Urgentní
akce

© Private

Argentinský právník je nespravedlivě ve vězení kvůli kritice ústavní reformy. Pomůžete?

  Případ

Alberto Nallar je právník a obránce lidských práv. Kritizoval spornou ústavní reformu a účastnil se protestů proti jejímu zavedení. Kvůli svým aktivitám byl obviněn z pobuřování a odsouzen ke třem a půl roku vězení. Zastaňte se ho podpisem petice.

Nallar podporoval nenásilné protesty proti sporné ústavní reformě a poskytoval podporu a právní pomoc osobám zadrženým během demonstrací a jejich rodinám. Trestný čin pobuřování, za který byl odsouzen, je v zemi často používaným trestním ustanovením, které kriminalizuje lidi, již uplatňují právo na protest, mimo jiné za blokování veřejných komunikací, spadá sem ale i podněcování k páchání trestných činů nebo kladení odporu. Odsouzen byl 24. října trestním soudem č. 3 v Jujuy. Rozsudek zatím není pravomocný. Alberto Nallar se proti rozhodnutí soudu odvolal.

Dne 16. června 2023 ústavodárné shromáždění provincie Jujuy v Argentině provedlo ústavní reformu bez účasti veřejnosti, která by mohla ohrozit práva původních obyvatel.

V důsledku protestů, které následovaly po schválení částečné reformy ústavy, došlo v provincii Jujuy k násilným policejním represím, včetně svévolného zadržování a nadměrného použití síly ze strany státních úředníků. Reakce bezpečnostních složek provincie Jujuy na tyto protesty vedla k významnému porušení práva na život, svobodu, osobní integritu, pokojné shromažďování, obranu lidských práv a svobodu projevu, která jsou uznávána a chráněna mezinárodním právem.

Pozadí

Protesty komunit a lidskoprávních organizací v provincii Jujuy pokračují, protože nová ústavní reforma nebyla zrušena. V září letošního roku navštívila delegace Amnesty International město San Salvador a departementy Tumbaya, Cochinoca, Humahuaca a Susques v provincii Jujuy. Amnesty vyslechla nejméně 107 obětí a svědků, včetně členů více než patnácti komunit původních obyvatel, právníků, zástupců lidskoprávních organizací a místních úřadů.

Amnesty zjistila, že při protestech došlo ke zbytečnému a nadměrnému použití síly, včetně použití slzného plynu a gumových projektilů, což v mnoha případech vedlo ke zranění demonstrujících. Amnesty také vyslechla několik svědectví o zatýkání osob za pouhou poklidnou účast na demonstracích, což se rovná svévolnému zbavení svobody. Bylo rovněž hlášeno, že oběti státních represí se vyhýbají podávání stížností, protože se obávají trestního stíhání za svou účast na protestech. Amnesty zároveň zjistila, že úřady jsou značně nečinné při vyšetřování možných případů zneužití ze strany bezpečnostních složek během demonstrací.