Urgentní
akce

Courtesy of Jeffry Scott

Žádáme milost pro amerického domorodého aktivistu Leonarda Peltiera

  Případ

  Spojené státy publikován 30.11.2021

Americký domorodý aktivista Leonard Peltier byl v roce 1977 odsouzen ke dvěma doživotním trestům za údajnou vraždu dvou agentů FBI. Ve vězení už strávil 44 let, z toho několik let na samotce. Vždy trval na své nevině. Soudní proces provázela řada pochybení včetně zatajování důkazů nebo zastrašování svědků.

Peltierův zdravotní stav je velmi vážný. K jeho propuštění vyzvalo několik laureátů Nobelovy ceny míru nebo státní zástupce, který vedl trestní řízení.

Americký domorodý aktivista Leonard Peltier je posledních 44 let vězněn ve Spojených státech, kde si odpykává dva doživotní tresty za údajnou vraždu dvou agentů FBI. Několik let strávil na samotce. Existují vážné pochybnosti o spravedlnosti soudního procesu, který byl proti němu veden. Peltier vždy trval na své nevině. Nyní je mu 77 let a trpí několika závažnými chronickými onemocněními. Až do roku 2024 nemá nárok na podmínečné propuštění. Jeho právníci proto podali opětovnou žádost o milost. Prezident Biden musí Leonardu Peltierovi udělit milost z humanitárních důvodů a v rámci zachování spravedlnosti.

Leonard Peltier, původní obyvatel (po otci Anišinabe, po matce Lakota), byl členem hnutí American Indian Movement (AIM), které se zasazuje za práva původních obyvatel Ameriky.

V létě 1975 vyslala na žádost místních rada starších do indiánské rezervace Pine Ridge v Jižní Dakotě několik členů AIM, včetně Peltiera. Důvodem bylo několik neobjasněných vražd místních obyvatel a sílící vlna násilí proti indiánům.

Dne 26. června 1975, byli během střetu s AIM v indiánské rezervaci při přestřelce s indiány zastřeleni dva agenti FBI, Ronald Williams a Jack Coler. Leonard Peltier byl v roce 1977 usvědčen z jejich vraždy a odsouzen ke dvěma doživotním trestům.

Údajnou očitou svědkyní střelby byla Myrtle Poor Bear, lakotská domorodá žena, která žila v Pine Ridge. Na základě její výpovědi, že viděla Leonarda Peltiera zastřelit oba agenty FBI, byl Peltier vydán z Kanady, kam v obavě před podjatým přístupem americké justice po incidentu uprchl. Myrtle Poor Bear později své svědectví odvolala.

Přestože nebyla při soudním procesu předvolána jako svědek obžaloby, soudce odmítl povolit právníkům Leonarda Peltiera předvolat Myrtle Poor Bear jako svědkyni obhajoby s odůvodněním, že její svědectví „by mohlo být pro vládu velmi škodlivé“. V roce 2000 vydala Myrtle Poor Bear veřejné prohlášení, v němž uvedla, že její původní výpověď byla výsledkem několikaměsíčního vyhrožování a obtěžování ze strany agentů FBI.

V roce 1980 byly právníkům Leonarda Peltiera zpřístupněny dokumenty na základě soudního sporu o svobodném přístupu k informacím. Dokumenty obsahovaly balistické důkazy, které mohly pomoci v případu Leonarda Peltiera, ale které obžaloba u soudu zatajila.

I přes tato zjištění byla Leonardu Peltierovi v roce 1986 zamítnuta žádost o obnovu soudního procesu. Odvolací soud USA pro osmý obvod toto zdůvodnil následovně: „Uznáváme, že v tomto případě existují určité důkazy nevhodného postupu ze strany některých agentů FBI, ale zdráháme se jim přičítat ještě další pochybení.“

  Aktuality

  Článek publikován 12.9.2023

Podpořte Leonarda Peltiera vzkazem solidarity!

Americký domorodý aktivista Leonard Peltier je od roku 1977 ve vězení za dvě vraždy. Soudní proces, ve kterém byl odsouzen, je opakovaně napadán jako nespravedlivý a plný nepřesností, přesto nikdy nebyl oficiálně přezkoumán. Pošlete Leonardovi do vězení vzkaz solidarity a ukažte mu, že má podporu po celém světě.

  Článek publikován 17.2.2022

Obavy o zdravotní stav Leonarda Peltiera

Ve vězení strávil posledních 45 let, nyní se 77letý Leonard Peltier nakazil nemocí Covid-19.

Pozadí

Americká komise pro podmíněné propuštění zatím pokaždé zamítla žádost Peltiera o podmínečné propuštění s odůvodněním, že nepřijal trestní odpovědnost za vraždy dvou agentů FBI. A to i přesto, že po jednom takovém slyšení Komise uznala, že „…obžaloba připustila neexistenci přímých důkazů, že jste se osobně podílel na popravě dvou agentů FBI“. Leonard Peltier bude mít nárok na další slyšení o podmínečném propuštění až v roce 2024. James H. Reynolds, americký státní zástupce, jehož kancelář se zabývala trestím stíháním a odvoláním Leonarda Peltiera se nechal slyšet, že podporuje udělení milosti „v nejlepším zájmu spravedlnosti při zvážení všech souvisejících záležitostí“.

Leonard Peltier trpí celou řadou onemocnění, včetně onemocnění ledvin, cukrovkou 2. typu, vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, degenerativním onemocněním kloubů a neustálou dušností a závratí. Po mrtvici v roce 1986 prakticky oslepl na jedno oko. V lednu roku 2016 mu lékaři diagnostikovali život ohrožující stav: zvětšené aneuryzma břišní aorty, která může kdykoliv prasknout a v závažných případech skončit smrtí. Ve vězení je také vystaven zvýšenému riziku nákazy COVID-19.

V roce 2015 vyzvalo několik laureátů Nobelovy ceny míru, včetně arcibiskupa Desmonda Tutu, k propuštění Leonarda Peltiera. K jeho propuštění vyzval také kmen Siouxů ze Standing Rock a Národní kongres amerických indiánů. V červenci 2021 předložil advokát Leonarda Peltiera prezidentu Bidenovi žádost o milost. Žádost byla podána již několikrát, naposledy v roce 2016 prezidentu Obamovi, byla však pokaždé zamítnuta. Vzhledem k četným pochybením v průběhu soudního procesu, vyčerpání všech právních možností odvolání, množství času, které již strávil ve vězení, trvání na své nevinně spolu s jeho chronickými zdravotními problémy Amnesty International podporuje výzvy k udělení milosti pro Leonarda Peltiera.