AMNESTY INTERNATIONAL A TRANSPARENT NA PRAGUE PRIDE!

 

V roce 2023 se Amnesty International ve spolupráci s nevládní organizací Transparent postavila za práva transgender osob a upozornila společnost na nesmyslnost povinné kastrace v případě tranzice. Aby mohli trans lidé v České republice oficiálně změnit své pohlaví, musí podstoupit povinnou kastraci, která kromě toho, že způsobuje neplodnost, je také velmi rizikovým zákrokem. Pokud tento zákrok odmítnou podstoupit nebo pokud to pro ně není ze zdravotních důvodů možné, není jim změna pohlaví v úředních dokumentech povolena. Kromě toho, že tento akt je v rozporu s rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva, v praxi to znamená, že tyto osoby, které se rozhodnou operaci nepodstoupit, jsou na úřadech, poštách nebo letištích vystaveny dotazům na svou totožnost. Častým problémem této problematiky je, že společnost obecně není o nucené kastraci dostatečně informována, a právě to se Amnesty International a Transparent rozhodli změnit během Prague Pride Weeku, kdy šli v duhovém průvodu s transparentem "Zrušme podmínku kastrace pro trans lidi!"

TRANS LIDÉ MAJÍ PRÁVO BÝT SAMI SEBOU I BEZ KASTRACE

DISKUSE BĚHEM PRAGUE PRIDE WEEKU

Amnesty International a Transparent si ve dnech 8.8.2023 a 8.9.2023 připravili v Pride House dvě důležité diskuse. S jakými tématy přicházejí trans* lidé za lékaři a lékařkami a co v procesu medicínské tranzice skutečně potřebují? V rámci panelové diskuze „Rozbít tradici aneb proč zrušit podmínku kastrace trans lidí“ diskutovali odborníci MUDr. Pavel Turčan, PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D., MUDr. Petra Vrzáčková a MUDr. Pavel Tomeš o tom, co v současné době stát vyžaduje pro úřední změnu pohlaví, a uvedli tyto informace do kontextu se svou každodenní lékařskou praxí. V rámci panelové diskuze ,,Trans lidé mohou procházet tranzicí i netradičně – A je to v pořádku“ se rozkryla pestrost genderového spektra. Pozvané osoby - Matty Oaks, Antonín Zhořec, Marian Staffen a Jiří Procházka promluvili o svých genderových identitách a o vztahu ke svému tělu skrze svůj gender. Cesta medicínské tranzice může být různorodá a potřeby, které trans* osoby mají, se mohou lišit.

NEBINARITA NENÍ TREND

 2023

Na Prague Pride v roce 2023 jsme sme postavili za práva transgender osob a upozornili jsme na  nesmyslnost povinné kastrace v případě tranzice.l

TRANS PRIDE CHALLENGE

S Amnesty International a Transparentem jste se mohli setkat během celého Prague Pride Weeku na Střeleckém ostrově. S cílem informovat společnost o závažnosti tématu nucené kastrace připravila Amnesty International jednoduchou Trans Pride Challenge, která se skládala ze tří kroků - petice, solidárních vzkazů a fotokoutku. Letos se AI spolu s řadou nevládních organizací rozhodla připojit k otevřené výzvě Společně proti nenávisti na ochranu LGBTI+ lidí, u které se zastavily stovky lidí a podepsaly ji. V kreativní části stánku si AI pro návštěvníky připravila tvorbu solidárních vzkazů pro trans lidi v ČR, které si pak mohli pověsit do fotokoutku k ostatním vzkazům. Po skončení týdne Pride Prague byly vzkazy předány podpůrné trans skupině Transparent. Posledním krokem bylo dozvědět se více o situaci trans lidí v ČR z informačních listů a vyfotit se s jedním z nich u zdi solidarity.

NESOUHLASÍME S PODMÍNKOU KASTRACE TRANS* LIDÍ

 


HOMOFOBNÍ A TRANSFOBNÍ RÉTORIKA POLITIKŮ V STÁTECH V4

 

POLSKO

Homosexualita je v Polsku dlouho tabu. Římskokatolická církev, která hraje významnou roli ve společenském a politickém životě země, ruku v ruce s vládou prosazuje konzervativní způsob života. Většina polské populace (86% populace) se hlásí ke katolické církvi a veřejné vnímání a přijímání LGBT komunity je silně ovlivněno katolickými morálními doktrínami.

Strana PiS používá homofobii jako propagandistický nástroj již více než dekádu: způsob, jak prohloubit společenskou polarizaci, zesílit nacionalistické nálady a změnit politické rozpory v morální. 

Prezident Andrzej Duda byl znovu zvolen do úřadu za pomoci kampaně namířené proti LGBT+, v níž sliboval „chránit děti před LGBT ideologií“, odmítal sňatky osob stejného pohlaví a adopce, přičemž politiku rovných práv nazval „cizí ideologií“.

  • Každý pátý trans* člověk v Polsku se stal obětí napadení. 
  • Více než polovina LGBTI+ lidí v Polsku se ze strachu z napadení vyhýbá veřejným místům.  
  • Pouze 12% LGBTI+ lidí v Polsku oznámilo napadení na policii.

Nenávistné projevy a verbální napadání skupiny lidí kvůli jejich sexuální orientaci nebo genderové identitě nejsou v Polsku trestné.

SLOVENSKO

Slovensko jako země s homogenním obyvatelstvem, odmítavými postoji vůči přistěhovalcům, bagatelizací problémů vyloučených komunit má potenciál na rast extrémistických tendencí. Častokrát se prostřednictvím politických představitelů stávají extremistické a pravicově radikální postoje mainstreamovými tématy, která ohrožují různé menšiny, mimo jiné i LGBTI komunitu.

Poslední roky byl značný nárůst nenávistných projevů na Slovensku, v mnoha případech ze strany politických osobností, zejména během volební kampaně. Nenávistné projevy se šíří také prostřednictvím internetu a sociálních sítí. Démonizace, která je těmto komentářům vlastní, zasáhla široké spektrum skupin, včetně LGBTI osob, žen, Židů, muslimů, migrantů, Romů, černých sportovců a také zástupců nevládních organizací a právníků hájících práva těchto osob.

  • Až 77% LGBTI+ lidí na Slovensku se vyhýbá držení za ruku se svým partnerem. 
  • Pouze 8% LGBTI+ lidí na Slovensku oznámilo napadení na policii. 
  • 40% LGBTI+ lidí na Slovensku zažilo v posledním roce obtěžování. 
  • 36% LGBTI+ lidí na Slovensku se ze strachu z přepadení vyhýbá veřejným místům.

Na Slovensku chybí dostatečná politická vůle a odvaha na zlepšení postavení LGBT komunity.

 2022 

Na Prague Pride v roce 2022 jsme upozornili na homofobní a transfobní rétoriku politiků v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

MAĎARSKO

Vláda Viktora Orbána má dlouhou historii útoků pro LGBT komunitě. V roce 2018 Orbán po svém znovu zvolení představil „projekt nové kulturní éry“ zaměřený na podporu křesťanských a tradičních hodnot.

Nálady v zemi jsou v důsledku kroků vlády a politických stran proti LGBTI+ i dalším menšinám, stále více vyhrocené a dochází i k zákazům genderově zaměřených projektů (např. zákaz oboru gender studies). Vládní a provládní média vedou pomlouvačnou kampaň proti organizacím na ochranu lidských práv, zaměřenou konkrétně na organizace pracující na právech LGBTQI lidí. Provládní zpravodajské portály tvrdí, že LGBTQI organizace pracují na náboru dětí, aby se staly LGBTQI.

Nenávistné projevy a další formy diskriminačního jazyka na základě sexuální orientace, genderové identity a projevu jsou v Maďarsku v posledních letech na vzestupu. Občanský zákoník sice poskytuje částečnou ochranu před nenávistnými projevy jako porušením osobnostních práv, ale je vážně omezena tím, že se vztahuje pouze na případy, kdy jsou cílem identifikovatelné osoby.

  • Až 72% LGBTI+ lidí v Maďarsku se vyhýbá držení za ruku se svým partnerem. 
  • 40% LGBTI+ lidí v Maďarsku se ze strachu z napadení vyhýbá veřejným místům.  
  • 35%  LGBTI+ lidí v Maďarsku bylo v posledním roce obtěžováno.

Ústava platná od dubna 2011 nezahrnuje sexuální orientaci a genderovou identitu do seznamu chráněných znaků v zákazu diskriminace.

 


SOLIDARITA PRO LGBTQI+ V MAĎARSKU

Ani v roce 2021 nemohla Amnesty chybět na každoročním duhovém pochodu Prague Pride. Letošním tématem byla komunita LGBTQI+ v Maďarsku, kde se situace dramaticky zhoršuje.

Zákon o anti-LGBTQI+ propagandě

Posledním nedávným zásahem do práv LGBTQI+ komunity je tzv. „zákon proti propagandě LGBTQI+“, který byl v červnu 2021 drtivou většinou odhlasován jako právní norma, jenž se novelizuje zákon postihující pedofilii („zákon o ukládání přísnějších trestů pachatelům zneužívajícím děti a o změnách zákona o ochraně dětí“ (T / 16265). Maďarský zákon zakazuje „vyobrazení nebo podporu” homosexuality nebo jakékoliv genderové identity, která se liší od pohlaví přiděleného při narození. V podstatě nakazuje absolutní ticho ohledně LGBTQI+ lidí, ne pouze jejich vztahů. Už samotné spojování pedofilie a LGBTQI+ otázek vypovídá o pohledu vlády na genderové a sexuální menšiny. Maďarská vláda ho však prezentuje jako nutný pro „zajištění zdravého vývoje dětí.“

Společnosti a organizace budou mít také zakázáno produkovat jakýkoliv mediální obsah, který „propaguje či zobrazuje homosexualitu, odklon od biologického pohlaví nebo změnu pohlaví,“ pokud cílí na publikum mladší 18 let. Dodatky dále vyžadují, aby se televizní a rozhlasové reklamy s tímto obsahem zobrazovaly pouze mezi 22:00 a 5:00 hodinou ranní. Stanice, které poruší toto nařízení, mohou být pokutovány nebo může být jejich vysílání pozastaveno.

Solidární stěna pro maďarské LGBTQI+

Na Střeleckém ostrově lidé mohli napsat na čtyřmetrovou duhovou stěnu solidarity vzkaz přímo pro maďarskou LGBTQI+ komunitu a vyjádřit jim tak podporu. Lidé se u ní během dne zastavovali a nechávali na zdi různé vzkazy, které nakonec zaplnily bílé pozadí ve tvaru srdce. Mohli také připojit svůj podpis pod petici apelující na českou vládu, aby se veřejně a jasně postavila na obranu lidských práv a principů právního státu v Maďarsku. Kdo nemohl přijít osobně a chtěl přesto vyjádřit podporu, mohl napsat vzkaz na online verzii zdi solidarity.

Po skončení akce jsme zeď poslali přímo maďarské komunitě.


2021

Zákon ostře kritizují obránci lidských práv a lidskoprávní organizace v Maďarsku i v zahraničí. Budapešťské ulice zaplavilo více než 10 000 lidí, aby protestovali proti těmto nenávistným změnám a projevili solidaritu s LGBTQI+ komunitou.

Komisařka pro lidská práva Rady Evropy Dunja Mijatovičová uvedla: „Navrhované legislativní změny jsou v rozporu s mezinárodními a evropskými normami v oblasti lidských práv. Tvrdit, že jsou zaváděny na ochranu dětí, je zavádějící a falešné.“ Proti zákonu se také vyslovila více než polovina zemí EU a vyzvaly Evropskou komisi, aby proti novému předpisu zasáhla.


LIVE AMNESTYcast

V neděli, na samotný závěr festivalu, jsme byli součástí programu Queer Podcast Day. Přímo na místě v Pride House (Kasárna Karlín) proběhlo natáčení epizody našeho AMNESTYcastu na téma: Jak se žije trans* lidem v ČR?

AMNESTYcast je podcast o lidskoprávních tématech. Moderuje Erik Bartoš, tiskový mluvčí Amnesty International

 Fotoalbum

 


JAK SE ŽIJE LBTI+ VE STÁTECH V4

Kvůli probíhající koronavirové krizi se v roce 2020 konal "duhový festival" Prague Pride bez klasického průvodu Prahou, ale o to pestřejší byl náš doprovodný program, který bylo možné si užít z pohodlí domova. Letos jsme spojili síly s organizací Trans*parent a na Střeleckém ostrově jsme zřídili společný stánek, kde jste mohli vyjádřit svou podporu transgender a intersexuální komunitě v Maďarsku podpisem petice a natočením videovzkazu.

Region V4 je nám nejbližší a LGBTI+ práva v tomto prostoru v poslední době utrpěla několik bolestných faulů, proto jsme se rozhodli zacílit naši letošní pozornost právě tam.

Maďarsko - zákon zakazující legální genderové uznání

28. května 2020 podepsal maďarský prezident nový zákon přijatý parlamentem dne 19. května, jehož článek 33 zakazuje legální genderové uznávání transsexuálů a intersexuálů v rozporu s jejich lidskými právy.

Podle mezinárodních a regionálních norem v oblasti lidských práv by jednotlivci měli mít možnost získat legální rodové uznání prostřednictvím rychlých, přístupných a transparentních postupů a v souladu s jejich vlastním vnímáním genderové identity. Státy musí zajistit, aby jednotlivci mohli získat dokumenty odrážející jejich jméno a rodovou identitu, aniž by museli splňovat kritéria, která sama o sobě porušují jejich lidská práva.

Nová ustanovení zákona jsou v rozporu s mezinárodními závazky Maďarska v oblasti lidských práv a jeho základním zákonem ve vztahu k několika právům. Článek 33 vyžaduje zaznamenávání pohlaví jednotlivců podle narození v národním registru narození, manželství a úmrtí, které nelze později změnit.

Kampaň #Drop33

Označení #Drop33 se používá na Twitteru jako výzva ke zrušení článku 33 maďarského zákona, který zakazuje právní uznání genderu transgender a intersex lidí. Kampaň na sociálních sítích připravila ILGA Europe, Transgender Europe (TGEU) a OII-International.

Amnesty International se připojila k mezinárodním a maďarským LGBTI+ organizacím a aktivistům a vyzvala tak ke zrušení novely zákona.

Do kampaně #Drop33 se mohl zapojit kdokoli. Stačilo jen natočit videovzkaz jak držíte list papíru formátu A4 s napsaným číslem 33 a pak ho zmačkáte a zahodíte. Lidé poté video zveřejnili na svých sociálních sítích spolu se sdělením: “Maďarsko, zruš článek 33 a respektuj právo transgender a intersex lidí na úřední změnu genderu. Ukaž solidaritu s transgender a intersex lidmi!”

Téměř 400 lidí během festivalu Prague Pride 2020 vyzvalo videovzkazem maďarskou vládu ke zrušení sporného článku 33.

2020

To znamená, že identifikační dokumenty jednotlivců by obsahovaly stejné, neměnné informace, které by zabránily transsexuálním a intersexuálním lidem v registraci jejich jmen a získávání souvisejících dokumentů v souladu s jejich rodovou identitou. Tato ustanovení vážně porušují právo transsexuálů a intersexuálních lidí na důstojnost, jejich právo na soukromí a rodinný život a právo na právní uznání jejich pohlaví na základě sebeurčení.

Jednotlivci, jejichž úřední doklady neodrážejí jejich rodovou identitu, jméno nebo rodové vyjádření, budou muset při každém předložení těchto dokumentů sdělit, že jsou transgender. V Maďarsku jsou transsexuálové a intersexuální lidé často diskriminováni, zejména v zaměstnání, vzdělávání, přístupu ke zboží, službám a bydlení. Tento nový zákon představuje poslední pokus omezit práva transsexuálů a intersexuálů a povede k další diskriminaci, zatímco útoky a zločiny z nenávisti proti těmto osobám se po vstupu zákona v platnost ještě zintenzivní.

Debata na téma LGBT+ ve střední a východní Evropě

V pondělí proběhla také online panelová diskuze se zahraničními hosty pořádaná společně se spolkem Queer Geography.

Debatující v naší diskuzi se zaměřili na téma systematických snah o zbavení LGBT+ občanů jejich práv v evropském regionu, pochopení a možná řešení tohoto problému. Ať už se jedná o zavádění „zón bez LGBT+ ideologie“ a případy násilí proti LGBT+ v Polsku, zákaz úřední změny pohlaví transgender a intersex lidí v Maďarsku nebo referenda otevřeně zaměřená proti LGBT+ na Slovensku, v Rumunsku, Slovinsku a Chorvatsku.

Moderoval: Michal Pitoňák (Česko)
Debatující: Veronika Valkovičová (Slovensko), Ivett Ördög (Maďarsko), Bart Staszewski (Polsko)

Fotoalbum 

 


ŘEKLI JSME ANO MANŽELSTVÍ PRO VŠECHNY

V roce 2019 se Amnesty připojila k průvodu Prague Pride již po osmé - tentokrát ve svatebním duchu!

Desítky lidí si tak mohly zavzpomínat a vytáhnout své staré svatební nebo družičkovské šaty, saka, fraky, motýlky a jiné. Pro lidi byly připraveny také transparenty, květiny a závoje. Průvod nevěst a ženichů měl upozornit na skutečnost, že gay a lesbické páry v Čechách nemají stejné postavení, jako páry heterosexuální.

Postavení gay a lesbických párů v Česku

Práva gay a lesbických párů nejsou v České republice rovnocenná s právy manželů. Pokud chtějí gayové a lesby v Česku vstoupit do oficiálního a státem uznaného svazku mají možnost uzavřít tzv. registrované partnerství.

Registrované partnerství je alternativou manželství, totiž nabízí jen omezená práva a ve výsledku tak znamená diskriminaci stejnopohlavních párů. Jedná se třeba o možnosti v oblasti rodinného práva, sociálního zabezpečení či nakládání s majetkem. Rovné postavení by zajistilo možnost všem párům vstupovat do manželství bez ohledu na jejich sexuální orientaci. Z toho důvodu se i česká Amnesty rozhodla zapojit do iniciativy Jsme Fér a podpořit tak úsilí veřejnosti k zrovnoprávnění všech osob.

Petice za polskou LGBT aktivistku

Amnesty měla na Letné také petiční stánek, kde mohli lidé podepsat petici za polskou LGBT aktivistku Elžbietu Podlešnou.

Elžbieta Podlešná je mladá polská aktivistka za práva žen a LGBT komunity, která byla vyšetřována za urážku náboženských svobod proto, že v polském městě Płock vyvěsila plakáty zobrazující pannu Marii se svatozáří v barvách duhy. Po tomto činu byla Elžbieta zatčena, čelila 14 různým soudním řízením a byla pod neustálým policejním dohledem. Lidé svými podpisy na Letné společně vyzvali k zastavení vyšetřování a k zajištění pokojného vykonávaní aktivismu.

2019

Amnesty podporovala občanské iniciativy usilující o přijetí „Manželství pro všechny“ v mnoha dalších zemích a vždy skončily úspěšně. Věříme, že se i Česko připojí k 28 státům, včetně například Německa, USA, Tchaj-wanu, Španělska či Argentiny, které řekly své symbolické „ANO“. 

Amnesty  současně nevidí žádný legitimní důvod k dvojímu označování heterosexuálních a homosexuálních svazků. Otázka zrovnoprávnění gayů a leseb nevyžaduje vytváření speciálních kategorií. Jde o zajištění přístupu a ochrany univerzálně platných a uznávaných práv bez diskriminace pro každého. Proto nesouhlasíme s vyčleňováním LGBT svazků do separátní kategorie upravené specifickým zákonem. Podporujeme řešení v podobě úplného zrovnoprávnění svazků osob stejného pohlaví, včetně rovného označení.


Na našem stánku jste mohli navštívit také tématický fotokoutek. Celé fotoalbum z akce si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.

Fotoalbum

 


ZÁPAS O LIDSKÁ PRÁVA V RUSKU

Letošní průvod s Amnesty se ponesl ve znamení zápasu o lidská práva. Fotbalovou tématikou jsme přiblížili ruský zákon známý jako „zákon o homosexuální propagandě,“ který dosáhl neslavného pátého výročí! Stal se nástrojem pro trestání těch, kteří - podle úřadů - prosazují netradiční sexuální vztahy. Sáhnutí na zadek – 15 dní za mřížemi. Projevení náklonnosti? Pokuta 5000 rublů. Pusa – deportace. Takhle extrémní můžou být důsledky aplikace zákona.

Abychom téma zápasu o lidská práva podpořili i naším oblečením, letošní dress code byl v barvách rozhodčích. (ideálně žluté triko a černé kraťasy, nebo celí v černém).


KAMPAŇ “Červená karta pro Rusko“

Amnesty na aplikaci zákona poukazuje v nové kampani spojené s fotbalem.

Zákon zakazující „propagaci netradičních sexuálních vztahů mezi mladistvými“, který je známý také jako „zákon o homosexuální propagandě“, byl v Rusku schválen v červnu 2013. Do ruského správního řádu přidal článek 6.21, a stal se tak nástrojem pro trestání těch, kteří - podle úřadů - prosazovali „netradiční sexuální vztahy“.

„Amnesty má za to, že takový zákon zasahuje do práva na svobodu projevu a bojuje za jeho zrušení. Zákon má negativní dopad na snahy LGBT+ organizací i jednotlivých aktivistů,“ upozorňuje Martin Balcar, vedoucí kampaní Amnesty International ČR.

Živá knihovna na Prague Pride


2018

ZÁKON V PRAXI NEZAHÁLÍ

Lidí, kteří na zákon už doplatili, je celá řada. Třeba LGBTI aktivisté Nikolaj Alexejev, Nikolaj Bajev a Alexej Kiselev. V lednu 2014 tito tři aktivisté podali stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, kde tvrdili, že jejich práva zajišťovaná evropskou Úmluvou o lidských právech byla porušena. V červnu 2017 soud potvrdil, že Rusko porušilo článek 10 (právo na svobodu projevu) a článek 14 (zákaz diskriminace) Úmluvy a musí aktivistům poskytnout finanční kompenzaci. Rusko se proti rozhodnutí odvolalo.

Evdokia Romanovová, LGBT aktivistka z ruské Samary, byla 26. července obviněna z „propagace homosexuality“, potom co sdílela odkazy na internetové stránky nadnárodní organizace Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights a články o rovnoprávnosti LGBT lidí. Evdokia dostala 18. října 2017 za sdílení článků pokutu v přepočtu 19 tisíc korun. 


Na našem stánku ste mohli navštívit také náš tématický fotokoutek. Celý fotoalbum z akce si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.Už jste někdy mluvili s transgender osobou, autistou, osobou bez domova nebo někým, kdo v dětství zažil sexuální zneužívání?

Právě v živé knihovně máte možnost vyslechnout si životní příběhy našich živých knížek, příslušníků různých menšin a popovídat si s nimi. To všechno v malé skupince maximálně 6 čtenářů, kde se mohou posluchači následně zeptat na to, co je zajímá.

Živá knihovna je vzdělávací projekt Amnesty International zaměřený na prevenci diskriminace, rasismu, xenofobie a extremismu.


Fotoalbum

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...