Jak lidé protestují?

Mírové protesty pokrývají široké spektrum aktivit, od psaní dopisů a organizování petic až po demonstrace, shromáždění, pochody a stávky. Zahrnují také pestré a hlučné masové demonstrace, tiché bdění, sit-in, flashmoby, mediální happeningy, aktivity na sociálních sítích a online organizované sdílení sloganů a zpráv, stejně jako hladovky, shazování transparentů, tvorbu pouličního umění nebo projevy občanské neposlušnosti. Mohou být individuální nebo kolektivní a mohou probíhat online nebo offline. Všechny tyto a další formy protestu jsou chráněny právem na svobodu projevu a pokojného shromažďování a někdy i dalšími lidskými právy. 

Photo © 2015 Ya Noya -  Protest: ČÍNA CHRÁNÍ LIDSKÁ PRÁVA? NESOUHLASÍME!

Občanská neposlušnost
 
Občanská neposlušnost je formou protestu prostřednictvím nenásilné přímé akce, která se tradičně používá k napadání nespravedlivých zákonů nebo norem. Může zahrnovat úmyslné porušování zákonů, které účelově omezují lidská práva či vyjadřování určitého přesvědčení. 
 
Jiné projevy občanské neposlušnosti mohou zahrnovat porušení běžného zákona, který obsahuje jinou formu omezení. Okolnosti nesmějí být v rozporu s mezinárodním právem v oblasti lidských práv (týká se například překračování nebo blokování silnic). Takové aktivity mohou být prováděny třeba proto, že je protestující vnímají jako nejúčinnější způsob, jak protestovat nebo vyjádřit nesouhlas, získat pozornost široké veřejnosti a přispět k veřejné diskusi, případně zastavit porušování lidských práv nebo mu předcházet. 

JAK PROTESTUJÍCÍ OVLIVŇUJE DISKRIMINACE

Ne všichni lidé účastnící se protestů čelí stejným překážkám. Například ženy nebo LGBTI+ lidé čelí specifickým problémům s účastí na protestech i jinde v občanském prostoru, protože jejich práva jsou omezována společnostmi, které používají různé druhy násilí, marginalizace, společenské normy a někdy i legislativu k jejich potlačování; snaží se tak zachovat status quo, kterému dominuje patriarchát a heteronormativita. Zapojení se do veřejného protestu může také vyvolat tvrdší represi vůči lidem, kteří čelí jiným formám diskriminace – zvláště když se tyto formy prolínají – například pokud jsou domorodými lidmi, příslušníky rasových, etnických a náboženských menšin, migranty nebo lidmi diskriminovanými na základě původu, kasty nebo povolání. 

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...