© Amnesty International

Pozdrav od nové správní rady české Amnesty

  Blog

Pozitivní lidskoprávní novinky   Česká republika Komentář od Anna Krejčová, předsedkyně správní rady Amnesty International ČR publikován 9.5.2018

V dubnu na valné hromadě zvolili členové a členky Amnesty v ČR novou správní radu. Jaké má pro nás poselství?

Ahoj Amnesťáci a Amnesťačky,

poprvé od našeho zvolení na dubnové valné hromadě jsme včera sešli coby nová správní rada, byť zatím neoficiálně a bez zápisu. Probírali jsme očekávání a představy budoucího směřování našeho hnutí. I když zatím nemůžeme být příliš konkrétní, můžeme prozradit, že nebýt posledního metra, které jsme dobíhali, sedíme a debatujeme doteď. Máme toho jako správní rada na srdci opravdu hodně a chystáme se Vás o všem pravidelně informovat. Možností JAK zjistit, co se nám honí hlavou, se nabízí hned několik. Jako členové a členky se můžete zúčastnit pravidelných zasedání správní rady, či, bude-li Vám to stačit, pouze přečíst pravidelně zhotovovaný a zveřejňovaný zápis. Budeme také moc rádi, přijdete-li si s námi popovídat na jednu z neformálních besed se správní radou, které chystáme. Termíny Vám dáme včas vědět, nicméně vězte, že špekáčkovou (případně burčákovou) sezónu ještě stihneme.

Taktéž vězte, že složení letošní správní rady je přelomové, a to s ohledem na téma genderové vyváženosti, které je dnes skloňováno snad napříč všemi společenskými oblastmi. Uvnitř české Amnesty se skloňováním nyní nemusíme zabývat, protože nejen že je letos poprvé v čele správní rady žena, ale ženy také představují většinu (3) všech členů/členek (5). České firmy v obsazení žen ve správních radách zaostávají za evropským průměrem, Amnesty tak může sloužit jako inspirace a doufejme do budoucna i jako úspěšný vzor.

Ještě než se pustíme naplno do práce, je pro nás nyní nesmírně důležité Vám všem, kteří se na fungování Amnesty International ČR podílíte, poděkovat. Ať už tomu všemu snažení pomáháte zespoda, seshora, zleva nebo zprava, ať finančně či dalším, aktivnějším zapojením. Svým postojem se hlásíte k odpovědnosti za věc, kterou sice nemusíte momentálně pociťovat na vlastní kůži, avšak základní lidská práva jsou univerzální a platná pro všechny lidi na této planetě. Vaše aktivní zapojení tvoří naše celosvětové hnutí, které za tato nejzákladnější práva všech bojuje. Pod jménem Amnesty International bojujeme za dodržování lidských práv pomocí tlaku na mezinárodní organizace, vlády, korporace. Pomáháme jednotlivcům, kterým jsou jejich základní práva odpírána. Těmto lidem my, dnes a denně, podáváme pomocnou ruku a dáváme naději, že ani v těch nejtěžších chvílích nejsou sami. Děkujeme, že vám není osud těchto lidí lhostejný.