Proč musíme chránit protest?

ROLE PROTESTU PŘI PROSAZOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

Protest je formou nenásilné přímé akce, která poskytuje cestu k vyjádření nespokojenosti a požadavků ve veřejné sféře, zejména v dobách, kdy stávající politické, sociální, ekonomické nebo kulturní systémy tyto požadavky nesplňují nebo je systematicky ignorují.

Protesty jsou formou angažovanosti ve veřejném prostoru, která byla v průběhu historie nástrojem k dosažení řady lidských práv, ať už prostřednictvím individuálních a kolektivních akcí, jako jsou stávky, pochody, sit-in, vigilie, shromáždění, bojkoty, blokování ulic, kulturní nebo náboženské akce, stejně jako řada projevů občanské neposlušnosti.

Posviťme si na lidská práva v Rusku!

Proslulé svým trvalým odkazem jsou protesty jako solný pochod v Indii v roce 1930, protesty proti britské koloniální nadvládě; pochod na Washington v roce 1963 za občanská a ekonomická práva černochů; a povstání Arabského jara, která začala v Tunisku v roce 2010; mezi mnoha a mnoha dalšími.

V posledních letech došlo k velkému nárůstu protestů, které překročily národní hranice, v reakci na hluboce zakořeněné projevy nespravedlnosti a nerovnosti, včetně demonstrací Black Lives Matter, které začaly v USA a rozšířily se po celém světě na protest proti rasismu, protesty #MeToo a #MareaVerde požadující sexuální a reprodukční práva a rovnost pohlaví, a protesty Fridays for Future, organizované mladými lidmi, kteří žádají rychlé kroky proti klimatickým změnám.

Některé protesty se mohou jevit jako kontraproduktivní, když jsou utlumeny násilnými represemi a zdá se, že upevňují nezodpovědné mocenské struktury. Přesto i v případech, kdy se úřady snaží protesty potlačit, se jejich vliv a odkaz může projevit až po letech či dokonce desetiletích při změnách společenských norem a zákonů.

Ale když se podíváme do historie, ke změně často dochází tak, že uděláme „dva kroky vpřed a jeden krok zpět.“ Jejich síla spočívá v tom, že zdola nahoru zdůrazňují nedostatek legitimity represívní, nezodpovědné moci a přispívají ke zvyšování povědomí, k posunu veřejných diskusí a změně jazyka, myšlení a chování, dokud nedojde k bodu zlomu.

GLOBÁLNÍ KAMPAŇ ZA GLOBÁLNÍ PROBLÉM

Demonstranti dnes čelí v občanském prostoru množství překážek, včetně rostoucího počtu zákonů a dalších represívních opatření, jejichž cílem je omezit práva na svobodu projevu, shromažďování a sdružování; zneužití síly policie na protestech; rozšíření nezákonného hromadného a cíleného sledování, vypínání internetu a online útoků.

Mírové protesty jsou ohroženy po celém světě: od Ruska po Francii, od Íránu po Maroko, od Číny po Thajsko a Srí Lanku, od USA po Nikaraguu a Chile, od Senegalu po Zimbabwe.

Foto: Jiří Zerzoň - Fridays for Future - Global Student Strike in Ostrava

Amnesty International zahajuje celosvětovou kampaň zvanou "Protect the protest“, která odmítne globální a rozsáhlé útoky na pokojné protesty, postaví se na stranu pokojných demonstrantů a podpoří důvody, uváděné sociálními hnutími za prosazení lidských práv. Naším cílem je, aby všichni lidé mohli jednat pokojně a aby byl jejich hlas slyšet bezpečně a bez následků.

  • Povedeme kampaň za změnu příliš restriktivní legislativy, která zmenšuje občanský prostor, zejména tam, kde nezákonně omezuje právo na svobodu projevu, pokojné shromažďování a sdružování.
  • Odmítneme svévolné zadržování, kriminalizaci demonstrantů, nezákonné používání násilí policií, zneužívání neletálních zbraní a nástrojů, které v policii nemají místo. Naším prvním krokem bude práce na novém mezinárodním opatření, které zakáže zneužívaní policejního vybavení. Dále budeme kontrolovat obchod s takovýmto vybavením pro vymáhání práva; chceme tak zabránit jeho předání osobám, které je pravděpodobně zneužijí k mučení nebo jiným formám špatného zacházení.
  • Budeme požadovat ukončení nezákonného hromadného a cíleného sledování a vyzveme soukromé společnosti, aby převzaly odpovědnost za respektování práva na protest, včetně odporu proti online cenzuře a vypínání internetu.
  • Podpoříme ty, jejichž hlasy byly přehlušeny a kteří jsou nejvíce ohroženi diskriminací a vyloučením.

Tyto webové stránky používají cookies pro zlepšení uživatelského komfortu, předvyplnění údajů podporovatele. Zjistit více...
Díky za upozornění...