Proč se Amnesty staví za manželství pro všechny

Jak říká Všeobecná deklarace lidských práv v článku 1 – „Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“.

Nikdo z nás nesmí být diskriminován při uplatňování svých práv, což je zakotveno v článku 2 Všeobecné deklarace lidských práv a článku 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Již více než deset let se sexuální orientace považuje podle mezinárodního práva za zakázaný důvod diskriminace.

Každý z nás má tedy právo nebýt diskriminován na základě své sexuální orientace či genderové identity, a to včetně práva uzavřít manželství a založit rodinu. Podle článku 16 Všeobecné deklarace lidských práv má každý dospělý člověk právo vstoupit do vzájemného konsenzuálního sňatku: „Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.“

Proto odpírání práva na civilní sňatky na základě sexuální orientace je diskriminací, prostřednictvím které je stejnopohlavním párům znemožněn přístup i k mnoha dalším právům – například oblasti rodinného práva, bydlení či sociálního zabezpečení, které neřeší ani institut registrovaného partnerství v ČeskuI kdyby byla vyrovnána všechna práva a povinnosti registrovaných partnerů tak už jen samotné vyčleňování úpravy registrovaného partnerství do „speciálního zákona“ od úpravy manželství symbolicky vede ke stigmatizaci stejnopohlavních párů a může pohánět další předsudky lidí. Civilní sňatek mezi jednotlivci stejného pohlaví a jeho uznání je proto problémem, při kterém jsou ohrožena základní lidská práva.

Po celá desetiletí Amnesty International bojuje proti násilnostem a diskriminaci, kterým tak často musí čelit LGBT+ osoby po celém světě. Tato diskriminace se často projevuje v tom, jak státy odmítají LGBT+ osobám mnoho základních práv, které ostatní lidé považují za samozřejmost. Jedním z klíčových příkladů je přístup k občanským sňatkům. Od roku 2017 se Amnesty International staví proti diskriminaci v zákonech upravujících civilní sňatky na základě sexuální orientace a genderové identity a žádá státy, aby uznávali formy rodiny, které si lidé zvolí.

Proto se Amnesty International Česká republika stala spolupořadatelem kampaně „Jsme fér“. Kampaň si klade za cíl uzákonit možnost uzavřít manželství každému bez ohledu na jeho sexuální orientaci a genderovou identitu a tím i zrovnoprávnit stejnopohlavní svazky. Věříme, že i gayové a lesby v České republice by měli mít rovná práva, včetně možnosti uzavřít plnohodnotné manželství, a s ním nabýt všechna práva, která se k němu váží. Protože tak je to opravdu fér. I my budeme povzbuzovat českou veřejnost a vládu, aby podpořila právo českých gayů a leseb na uzavření manželství a tím přispěla k eliminaci diskriminace na základě sexuální orientace.