Existuje právo na protest?

Stručně řečeno: ano, existuje! Mezinárodní právo v oblasti lidských práv chrání právo na protest prostřednictvím řady ustanovení, zakotvených v různých mezinárodních a regionálních úmluvách, které souhrnně poskytují protestujícím komplexní ochranu. Přestože právo na protest není bráno v dohodách o lidských právech jakožto samostatné právo, když se lidé účastní protestů, ať už individuálně nebo kolektivně, uplatňují řadu svých práv

Mezi ně patří právo na:

 • svobodu projevu, 
 • pokojné shromažďování, 
 • život,  
 • soukromí,  
 • svobodu sdružování,  
 • ochranu před mučením a špatným zacházením nebo trestáním,  
 • ochranu před svévolným zatýkáním a zadržením, 
 • právo nebýt diskriminován,  
 • právo na respektování důstojných pracovních podmínek, 
 • a další hospodářská, sociální a kulturní práva. 


  Protesty patří k běžným způsobům toho, jak lidé vyjadřují svůj světonázor a přispívají k ochraně mnoha dalších práv. Bez toho, aniž by se protestující mohli svobodně vyjadřovat, by masová shromáždění ztratila svůj hlas. Bez možnosti svobodně se shromažďovat by názory lidí nenabraly na síle a upadly by v zapomnění.  

  
  Je důležité si uvědomit, že protesty v minulosti umožňovaly veřejnosti domáhat se svých. Protesty proto ochraňuje mezinárodní právo bez ohledu na to, proti jakému problému lidé protestují a zda k jejich motivaci lidská práva patří. Figurují jakožto důležitá forma propojování lidí a vytvářejí prostor pro veřejnou debatu a politickou angažovanost. 
   
  Hromadné demonstrace různého druhu jsou jedním z nejdostupnějších prostředků, skrze které mohou lidé prosadit svoje názory. Nejvíce možností poskytují těm, jejichž lidská práva byla porušena nebo kteří nemají k dispozici platformu, kde by mohly být jejich názory vyslyšeny. 

  Ačkoli dříve si šlo pod pojmem „shromáždění“ představit jen fyzické shromáždění lidí, dnes se hranice mezi digitálním a fyzickým světem stále více stírají. Organizování protestů nejen znatelně ulehčil, ale dokonce se sám stal místem, kde se kolektivní setkání konají. Virtuální protesty, stávky a demonstrace se objevují všude, kde mají lidé přístup k internetu, a většina příprav a koordinace pouličních akcí taktéž probíhá online. 
   
  Všechny tyto aktivity si zaslouží stejný respekt, ochranu a facilitaci jako osobní shromáždění. To opakovaně potvrdily lidskoprávní organizace včetně Výboru OSN pro lidská práva, který vyzval státy, aby zajistily ochranu pokojných demonstrací všude tam, kde se mohou konat: venku, uvnitř i online, ve veřejném i soukromém prostoru nebo v kombinaci obou z nich. 

  Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
  Díky za upozornění...