Urgentní
akce

© Tomás Ramírez / AI Argentina

Argentina: LGBTI+ aktivistce hrozí až čtyři roky vězení kvůli protestnímu graffiti

  Případ

LGBTI   Argentina publikován 27.6.2024

Pierina Nochetti, lesbická aktivistka za lidská práva, čelí obvinění z trestného činu kvůli namalování graffiti na protest proti zmizení mladého transgender muže v argentinském městě Necochea. Hrozí jí až čtyři roky vězení. Zastaňte se jí podpisem petice.

Pierina Nochetti je matka tří dětí a hlavní živitelka domácnosti. Samu sebe definuje jako otevřeně lesbickou LGBTI+ aktivistku. Dlouhodobě se podílí na organizaci pride průvodu v Necochea, pobřežním městě v provincii Buenos Aires.

Pierina Nochetti se mimo jiné aktivně angažovala v případu zmizení mladého trans muže Tehuela de la Torreho. Tehuelova rodina spolu s transfeministickými a LGBTI+ hnutími a lidskoprávními organizacemi vedou kampaň od jeho zmizení. Tehuel byl naposledy viděn 11. března 2021, když šel na pracovní pohovor.

Pierina již čelila trestu v podobě desetidenního snížení platu v místní samosprávě, kde pracuje. Poté na ni bylo podáno trestní oznámení kvůli graffiti, které namalovala v reakci na zmizení Tehuela. Stíhání přišlo poté, co Pierina mluvila se svými nadřízenými o nerovných podmínkách a zacházení v práci, které by mohly být založeny na její sexuální orientaci a genderové identitě.

Argentina je smluvní stranou několika mezinárodních smluv o lidských právech, které chrání právo na svobodu projevu, včetně Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (ICCPR) a Americké úmluvy o lidských právech. Podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv musejí být omezení práv na svobodu projevu stanovená zákonem a musejí být nezbytná a přiměřená. Výbor OSN pro lidská práva uvedl, že sankce za škody na majetku v souvislosti s protesty mají být vykládány úzce a doporučil stíhání pouze v případech, kdy jsou škody „závažné“, protože jinak by představovaly nepřiměřené omezení práv.

Pozadí

V posledních desetiletích došlo v Argentině k velkému pokroku v ochraně práv LGBTI+ lidí, mimo jiné v oblasti rovného manželství, práva na změnu úředního pohlaví, práva na zavedení kvót pro zaměstnávání trans* osob ve veřejném sektoru, práva na interrupci a práva na komplexní sexuální výchovu.

Nicméně LGBTI+ lidé, především trans a nebinární osoby, čelí vážné diskriminaci v přístupu ke svým právům na zdraví, zaměstnání, vzdělání a právu na život bez násilí na základě své genderové identity nebo sexuální orientace. V roce 2023 zaznamenalo Národní středisko pro sledování zločinů z nenávisti vůči LGBTI+ lidem v Argentině 133 zločinů z nenávisti vůči lidem kvůli jejich identitě, genderovému projevu nebo sexuální orientaci: 84 % těchto útoků bylo namířeno proti trans ženám. Z celkového počtu trestných činů bylo čtyřicet útoků proti fyzické integritě. LGBTI+ lidé navíc čelí rostoucímu počtu projevů, které podněcují nenávist a patologizují sexuální diverzitu - a to i ze strany politiků a političek - což umožňuje nárůst zločinů z nenávisti na základě sexuální orientace, genderové identity a genderového vyjádření.