Urgentní
akce

©Ruby Mitchell, Grata Fund

Ztráta domova kvůli změně klimatu

  Případ

  Austrálie publikován 14.9.2023

Vůdci této komunity, Pabai a Paul (podle zvyků národa Guda oslovováni jako „strýček“), nyní bojují u soudu proti státu, který v ochraně domorodých obyvatel selhává. Snaží se zabránit tomu, aby se jejich komunita stala prvními klimatickými uprchlíky v Austrálii. „Tyto ostrovy jsou naším rodištěm, jsou to naše matky, naše identita, to, kým jsme. Po tisíce let naše válečnické rodiny bojovaly proti každému, kdo se nám snažil vzít naši domovinu. Nyní však můžeme tento boj kvůli změně klimatu prohrát,“ říkají Pabai a Paul. Smutný příběh ostrovního národa Guda odráží krutou realitu klimatické nespravedlnosti. Ačkoliv mají původní národy mizivý podíl na světových emisích skleníkových plynů, jsou to často právě ony, na koho tvrdě dopadá tíha klimatické změny. Jejich základní lidská práva – zejména právo na život, bezpečí, zdravé životní prostředí, sebeurčení nebo kulturu – jsou kvůli tomu v ohrožení. Pokud nebudou přijata naléhavá klimatická opatření, je pravděpodobné, že v polovině století bude muset mnoho obyvatel ostrovů Torresova průlivu své domovy opustit. Postavíte se s námi za původní obyvatele a celistvost jejich území?