Slovníček pojmů spojený s LGBTI

SEXUÁLNÍ ORIENTACE

„Sexuální orientaci“ definují Yogyakartské zásady jako „schopnost každého člověka se hluboce citově a sexuálně přitahovat a mít intimní a sexuální vztahy s jednotlivci jiného nebo stejného pohlaví nebo více než jednoho pohlaví“. 

GENDEROVÁ/RODOVÁ/POHLAVNÍ IDENTITA

„Genderovou/rodovou identitu“ definují principy Yogyakarta jako „velmi hlubokou vnitřní a individuální zkušenost každého člověka s pohlavím, která může nebo nemusí odpovídat pohlaví přiřazenému při narození včetně osobního smyslu pro tělo (což může zahrnovat modifikace tělesného vzhledu nebo funkce lékařskými, chirurgickými nebo jinými prostředky) a dalšími projevy pohlaví, včetně šatů, řeči a manýrismu“.

GENDER

Gender je určitá sociální konstrukce, kterou lidé vytvořili, aby biologicky daným pohlavím přisoudili různé vlastnosti; u žen je to feminita, tedy jistá „zženštilost“ a u mužů maskulinita, která naopak mužům ukládá potřebu jisté „mužnosti“. Jenže ne všichni muži jsou maskulinní, a ne všechny ženy femininní. Tyto genderové konstrukce tak vytváří mnoho tlaků na lidi, kteří nemají gender odpovídající jejich pohlaví. Lidé jsou jedineční a nelze tak jednoznačně říct, že každý muž je maskulinní a každá žena femininní.

CO PŘEDSTAVUJE ZKRATKA LGBT+?

LG ...

… tyhle písmena označují lesby a gaye

U gayů a leseb hraje hlavní roli nejen jejich sexuální, ale i citová orientace, která je zaměřená na osoby stejného pohlaví. Obvykle se uvádí jen sexuální orientace, ale takové vnímání je příliš zjednodušující; heterosexuální lidé jsou k sobě přitahováni nejen sexuálně, ale i emočně a jinak tomu není i u stejnopohlavně orientovaných osob.

B ...

… bisexuálové

Osoby s bisexuální orientací cítí ve větší či menší míře přitažlivost k oběma pohlavím. Opět nemusí jít nutně o podíl padesát na padesát. Nelze tedy říct, že bisexuály vždy přitahují stejnou měrou obě pohlaví.

T ...

… trans gender, transsexuálové, transvestité

Skupina Trans* pak zahrnuje širší paletu lidí, a to transgender osoby, transsexuály, cross-dressery a další.

Trans gender je široký pojem souhrnně označující osoby, jejichž genderová identita se liší od jejich biologického pohlaví, neboli ztotožňují se s genderovou rolí opačného pohlaví, přičemž někteří lidé se ocitají na pomezí genderů bez potřeby ztotožnění se s jednou z těchto typických rolí. Projevem tohoto nesouladu může být touha po změně pohlaví, jak tomu bývá u transsexuálů, což je termín spíše medicínský a dnes již nepříliš používaný. Nutné je taktéž zmínit, že genderová identita nemá nic společného se sexuální orientací. Trans* osoby mohou být stejně tak heterosexuálně jako homosexuálně orientované.

Oproti tomu cross-dresseři jsou obvykle heterosexuální muži, kteří příležitostně nosí oblečení, make-up a doplňky kulturně spojené s ženskou rolí. Od těchto je třeba odlišit drag queens tedy muže, kteří toto činí pro účely zábavních show. Tímto však rozhodně není písmeno T vyčerpáno. Tato skupina je velmi dynamická a stále se vyvíjející a řadíme sem například i tzv. thirdgender, multigender, gender non-conforming, agender, nebo two spirits people.

I ...

… intersexuálové

Poslední písmeno označuje osoby, které lze laicky označit za dvoupohlavní, rodí se totiž s kombinací mužských i ženských fyzických znaků, kdy může být obtížné vůbec pohlaví určit. Dříve se pro ně používalo označení „hermafrodit.“

A ...

… asexuálové

Aby to bylo dostatečně komplikované, můžeme přidat například ještě asexuály, tedy jedince, kteří nevyhledávají sex jako zdroj potěšení a jejich vztahy se obejdou bez něj. Takoví lidé jsou obvykle citově přitahování příslušníky všech pohlaví, avšak jejich záměrem není mít s těmito lidmi sex.

Q ...

… queer

Zde se jedná o lidi, kteří nemají rádi různé nálepky, které je označují jako jednu z výše uvedených skupin a vymezují tak jejich identitu.

ZůstaŇme v kontaktu

Odebírejte novinky a petice e-mailem.Souhlasím se zpracováním osobních údajů podle Zásad o ochraně a zpracování osobních údajů AI ČR

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...