LGBT+ v České republice

Gayové a lesby existují všude po světě napříč všemi kulturami. Není tomu jinak ani v České republice.

V České republice byla homosexualita dekriminalizována v roce 1961. K dalšímu posunu v oblasti LGBT+ práv v Česku došlo po Sametové revoluci, kdy byla sjednocena hranice legálního věku způsobilosti k pohlavnímu styku na 15 let (dříve byla stanovená na 15 let pro heterosexuály a 18 let pro homosexuály). Směrem k rovnoprávnosti gayů a leseb přispěl i „antidiskriminační zákon“, který zakazuje nerovné zacházení z důvodu sexuální orientace člověka.

Stejnopohlavní páry v Česku mají od roku 2006 možnost formálně zpečetit svoji lásku vstupem do registrovaného partnerství. Registrované partnerství je jednou z forem státního uznání důvěrných vztahů, které přináší vzájemná práva a povinnosti. Mnoho lidí si myslí, že registrované partnerství a manželství je to samé. Ve skutečnosti ale existuje velké množství rozdílů, které gayům a lesbám přináší v praktickém i rodinném životě mnoho překážek. Láska nezná diskriminaci a ani naše zákony by neměly. Proto pokud stát prostřednictvím manželství uznává a chrání partnerské vztahy dvou milujících se lidí ve svých zákonech, neměl by toto uznání a ochranu někomu odpírat jen kvůli sexuální orientaci.

 

Proč se Amnesty staví za manželství pro všechny

 

Jak říká Všeobecná deklarace lidských práv v článku 1 – „Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“.

Nikdo z nás nesmí být diskriminován při uplatňování svých práv, což je zakotveno v článku 2 Všeobecné deklarace lidských práv a článku 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Již více než deset let se sexuální orientace považuje podle mezinárodního práva za zakázaný důvod diskriminace.

Každý z nás má tedy právo nebýt diskriminován na základě své sexuální orientace či genderové identity, a to včetně práva uzavřít manželství a založit rodinu. Podle článku 16 Všeobecné deklarace lidských práv má každý dospělý člověk právo vstoupit do vzájemného konsenzuálního sňatku: „Muži a ženy, jakmile dosáhnou plnoletosti, mají právo, bez jakéhokoli omezení z důvodů příslušnosti rasové, národnostní nebo náboženské, uzavřít sňatek a založit rodinu. Pokud jde o manželství, mají za jeho trvání i při jeho rozvázání stejná práva.“

Proto odpírání práva na civilní sňatky na základě sexuální orientace je diskriminací, prostřednictvím které je stejnopohlavním párům znemožněn přístup i k mnoha dalším právům – například oblasti rodinného práva, bydlení či sociálního zabezpečení, které neřeší ani institut registrovaného partnerství v Česku. I kdyby byla vyrovnána všechna práva a povinnosti registrovaných partnerů tak už jen samotné vyčleňování úpravy registrovaného partnerství do „speciálního zákona“ od úpravy manželství symbolicky vede ke stigmatizaci stejnopohlavních párů a může pohánět další předsudky lidí. Civilní sňatek mezi jednotlivci stejného pohlaví a jeho uznání je proto problémem, při kterém jsou ohrožena základní lidská práva.

Po celá desetiletí Amnesty International bojuje proti násilnostem a diskriminaci, kterým tak často musí čelit LGBT+ osoby po celém světě. Tato diskriminace se často projevuje v tom, jak státy odmítají LGBT+ osobám mnoho základních práv, které ostatní lidé považují za samozřejmost. Jedním z klíčových příkladů je přístup k občanským sňatkům. Od roku 2017 se Amnesty International staví proti diskriminaci v zákonech upravujících civilní sňatky na základě sexuální orientace a genderové identity a žádá státy, aby uznávali formy rodiny, které si lidé zvolí.

Proto se Amnesty International Česká republika stala spolupořadatelem kampaně „Jsme fér“. Kampaň si klade za cíl uzákonit možnost uzavřít manželství každému bez ohledu na jeho sexuální orientaci a genderovou identitu a tím i zrovnoprávnit stejnopohlavní svazky. Věříme, že i gayové a lesby v České republice by měli mít rovná práva, včetně možnosti uzavřít plnohodnotné manželství, a s ním nabýt všechna práva, která se k němu váží. Protože tak je to opravdu fér. I my budeme povzbuzovat českou veřejnost a vládu, aby podpořila právo českých gayů a leseb na uzavření manželství a tím přispěla k eliminaci diskriminace na základě sexuální orientace.

Novinky

28.5.2020

Pokuta za nenásilný LGBT protest

Viktoria Biranová, LGBTI aktivistka, se dne 24.5.2018 vyfotografovala s plakátem a nápisem „vy jste falešní“ před vládními budovami v Bělorusku.

20.5.2020

Gambie přijala doporučení proti mučení a pro zrušení trestu smrti

Gambie podpořila přibližně patnáct doporučení zaměřených na podporu svobody projevu.

22.4.2020

Mezinárodní den žen tentokrát bez násilí!

Urgentní akce na podporu Vitaliny Kovalové pomohla! LGBT aktivisté dostali řádnou policejní ochranu při pořádání další akce.

10.2.2020

Rusko: prominentní investigativní novinářka a právnička napadené během návštěvy v Čečensku

V Grozném 6. února napadli dvě lidskoprávní aktivistky. Jednou z nich je novinářka Jelena Milašinová.

16.12.2019

Podle čenstochovského prokurátora duhová svatozář náboženství nehanobí

Elžbieta Podlešná, která byla obviněna z hanobení náboženství, je stále ještě vyšetřována. Dobrou zprávou zatím zůstává rozhodnutí čenstochovského prokurátora, že vyobrazení jako takové náboženství nehanobí.

Další zprávy

Úspěchy

19.11.2016
První otevřený homosexuál zvolený za člena venezuelského parlamentu a LGBT+ aktivista musí být propuštěn: @ Venezuela

Rosmit Mantilla propuštěn!

Rosmit Mantilla byl ve čtvrtek večer propuštěn!

Tyto webové stránka používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více... Díky za upozornění...