© Anund Knutsen CC (source image)

Realita translidí v Maďarsku

  Blog

Příběhy   Maďarsko Komentář od Ivett, transgender aktivistka z Maďarska publikován 8.7.2020

Transžena Ivett komentuje, jak se žije její komunitě ve státě, který zpřísnil zákony o genderové identitě.

„Představte si svět, ve kterém vede vaše vláda očerňující kampaň proti lidem, jako jste vy. Stejná vláda požaduje, aby vaše osobní doklady uváděly, že jste členem této znevýhodněné menšiny. Odvažovali byste se používat své osobní doklady a vystavovat se riziku při každém vyzvednutí zásilky na poště? Při návštěvě lékaře? Při ucházení se o práci? Toto bude nyní realitou pro translidi v Maďarsku. Cítili byste se v takovémto světě bezpečně?“ Ivett

Přijetím svého skutečného já jsem získala kontrolu a moc nad svým životem

Muset předstírat, že jste někdo jiný, je kognitivní úsilí. Vždy to bylo něco, co mě omezovalo. Nyní může být veškerá energie, která byla dříve spotřebována na udržování zevnějšku, použita na mnohem užitečnější věci.

Před svým coming outem jsem vždy cítila, že něco prostě není v pořádku. Jako by byl v zrcadle mimozemšťan, někdo, koho jsem ani neznala. V té době bylo těžké potkávat se s novými lidmi a trávit čas s více lidmi současně mne naprosto vyčerpávalo. Od mého coming outu se cítím, jako bych konečně mohla být tím, kým jsem měla být, mám ráda osobu, kterou vidím v zrcadle, ráda trávím čas s ostatními a poznávám nové lidi. Také mi to pomohlo znovu převzít kontrolu nad svou kariérou. Několik posledních let před změnou jsem měla častěji depresivní období, kdy už jsem nebyla schopna vůbec pracovat. Teď můžu žít život, který mi připadá přirozený, nemusím předstírat, že jsem někdo, kdo jsem nikdy nebyla. Lidé, kteří mě znali dříve a nyní mi říkají, že vidí, že jsem obecně mnohem živější a šťastnější.

Každodenní výzvy, kterým v životě čelím - mé právní dokumenty nereflektují mou genderovou identitu

Jen tak pro začátek, nejenom že pokaždé, když musím použít své doklady, jsem odhalena, ale navíc je v nich mé nepoužívané jméno, jméno, které jsem neužívala ani před změnou, protože jsem se s ním nikdy neidentifikovala. Pokaždé, když musím vyřídit něco úředního, musím použít právě toto jméno. Pokaždé zde existuje riziko, že se mi dostane negativních poznámek a diskriminace. Nebo pokud bude osoba zabývající se úředním požadavkem milá, stále se bude nejspíš chovat překvapeně a neúmyslně mne „odhalí“ před místností plnou lidí. Skutečnost, že nemám řádný gender a jméno ve svých dokladech, přináší neustálý strach, proto se snažím aktivně vyhýbat situacím, kdy své doklady musím předložit.

Vzhledem k tomu, že jsou v Maďarsku křestní jména specifická pro pohlaví a můžete si vybrat pouze ze seznamu, který je určen pro vaše zákonné pohlaví, nemůžu si ani své jméno změnit. To znamená, že jméno, se kterým se neidentifikuji, ani nepoužívám v každodenním životě, je na všech právních dokumentech, od daňových hlášení až po smlouvy. Některé společnosti také vyžadují, aby jejich zaměstnanci používali své zákonné jméno na vstupních kartách, jmenovkách a ve své pracovní e-mailové adrese. V takové společnosti jsem nemohla pracovat.

Jsem jedna z mála šťastných, jejichž přátelé a kolegové podporují translidi, a kteří žijí v docela liberálním sousedství. Nemám mnoho špatných zkušeností. Nicméně když jsem začala se změnou, musela jsem opustit firmu, ve které jsem pracovala, protože si někteří mí kolegové stěžovali na aspekty mé změny.

Pro mé méně šťastné trans přátele je situace mnohem bezútěšnější. Mnoho komunit - zejména menší vesnice - aktivně uzavírá své trans členy. Rodiny popírají své trans děti, sourozence a rodiče. Translidé se často dostávají do izolace a najdou přátelství pouze mezi takovými, jako jsou oni sami.

Myslím, že úkolem vlády je pomáhat a chránit ty, kterým slouží. Nejen jejich vlastním voličům, ale všem. To znamená, že žádná vláda nebo úřad by neměly odebírat lidem základní lidská práva. Omezování ostatních jen proto, že mají pravomoc tak činit, je škodlivé. Demokracie by neměla být tyranií většiny nad menšinou. Existují pádné důvody k tomu, aby existovaly zákony, které lidem brání v ubližování ostatním: pokud vláda potřebuje přijmout omezení práv lidí, měl by k tomu být vždy dobrý důvod a tato omezení by měla být co možná nejmenší. Jako maďarská občanka očekávám, že budu respektována, bude se mnou zacházeno slušně, moje svoboda bude chráněna a nebude zbytečně omezována. V případě translidí je v nejlepším zájmu jednotlivce i celé společnosti, aby mohli translidé svobodně vyjadřovat svou genderovou identitu beze strachu z ponížení a diskriminace.

Nový zákon zakazující legální uznání genderu je hrozná rána

Lidské tragédie začínají, když je narušen váš pocit bezpečí, když vám jsou odebrány prostředky k vydělávání peněz, když nemůžete najít místo k životu, když se neodvažujete jít na drink v sobotu večer nebo se věnovat svým koníčkům ze strachu z útoku a když se vzdáte svých snů stát se inženýrem, lékařem nebo jinou vysoce kvalifikovanou pracovní silou potřebující vysokoškolské vzdělání. Tento zákon spolu s očerňující kampaní proti lidem LGBTI, která již nějakou dobu probíhá, může v nadcházejících letech zničit jejich životy a kariéry. A jelikož se maďarská vláda uchyluje k stále více extrémnějším opatřením proti menšinám, nejsem přesvědčena, že nepřijde ještě něco horšího.

Vláda nemá právo rozhodovat o tom, kdo jsme, ani zpochybňovat naše životní volby. Změny pohlaví často zachrání životy translidí. Neexistuje tedy žádná omluva pro vládu, která zasahuje způsobem, který nás zbavuje našich základních lidských práv důstojnosti, sebeurčení a práva na osobní a rodinný život. Vzkaz od transfobních skupin, který považuji za zvláště škodlivý, je že by měli být translidé léčeni ne tak, aby jim byla umožněna změna, ale léčením toho, co oni vidí jako „duševní nemoc“. To samozřejmě není pravda, protože je zřejmé, že není možné změnit genderovou identitu člověka. Takzvané reparativní a konverzní terapie jsou úspěšné pouze v jedné věci: přimějí člověka, aby sám sebe nenáviděl, což je ještě více depresivní, a v některých případech vede až k sebevražedným myšlenkám nebo spáchání sebevraždy.

Můj vzkaz pro translidi a aktivisty v Maďarsku: Nevzdávejte se! Avšak abychom mohli čelit tomuto zákazu, potřebujeme mezinárodní podporu a solidaritu.

Translidem: Ještě není po všem! Prohráli jsme zásadní bitvu? Ano. Avšak nemůže to trvat věčně. Žádný útlak netrvá věčně. Prohráli jsme bitvu, ale vyhrajeme válku. Takže se nevzdávejte. Pokud to chcete vzdát, požádejte prosím o pomoc, zavolejte na linku podpory nebo příteli. Jen prosím, prosím, neubližujte si, protože nejste sami a my bojujeme za vás a budeme bojovat až do doby, než bude mít každý člověk na této planetě - ať je trans, homosexuál nebo člen jakékoliv etnické nebo náboženské menšiny - zaručena svá základní lidská práva.

Aktivistům: Jste hrdinové. Každý jeden z vás, i když věnujete jen jedinou hodinu svého života aktivismu pro lidská práva, jste v mých očích hrdinou, protože jste se vzdali kusu svého drahocenného života pro ostatní. Proto prosím, podpořte aktivity Amnesty, které mají zabránit tomu, aby se zákaz legálního uznání genderu projevil škodlivými důsledky. 

Spojencům: Potřebujeme vás více než kdy jindy. Menšiny vždy potřebují podporu od lidí mimo jejich skupiny, ale platí to zejména pro tak malou a křehkou komunitu, jakou jsou translidé. Je toho mnoho, co můžete udělat, abyste nám pomohli:

• Vzdělávejte se v otázkách trans, protože dokonce i naši spojenci mají jen omezené chápání našich problémů. I když si myslíte, že máte základní porozumění, vyhledejte trans aktivisty, kteří jsou ochotni s vámi sdílet své znalosti, aby mohla mít vaše pomoc nejlepší možný účinek.

• Zvyšujte povědomí a vzdělávejte ostatní. Většina lidí nemá ponětí, kdo trans lidé jsou, nebo dokonce hůře - mají na translidi pohled, který není založen na faktech, ale na lžích tvořených transfobními skupinami. Je jen omezený počet lidí, s nimiž můžeme my – trans aktivisté - mluvit, bez vaší pomoci nemůžeme oslovit významnou část populace. Většina translidí se bojí veřejného přiznání a to znamená, že jen hrstka z nás je schopna se zapojit do debat. Zapojte se tedy do debat za nás a učte ostatní, co jste se od nás naučili.

• Pokud máte trans přátele, zeptejte se jich, jak se jim daří. Poslouchejte je bez posuzování nebo rady. Buďte jen osobou, která naslouchá, chápe a obejme je, když to nejvíce potřebují. Pokud nemáte trans přátele, hledejte trans skupiny online a offline a nabídněte svou podporu.

Podívejte se na Ivettino VIDEO!