Urgentní
akce

Vyzvěte vládu, aby podpořila dodržování lidských práv na sportovních akcích!

  Případ

Na mezinárodních sportovních akcích musí být respektována lidská práva nejen sportovců, ale i návštěvníků. Výzvu s takovým požadavkem iniciovalo finské Ministerstvo kultury a sportu a k Finsku se poté připojilo 23 z 28 členských zemí EU. Česká republika však odmítla. Podle premiéra Jiřího Rusnoka jde o politiku, která do sportu nepatří. Výzva má přitom vést především k tomu, aby se lidé mohli sportovních událostí účastnit beze strachu z porušování svých práv. Například v Rusku cizincům za otevřené projevy homosexuality hrozí peněžité tresty nebo vyhoštění.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučilo výzvu nepodepsat. „Když si někdo myslí, že v Rusku jsou porušována lidská práva – a to já nevím, nejsem na to odborník – ať to kritizuje. Ale ať si nebere sport jako rukojmí,“ řekl serveru Česká pozice náměstek ministra školství Jan Kocourek. Zcela opačný názor má přitom ministerstvo zahraničí. Spor se tedy dostal až na jednání vlády, kde ministři koncem listopadu jednomyslně odhlasovali, že se Česko k výzvě nepřipojí.

Dopis adresovaný Evropské komisi přitom nekonkretizuje, kterých zemí nebo sportovních akcí se výzva přesně týká. Zmiňuje velké sportovní události „jako například Olympijské hry, Paralympijské hry, světové šampionáty“ a apeluje na dodržování práv jednotlivců během jejich konání „bez ohledu na rasu, barvu pleti, sexuální orientaci". Je zřejmé, že riziko ohrožení základních práv vnímají signatáři nejen v případě nejbližších Olympijských her v ruské Soči, ale například i hokejového šampionátu v Bělorusku, Mistrovství světa ve fotbale v Kataru a dalších událostí.

Mezinárodní sportovní události jsou přitom významnou součástí společenského dění, které dalece přesahuje sportovní rozměr. Výzva není určena sportovcům, ale je společným stanoviskem politických představitelů, že budou dbát na respektování lidských práv při účasti na takových akcích a chránit tak účastníky z řad sportovců i návštěvníků.

Například v Rusku byla letos přijata tzv. homofobní legislativa, která omezuje svobodu shromažďování a projevu pro lesby, gaye, bisexuály, transgender lidi a intersexuály (LGBTI). Otevřené projevy menšinové sexuální orientace mohou být považovány za "propagaci homosexuality". Sportovcům či návštěvníkům s jinou než heterosexuální orientací tak hrozí za pouhý polibek pokuta v přepočtu 60 tisíc korun, 15denní vězení a cizincům i vyhoštění.

Pozadí

Celé znění výzvy:

Paní Androulla Vassiliou

Komisařka pro vzdělání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež

Evropská komise

Brusel

Brusel, 21. listopadu 2013

Vážená komisařko Vassiliou,

na Neformálním zasedání Sportovní rady ve Vilniusu, konaném 1. října letošního roku, vyzval finský ministr kultury a sportu Paavo Arhinmäki jménem devatenácti členských států k respektování lidských práv během významných sportovních událostí. S ohledem na blížící se sportovní události v Evropské unii i mimo ni bychom my, evropští ministři sportu, chtěli tímto dopisem oživit toto naše společné stanovisko a rozvést tuto důležitou problematiku.

Zdůrazňujeme potřebu čelit diskriminaci a netoleranci, ať už k nim dochází v oblasti sportu nebo mimo něj. Ceníme si potenciálu sportu jakožto univerzálního jazyka, který přispívá ke vzdělávání lidí na základě respektu, rozdílnosti, tolerance a poctivosti a jakožto prostředku, který je schopen vzdorovat všem formám diskriminace, a který podporuje sociální začlenění vztahující se na všechny. Tyto hodnoty by měly být respektovány v kontextu všech sportů.

Vyzýváme všechny státy, které se podílejí na organizování sportovních událostí, jako jsou Olympijské hry, Paralympijské hry, světové šampionáty a další, aby respektovaly Evropskou Úmluvu o ochraně základních lidských práv a svobod, Listinu základních práv Evropské unie a Všeobecnou deklaraci lidských práv.

Proto také vyzýváme všechny země, aby dostály svým mezinárodním závazkům, zejména v rámci Rady Evropy, za dodržování nediskriminace, svobody projevu a svobody shromažďování a bránily tato práva pro všechny jednotlivce, nehledě na jejich rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženské vyznání, politické nebo jiné přesvědčení, národnostní nebo etnický původ, asociaci s národnostní menšinou, majetek, hendikep, narození, sexuální orientaci nebo jakékoliv jiné postavení.

Lidská práva jsou univerzální a neodcizitelná a my věříme, že Evropská unie jakožto klíčový hráč v oblasti základních práv je v jedinečné pozici, aby mohla skrze sport a sportovní události prosazovat dodržování lidských práv v EU i mimo ni.

Proto bychom chtěli vyzvat Evropskou komisi, v rámci příslušných oblastí kompetencí Evropské unie, aby se zavázala k prosazení náležité legislativy týkající se této velmi důležité problematiky.

S úctou,

Ministr kultury a sportu – Rakousko

Ministr pro vzdělání a kulturu – Kypr

Vlámský ministr financí, rozpočtu, práce, prostorového plánování a sportu - Belgie

Ministr kultury – Dánsko

Viceprezident a Ministr rozpočtu, financí a sportu vlády francouzské komunity – Belgie

Ministr kultury – Estonsko

Ministr kultury, médií a turismu německojazyčné komunity – Belgie

Ministr kultury a sportu – Finsko

Ministryně mládeže a sportu – Bulharsko

Ministr sportu, mládeže, národního vzdělávání a spolkového života – Francie

Ministr vědy, vzdělání a sportu – Chorvatsko

Federální ministr vnitra – Německo

Zástupce ministra sportu - Maďarsko

Ministr sportu a mládeže – Portugalsko

Ministr dopravy, turismu a sportu – Irsko

Ministr sportu – Lucembursko

Ministr zdravotnictví, sociálního zabezpečení a sportu – Nizozemsko

Ministryně sportu a turismu – Polsko

Ministr sportu, turismu a rovností – Spojené království

Ministr kultury a sportu – Švédsko

Ministr vzdělávání, kultury a sportu – Španělsko

Ministr vzdělávání, vědy, výzkumu a sportu – Slovensko

Ministr vzdělávání, vědy a sportu - Slovinsko

Také jménem:

Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Dopis ministrů vlád EU - anglicky