Slovníček pojmů

Slovníček pojmů spojený s LGBTI

SEXUÁLNÍ ORIENTACE


„Sexuální orientaci“ definují Yogyakartské zásady jako „schopnost každého člověka se hluboce citově a sexuálně přitahovat a mít intimní a sexuální vztahy s jednotlivci jiného nebo stejného pohlaví nebo více než jednoho pohlaví“. 

GENDEROVÁ/RODOVÁ/POHLAVNÍ IDENTITA


„Genderovou/rodovou identitu“ definují principy Yogyakarta jako „velmi hlubokou vnitřní a individuální zkušenost každého člověka s pohlavím, která může nebo nemusí odpovídat pohlaví přiřazenému při narození včetně osobního smyslu pro tělo (což může zahrnovat modifikace tělesného vzhledu nebo funkce lékařskými, chirurgickými nebo jinými prostředky) a dalšími projevy pohlaví, včetně šatů, řeči a manýrismu“.

GENDER


Gender je určitá sociální konstrukce, kterou lidé vytvořili, aby biologicky daným pohlavím přisoudili různé vlastnosti; u žen je to feminita, tedy jistá „zženštilost“ a u mužů maskulinita, která naopak mužům ukládá potřebu jisté „mužnosti“. Jenže ne všichni muži jsou maskulinní, a ne všechny ženy femininní. Tyto genderové konstrukce tak vytváří mnoho tlaků na lidi, kteří nemají gender odpovídající jejich pohlaví. Lidé jsou jedineční a nelze tak jednoznačně říct, že každý muž je maskulinní a každá žena femininní.

CO PŘEDSTAVUJE ZKRATKA LGBT+?


LG ...

… tyhle písmena označují lesby a gaye

U gayů a leseb hraje hlavní roli nejen jejich sexuální, ale i citová orientace, která je zaměřená na osoby stejného pohlaví. Obvykle se uvádí jen sexuální orientace, ale takové vnímání je příliš zjednodušující; heterosexuální lidé jsou k sobě přitahováni nejen sexuálně, ale i emočně a jinak tomu není i u stejnopohlavně orientovaných osob.

B ...

… bisexuálové

Osoby s bisexuální orientací cítí ve větší či menší míře přitažlivost k oběma pohlavím. Opět nemusí jít nutně o podíl padesát na padesát. Nelze tedy říct, že bisexuály vždy přitahují stejnou měrou obě pohlaví.

T ...

… trans gender, transsexuálové, transvestité

Skupina Trans* pak zahrnuje širší paletu lidí, a to transgender osoby, transsexuály, cross-dressery a další.

Trans gender je široký pojem souhrnně označující osoby, jejichž genderová identita se liší od jejich biologického pohlaví, neboli ztotožňují se s genderovou rolí opačného pohlaví, přičemž někteří lidé se ocitají na pomezí genderů bez potřeby ztotožnění se s jednou z těchto typických rolí. Projevem tohoto nesouladu může být touha po změně pohlaví, jak tomu bývá u transsexuálů, což je termín spíše medicínský a dnes již nepříliš používaný. Nutné je taktéž zmínit, že genderová identita nemá nic společného se sexuální orientací. Trans* osoby mohou být stejně tak heterosexuálně jako homosexuálně orientované.

Oproti tomu cross-dresseři jsou obvykle heterosexuální muži, kteří příležitostně nosí oblečení, make-up a doplňky kulturně spojené s ženskou rolí. Od těchto je třeba odlišit drag queens tedy muže, kteří toto činí pro účely zábavních show. Tímto však rozhodně není písmeno T vyčerpáno. Tato skupina je velmi dynamická a stále se vyvíjející a řadíme sem například i tzv. thirdgender, multigender, gender non-conforming, agender, nebo two spirits people.

I ...

… intersexuálové

Poslední písmeno označuje osoby, které lze laicky označit za dvoupohlavní, rodí se totiž s kombinací mužských i ženských fyzických znaků, kdy může být obtížné vůbec pohlaví určit. Dříve se pro ně používalo označení „hermafrodit.“

A ...

… asexuálové

Aby to bylo dostatečně komplikované, můžeme přidat například ještě asexuály, tedy jedince, kteří nevyhledávají sex jako zdroj potěšení a jejich vztahy se obejdou bez něj. Takoví lidé jsou obvykle citově přitahování příslušníky všech pohlaví, avšak jejich záměrem není mít s těmito lidmi sex.

Q ...

… queer

Zde se jedná o lidi, kteří nemají rádi různé nálepky, které je označují jako jednu z výše uvedených skupin a vymezují tak jejich identitu.

Novinky

28.5.2020

Pokuta za nenásilný LGBT protest

Viktoria Biranová, LGBTI aktivistka, se dne 24.5.2018 vyfotografovala s plakátem a nápisem „vy jste falešní“ před vládními budovami v Bělorusku.

20.5.2020

Gambie přijala doporučení proti mučení a pro zrušení trestu smrti

Gambie podpořila přibližně patnáct doporučení zaměřených na podporu svobody projevu.

22.4.2020

Mezinárodní den žen tentokrát bez násilí!

Urgentní akce na podporu Vitaliny Kovalové pomohla! LGBT aktivisté dostali řádnou policejní ochranu při pořádání další akce.

10.2.2020

Rusko: prominentní investigativní novinářka a právnička napadené během návštěvy v Čečensku

V Grozném 6. února napadli dvě lidskoprávní aktivistky. Jednou z nich je novinářka Jelena Milašinová.

16.12.2019

Podle čenstochovského prokurátora duhová svatozář náboženství nehanobí

Elžbieta Podlešná, která byla obviněna z hanobení náboženství, je stále ještě vyšetřována. Dobrou zprávou zatím zůstává rozhodnutí čenstochovského prokurátora, že vyobrazení jako takové náboženství nehanobí.

Další zprávy

Úspěchy

19.11.2016
První otevřený homosexuál zvolený za člena venezuelského parlamentu a LGBT+ aktivista musí být propuštěn: @ Venezuela

Rosmit Mantilla propuštěn!

Rosmit Mantilla byl ve čtvrtek večer propuštěn!

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...