Jako fakt? Jako fakt.

Jako fakt je projekt, který podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací.

Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Na projektu spolupracuje vzdělávací tým organizace Amnesty International ČR.

Našim cílem je dosáhnout systémových změn v oblasti lidských práv. Školíme mladé lídry pro práci na školách se žáky ZŠ a SŠ v oblasti lidskoprávního vzdělávání s přesahy do mediální výchovy. Připravujeme teoretický základ pro budoucí pedagogy (kurzy na pedagogických fakultách) a s partnery projektu Active Citizens Fund na úrovni vybraných škol (ŠVP, školní politiky a předpisy, klima školy).

Součástí naší práce bude i videokampaň na sociálních sítích, kterou vytvoří sami žáci společně s celebritami a příslušníky menšin, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.

Na čem právě pracujeme?

  • Realizace živých knihoven a dalších workshopů na školách -

V letech 2020 i 2021 jsme uspořádali spoustu živých knihoven, ať už kvůli epidemiologickým nařízením v novém online formátu jako živá knihovna LIVE a přes letní měsíce i knihovnu pro pedagogy nebo knihovnu na skautském táboře. Nyní již fungujeme skoro jako před pandemií a nabízíme všechny druhy workshopů (Živá knihovna, Úvod do lidských práv, Uprchlictví a lidská práva i přípravné workshopy k Maratonu psaní dopisů) a to jak online, tak klasicky na školách. Mimo jiné jsme též zahrnuli do stále nabídky i možnost vytvořit workshop zcela na míru. 

  • Letní akademie -

V září 2020 proběhl historicky první ročník Amnesty letní akademie, kde jsme proškolili přes 25 lektorů z několika regionů rozprostřených po celé České republice. V roce 2021 se nám povedlo tento úspěch zopakovat a přidat ještě 20 lektorů. Další akademii chystáme na září 2022. 

  • Partnerství se školami -

Povedlo se nám navázat dlouhodobou spolupráci se školami skrze celou republiku, mimo jiné ZŠ Archa v Praze, Gymnázium Duhovka v Praze, Gymnázium Česká v Českých Budějovicích, Gymnázium Chotěboř a ZŠ Oldřichov.

  • Vývoj RPG -

Intenzivně pracujeme na vývoji mobilní aplikace, kde si formou rolové hry budou hráči moci zkusit, jaké to je být v kůži bezdomovce, uprchlíka nebo autisty a dalších zástupců rozličných menšin. Ve hře bylo již spuštěné testování, se kterým pomáhají i studenti spřátelených škol. V tuto je finální první příběh Jirky Zouvaly, ve kterém si hráč zakusí život za bývalého režimu a následně i život bez domova, zamyslí se nad tím, co pro něj samotného znamená domov. Druhým příběhem je příběh Kareema, který popisuje důvody a způsoby, jak a proč utekl z Egypta do České republiky. 

  • TikTok a soutěž -

V roce 2021 jsme chtěli být moderní, tak jsme si založili TikTok. :) Nyní tam máme už skoro 50 tisíc sledujících a skoro milion lajků. TikTok spravuje naše kolegyně a živá knížkaEva, která zároveň hraje ve všech videích. Díky této sociální síti se nám daří cílit na cílovou skupinu mladších lidí a zábavnou formou je seznamovat s důležitými tématy v oblasti lidskoprávního vzdělávání. Pro naše TikTokové sledující zároveň chystáme soutěž, kde hlavní výhrou bude cesta na Island. Více informací zveřejníme již brzy!

O konkrétních postupech v projektu informujeme též přímo na stránce projektu -> www.jakofakt.com

Kontakty na koordinátorky projektu:

Kateřina Šimková  (Čechy), katerina.simkova@amnesty.cz

šMarkéta Jurčíová (Morava a Slezsko), marketa.jurciova@amnesty.cz

Odkazy na webové stránky:

· Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund...

· Fondy EHP a Norska: https://eeagrants.org/

· Nadace OSF: https://osf.cz/

· Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové: https://www.vdv.cz/

· Skautský institut: https://www.skautskyinstitut.cz
The project was supported by the OSF Foundation within the Active Citizens Fund program , which aims to support civil society and strengthen the capacity of non-profit organizations.

The program also aims to inspire active citizenship and help disadvantaged groups. The Active Citizens Fund program entered the Czech Republic in September 2019 with the aim of supporting non-profit organizations regardless of their size and experience. In the Czech Republic, it is managed by a consortium consisting of the OSF Foundation, the Committee of Good Will - Olga Havel Foundation and the Scout Institute.

The program is implemented under the EEA and Norway Funds 2014-2021. Through the EEA Funds and Norway, the States of Iceland, Liechtenstein and Norway contribute to reducing economic and social disparities in the European Economic Area (EEA) and to strengthening cooperation with 15 European countries. Cooperation between the Czech Republic and donor countries is also an important mission of the program. It is a cooperation between Czech non-profit organizations and organizations from Iceland, Liechtenstein and Norway.

Who is behind the project?

We are the  Human Rights Education team of Amnesty International Czech republic and we want to achieve systematic changes in the human rights department. We train and educate young lecturers who then work with students of both Primary and Secondary schools regarding the Human Rights and also Media Education.

We provide theoretical basis for future teachers and educators (for example courses on faculties of education) while we also work with partners of the Active Citizens Fund project in particular schools (contributing to school policies and regulations, regarding school climate, etc).

Part of our work on the project will also take form in a video campaign for social media. The campaign will be created solely by students with help of celebrities and members of certain minorities that we cooperate with in the long term.

Accomplishments:

  • SUMMER ACADEMY 

In September 2020 and 2021 we held Amnesty summer academy where we trained over 50 new lecturers coming from several regions from all over the country. We are planning to continue in the fall of 2022 since the academy has proven as a very important tool in acquisition of new volunteers. 

  • HUMAN LIBRARIES -

In 2020 and 2021 we managed to organize not only a number of standard human libraries but also webinars and a new format of a human library that we called human library LIVE. During the summer months we also held a human library for teachers and education workers and on top of that we also visited a Scout camp with our workshop.  We managed to modify our workshops so that they are just as beneficial in the virtual environment. 

  • PARTNERSHIP WITH SCHOOLS

We are happy to announce that we succeeded in establishing a long-term partnership with schools all over Czech republic, namely ZŠ Archa in Prague, Gymnázium Duhovka in Prague, Gymnázium Česká in České Budějovice, Gymnázium Chotěboř and ZŠ Oldřichov.

  • RPG DEVELOPMENT

We are working hard on creating something completely unique - that is human rights oriented RPG! The game is called True Story and it is based on roleplaying as members of all kinds of marginalized groups and rightsholders such as homeless people, refugees or autistic people. Players of the game can experience what's it like to live as a person from a completely different background than their own.

Contact us

Kateřina Šimková (project coordinator for Bohemia), katerina.simkova@amnesty.cz

Markéta Jurčíová (project coordinator for Moravia and Silesia), marketa.jurciova@amnesty.cz              

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...