Urgentní
akce

© OZAN KOSE/AFP/Getty Images

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

  Případ

Moje tělo moje práva   Maďarsko publikován 24.6.2020

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

Novela hrubě porušuje základní práva transgender a intersex osob, vystaví je diskriminaci ve všech oblastech života a může způsobit nárůst násilí a zločinů z nenávisti.

Novelu zákona přijal maďarský parlament dne 19. května a dne 28. května ji podepsal prezident.

Novela vážně porušuje práva transgender a intersex osob na důstojnost, soukromý a rodinný život, včetně práva na oficiální uznání vlastního genderu na základě sebeurčení. Ustanovení tak umocňuje již netolerantní a nepřátelské prostředí, kterému LGBTI+ lidé v Maďarsku čelí a prohlubuje diskriminaci ve všech sférách jejich života.

„Jediné, co chci, je si svůj život užít. Chodit do práce, cvičit a vídat se s přáteli. Nechci zbytek svého života prožít v úzkosti kvůli tomu, že si někteří poslanci myslí, že si mohou hrát s lidskými životy, jako kdyby byli Bohem.”

Noé, maďarský trans aktivista

Přes 10 000 lidí už podepsalo petici vyzývající maďarského ombudsmana Ákose Kozmu, aby požádal ústavní soud o přezkum tohoto zákona.

Podle mezinárodních i regionálních lidskoprávních standardů by lidé měli mít možnost úředně změnit gender prostřednictvím rychlé, dostupné a transparentní procedury. Maďarský ombudsman proto musí urgentně požádat o revizi článku 33 Ústavním soudem.

Státy by měly zajistit, aby lidé měli možnost získat úřední změnu odrážející jejich jméno a genderovou identitu, aniž by museli splnit kritéria, která sama o sobě porušují jejich lidská práva.

Nová zákonná ustanovení jsou v rozporu s maďarskými lidskoprávními závazky a Základním právem ve vztahu k několika dalším právům. Článek 33 vyžaduje zaznamenání pohlaví jedince v národním registru narození, sňatků a úmrtí podle stavu při narození, což se nedá později změnit. To znamená, že identifikační dokumenty osob by obsahovaly neměnné informace, a bránily by tak transgender a intersex lidem v úřední změně genderové identifikace i v registraci preferovaného jména a získání s tím spojených dokumentů v souladu se svou genderovou identitou. Tato ustanovení vážně porušují právo transgender a intersex osob na důstojnost, jejich právo na soukromí a rodinný život, a právo na zákonné uznání genderu (https://www.amnesty.org/en/documents/eur27/2085/2020/en/).

„Je neuvěřitelné, že tento vládní návrh prošel parlamentem. Novela zásadně porušuje práva trans a intersex osob, vystavuje je další diskriminaci a dále posiluje netolerantní a nepřátelské prostředí pro lidi LGBTI+,“ uvedl v prohlášení David Vig, šéf maďarské pobočky Amnesty International.

PŘIPOJTE SE KE KAMPANI #Drop33!

Amnesty International se připojuje k mezinárodním a maďarským LGBT organizacím a aktivistům a vyzývá ke zrušení novely zákona. Podpořte i vy výzvu za zrušení článku 33.

Co znamená #Drop33?

Označení #Drop33 se používá na Twitteru jako výzva ke zrušení článku 33, který zakazuje právní uznání genderu transgender a intersex lidí. Kampaň na sociálních sítích připravila ILGA Europe, Transgender Europe (TGEU) a OII-International.

Jak se můžete zapojit?

Natočte video, jak držíte list papíru formátu A4 s napsaným číslem 33, a pak ho zmačkáte a zahodíte. Zveřejněte video na svých sociálních sítích spolu s tímto vzkazem:

  1. Maďarsko, zruš článek 33 a respektuj právo transgender a intersex lidí na úřední změnu genderu. Ukaž solidaritu s transgender a intersex lidmi!

Použijte hashtagy #Drop33, #TransRightsAreHumanRights, #LGR, #transrights a označení @ILGAEurope, @amnesty a @JuditVarga_EU

Podpořte kampaň na sociálních sítích

  Aktuality

  Článek publikován 30.4.2023

15 států se připojilo k žalobě proti maďarskému anti-LGBT zákonu

Více než polovina členských států EU se připojila k žalobě proti maďarskému zákonu diskriminujícímu členy LGBTI+ komunity. Jedná se převážně o západní země.

  Článek publikován 27.7.2022

EU posílá Maďarsko k soudu!

Evropská komise podala na Maďarsko žalobu k Soudnímu dvoru EU kvůli nechvalně známému anti-LGBT zákonu.

  Článek publikován 4.1.2021

Další útok na LGBTI+ komunitu v Maďarsku, homofobní zákon prošel

Dne 15. prosince maďarský parlament odhlasoval změny zakazující adopci dětí párům stejného pohlaví a doplněk ke konstituci ustavující, “že matka je žena a otec je muž” a že stanovuje, že pohlaví dětí je určeno při porodu a později nemůže být měněno, což stigmatizuje transgender a intersex osoby v Maďarsku.

  Článek publikován 14.7.2020

Realita translidí v Maďarsku

Transgender aktivistka Ivett popisuje, jak se žije její komunitě v Maďarsku, kde nedávno zpřísnili zákony o genderové identitě.

  Článek publikován 8.7.2020

Amnesty poslala ohledně sporného zákona písemnou žádost maďarskému ombudsmanovi

Ten odpověděl, že jeho úřad aktuálně pracuje na právním stanovisku k článku 33 novely zákona.

Pozadí

Lidé, jejichž oficiální dokumenty neodpovídají jejich genderové identitě nebo jménu, vždy při předložení svých dokladů zveřejní svou transgender identitu. V mnoha případech by se pravděpodobně jednalo o každodenní záležitost, tedy v případech, kdy jsou oficiální dokumenty potřebné k získání zboží a služeb či např. při hledání zaměstnání, u zápisu do vzdělávacího zařízení, zařizování bydlení nebo získávání sociálních dávek. K jejich získání budou transgender a intersex osoby nuceny vzdát se několika aspektů svého práva na soukromý život.

Transgender a intersex lidé v Maďarsku často čelí diskriminaci, obzvlášť v zaměstnání, ve vzdělávacím systému a při nákupu zboží, služeb a zařizování bydlení. Tento nový zákon představuje další pokus o omezení práv transgender a intersex osob a povede k větší míře diskriminace. Navíc se dá očekávat nárůst útoků a zločinů z nenávisti proti těmto lidem.