© AFP via Getty Images

15 států se připojilo k žalobě proti maďarskému anti-LGBT zákonu

  Článek

Moje tělo moje práva   Maďarsko publikován 30.4.2023

Více než polovina členských států EU se připojila k žalobě proti maďarskému zákonu diskriminujícímu členy LGBTI+ komunity. Jedná se převážně o západní země.

Evropská komise v červenci 2022 podala proti Maďarsku žalobu Evropskému soudnímu dvoru. Maďarsko schválilo zákon na ochranu dětí, který obsahuje zákaz přístupu dětí a mladistvých k obsahu informujícím o homosexualitě a dalším LGBTI+ tématům.

K žalobě se připojilo 15 států Evropské unie: Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Irsko, Dánsko, Malta, Španělsko, Švédko, Finsko, Slovinsko, Francie, Německo a Řecko. To je více než polovina všech 27 členských států.

Seznam států ukazuje rozdílný postoj západních a východních států EU k LGBTI+ otázkám. Itálie, Estonsko, Lotyšsko a Kypr v roce 2021 podepsaly dopis odsuzující maďarský zákon, ale k žalobě se nepřipojily. Slovinsko, první postkomunistická země, která zlegalizovala sňatky stejnopohlavních párů, se naopak k žalobě připojilo.

Aktuální petice

  Maďarsko

Nový zákon zakáže transgender a intersex lidem úřední změnu genderu. Zastavme to!

V květnu 2020 byla v Maďarsku přijata novela zákona, jejíž článek 33 znemožňuje transgender a intersex osobám úřední změnu pohlaví v souladu s vnímáním vlastní genderové identity, a tím i možnost získat odpovídající doklady (to bylo dosud v Maďarsku možné), což je v rozporu s jejich lidskými právy. Podle novely má být v matrice a v dokladech totožnosti uvedeno „biologické pohlaví založené na zrození a genomu“, což znemožňuje jakoukoliv pozdější úřední změnu tohoto údaje.

 

Aktuální počet podpisů: 3013 Náš cíl: 3500

Podepíšu

Všechny petice

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...