© Amnesty International

Jak na lidská práva zážitkem?

  Blog

Vzdělávání Vzdělávání   Česká republika Reportáž od Markéta Jurčíová publikován 5.8.2019

Vícedenní vzdělávací seminář pro pedagogy

Amnesty srdečně zve učitele a učitelky ZŠ, SOŠ, GYM, pedagogické pracovníky/ce a studenty/tky pedagogických oborů s praxí na bezplatný seminář o využívání metod neformálního vzdělávání při práci s lidskoprávními tématy včetně migrace.

 

Seminář konaný 13. - 15. 9. 2019 v Brně se zaměřuje na praktické využití osvědčených metod neformálního vzdělávání pro práci s lidskoprávními tématy včetně migrace – hra v roli, vrstevnické vzdělávání, storytelling formou živé knihovny, využití informačních technologií. 

Živá knihovna nabídne setkání s inspirativními lidmi z menšin, kdy si poslechnete jejich příběh a budete se jich moc zeptat na vše, co vás zajímá. Dozvíte se, jak napomoci aktivizovat děti a mladé a posílit jejich snažení v podpoře lidských práv. O své zkušenosti a rady se podělí zástupci školních skupin, kteří organizují lidskoprávní akce pro své spolužáky na škole i veřejnost. Zastřešujícím tématem, které propojuje jednotlivé aktivity programu je strategie Cíle udržitelného rozvoje.

Ze semináře budete odcházet nejen vybaveni novými zážitky a zkušenostmi, ale i obohaceni

o informace o metodické a finanční podpoře Amnesty International a dalších zdrojích využitelných při vaší práci. Každý účastník obdrží metodické materiály a certifikát o absolvování.

Na seminář se přihlásíte vyplněním tohoto formuláře. Veškeré výdaje spojené s vaší účastí (cestovné, strava, ubytování) jsou hrazeny z projektu Start the Change, který se věnuje zapojení mladých lidí do aktivního občanského života.

“Seminář byl plný zajímavých informací, zábavných aktivit, ale hlavně pohodové atmosféry. Kromě šanonu plného materiálů jsem si domů odvážel mnoho hezkých vzpomínek a dobrý pocit z nově nabytých zkušeností, které určitě do budoucna využiju.” 

Martin, učitel, účastník Amnesty semináře

  

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM SEMINÁŘE - 13. - 15. 9. 2019, BRNO (Centrum Syřiště, Kounicova 42)

Pátek

17: 00 – 20:00  

 • Představení aktivit vzdělávání k lidským právům Amnesty International 

 • Společná večeře 

 • Zážitkově neformální seznamování a sdílení zkušeností, nápadů, zážitků

Sobota 

9:00 – 12:00  

 •  Zdroje inspirace a podpory pro nakopnutí k práci s lidskoprávními tématy zážitkově

 • Společný oběd 

 14:00 - 19:00  

 • Živá knihovna (storytelling)

 • Sdílení dobré praxe vrstevnického vzdělávání  

 • Společná večeře 

Neděle 

9:00 – 12:00 

 • Lidskoprávní aspekty migrace 

 • Debata s hostem na téma migrace 

 12:30 - 14:00

 • Evaluace a zakončení semináře 

 • Společný oběd

Na seminář se přihlásíte vyplněním tohoto formuláře

 

Pro další informace přejděte na stránky projektu Start the Change nebo kontaktujte Martinu Jenčkovou, martina.jenckova@amnesty.cz, +420 723 562 725