaké pohlaví jí připsali po narození (např. osoba, kterou po narození označili jako muže a která se cíti jako muž, je cis muž)

GENDER (ROD)

Sociální role, se kterou se lidé identifikují na základě své genderové identity; jde o sociální konstrukt, ku kterému se pojí určité atributy související se vzhledem (volba oblečení, barev, líčení, doplňků atd.), chováním nebo očakáváními ze strany společnosti, líší se historicky a geograficky

GENDEROVÁ IDENTITA

Pociťovaná příslušnost k určitému pohlaví, případně absence této příslušnosti, nemusí souviset s pohlavím připsaným po narození

HOMOFOBIE

Zastřešující termín, kterým se označuje diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než heterosexuální orientace či neheterosexuálně zaměřených osob; institucionalizovaná homofobie – např. státem či náboženskými organizacemi podporovaná homofobie; internalizovaná homofobie – zvnitření negativních postojů a zkušeností u neheterosexuálně orientovaných osob

HOMOPARENTÁLNÍ RODINA

Rodina, ve které rodičovské role zastávají dvě ženy nebo dva muži, lidově také občas označovaná jako „duhová rodina“. V rámci homoparentální rodiny se rozlišuje zákonný rodič (zákonem uznaný rodič dítěte, např. biologická matka, biologický otec, nebo ten muž*ta žena, který*která dítě osvojil*a jako jednotlivec) a sociální rodič (ten z páru, který dítě sice také vychováva a dítě ho vníma jako rodiče, ale zákonem jako rodič uznaný není; občas také označován jako „faktický rodič“)

HOMOSEXUALITA

Sexuální a citová orientace projevující se v sexuální a partnerské preferenci osob stejného pohlaví; v dnešní době již překonaný termín, proto je lépe hovořit o „gayích a lesbách“, „sexuální menšině“, „stejnopohlavní dvojici/partnerech“ (toto vymezení doporučuje i Výbor pro sexuální menšiny Rady vlády ČR pro lidská práva)

KONVERZNÍ TERAPIE

(Také reparativní terapie) - snaha o změnu („vyléčení“) menšinové sexuální orientace a někdy i genderové identity vycházející často z přesvědčení, že pouze heterosexualita je normální zdravá sexuální orientace a ostatní varianty jsou duševní porucha, v praxi se však ukazuje obvykle jako neúčinná, až škodlivá a přispívá ke stigmatizaci gayů, leseb a trans lidí

SEXUÁLNÍ ORIENTACE

(Také sexuální zaměření, sexuální preference, erotické zaměření, erotická preference) – zaměření citové a sexuální náklonnosti k druhým lidem; romantická orientace je zaměření romantické (vztahové) náklonnosti k druhým lidem; sexuální a romantická orientace bývají obvykle v souladu, ale nemusí tomu tak být vždy

TRANSFOBIE

Diskriminace, odpor nebo iracionální strach z jiné než cisgender identity či osob v rámci genderové diverzity

TRANSSEXUÁL

Zastaralý pojem, který se váže k diagnóze, navíc genderová identita nesouvisí se sexualitou

TRANZICE

Proces nabývání vizuálních a tělesných charakteristík a sociální role, která je v souladu s genderovou identitou člověka, přičemž rozlišujeme:

  • Fyzickou tranzici, která může zahrnovat hormonální terapii (HRT), chirurgické změny nebo různé jiné úpravy zevnějšku (např. laserové odstraňování vousů)
  • Uřední tranzici – změna označení genderu, jména, rodného čísla v dokladech a jiných uředních dokumentech
  • Sociální tranzici – život v rámci pociťované sociální role

TRAVESTI UMĚLEC*UMĚLKYNĚ

Člověk, který se převléká do šatů obecně přisuzovaných opačnému pohlaví za účelem uměleckého vystoupení, v rámci kterého předvádí či paroduje známé umělkyně*umělce; občas se zaměňuje s pojem transvestitizmus, kde však jde o převlékání se do šatů opačného pohlaví za účelem vlastního potěšení