Proč musíme chránit protest?

ROLE PROTESTU PŘI PROSAZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Protest je formou nenásilné přímé akce, která poskytuje cestu k vyjádření nespokojenosti a požadavků ve veřejné sféře, zejména v dobách, kdy stávající politické, sociální, ekonomické nebo kulturní systémy tyto požadavky nesplňují nebo je systematicky ignorují. 

V historii se proslavily protesty jako solný pochod v Indii v roce 1930, protesty proti britské koloniální nadvládě, pochod na Washington v roce 1963 za občanská a ekonomická práva černochů nebo povstání Arabského jara, která začala v Tunisku v roce 2010. 

Posviťme si na lidská práva v Rusku!

GLOBÁLNÍ KAMPAŇ ZA GLOBÁLNÍ PROBLÉM

Demonstranti dnes čelí v občanském prostoru množství překážek, včetně rostoucího počtu utlačujících zákonů a dalších represívních opatření, jejichž cílem je omezit práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování, zneužití síly policie na protestech, rozšíření nezákonného hromadného a cíleného sledování, vypínání internetu a online útoků. Poklidné protesty jsou ohroženy po celém světě. 

Foto: Jiří Zerzoň - Fridays for Future - Global Student Strike in Ostrava

Celosvětová kampaň Amnesty Protect the protest“ odmítá globální a rozsáhlé útoky na pokojné protesty a bojuje za práva pokojných demonstrantů. Naším cílem je, aby všichni lidé mohli pokojně protestovat a aby byl jejich hlas slyšet bezpečně a bez následků. 

  • Vedeme kampaň za změnu příliš restriktivní legislativy, která zmenšuje občanský prostor, zejména v zemích, kde je nespravedlivě omezeno právo na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování. 
  • Odmítáme svévolné zadržování, kriminalizaci demonstrantů, nezákonné používání násilí policií, zneužívání neletálních zbraní a nástrojů, které v činnosti policie nemá mít místo. Naším prvním krokem bude práce na novém mezinárodním opatření, které zakáže zneužívaní policejního vybavení. Dále budeme monitorovat obchod s takovýmto vybavením pro vymáhání práva; chceme tak zabránit jeho předání osobám, které ho pravděpodobně zneužily k mučení nebo jiným formám špatného zacházení. 
  • Požadujeme ukončení nezákonného hromadného a cíleného sledování a vyzýváme soukromé společnosti, aby převzaly odpovědnost za respektování práva na protest, včetně odporu proti online cenzuře a vypínání internetu. 
  • Podpoříme ty, jejichž hlasy byly umlčeny a kteří jsou nejvíce ohroženi diskriminací a vyloučením. 

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...