Urgentní
akce

© Canva

Amnesty vyzývá vládu a parlament: Zpřísněte zbraňovou legislativu v České republice!

  Případ

Když střelné zbraně skončí v nezodpovědných rukou, může to znamenat katastrofu. České zákony, které regulují získávání zbraní, jsou přesto jedny z nejmírnějších v Evropě. V ČR se za posledních patnáct let odehrály již čtyři masové střelby, a je proto nejvyšší čas, aby se zákonodárci a zákonodárkyně zabývali tím, kdo má přístup ke zbraním a za jakých podmínek. Zatím je tato debata vedena převážně směrem k deregulaci nabývání a držení zbraní. Podepište petici a pojďte to změnit!

Ač zbrojní průkaz mají v ČR pouze 3 % obyvatel, počet legálně držených střelných zbraní přesáhl v roce 2023 jeden milion. Pro představu, Polsko má čtyřikrát méně zbraní v přepočtu na obyvatele. Zneužívání střelných zbraní má závažné dopady na jednotlivce, rodiny i komunity a může vést k porušování práv na život a na bezpečnost osob. Amnesty se obává, že deregulace nabývání a držení zbraní bude mít závažné dopady na základní lidská práva.

Podle zprávy Vysoké komisařky OSN pro lidská práva jsou soukromé osoby zodpovědné za většinu násilí se zbraní v ruce a 86 % zabití způsobených střelnou zbraní je uskutečněno mimo válečnou zónu. Dále konstatovala, že zvýšený civilní přístup ke střelným zbraním, včetně legálně získaných zbraní, může vést ke zvýšené míře násilí a nejistoty, což má negativní dopad na občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva. Proto je nezbytné, aby právní předpisy a veřejné politiky – týkající se civilního přístupu ke střelným zbraním – byly formulovány a přezkoumávány s ohledem na lidská práva.

Šíření střelných zbraní má disproporční dopad na ženy a dívky, které jsou nejčastěji obětmi domácího násilí. Výzkum ukázal, že ženy se současným nebo bývalým partnerem, který má přístup ke střelné zbrani, jsou neúměrně zranitelnější vůči násilí, zneužívání nebo usmrcení.

Ženy žijící v domácnostech, kde se vyskytuje střelná zbraň, byly téměř třikrát až pětkrát častěji oběťmi vražd než ženy, které žijí v domácnostech, kde se střelná zbraň nevyskytuje.

Na konci loňského roku došlo k tragickému útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Bezpečnostní rada státu v čele s premiérem Petrem Fialou a ministrem vnitra Vítem Rakušanem po svém jednání v lednu oznámila, že sestaví expertní skupinu, která se bude zabývat návrhy na změnu zbrojní legislativy tak, aby se minimalizovalo riziko zneužití střelných zbraní. Amnesty je členem této skupiny a budeme požadovat zejména:

• Znovuzavedení zkoumání důvodu, z jakého si osoba žádá o zbrojní průkaz. Žádost o zbrojní průkaz na sebeobranu by měla být dostatečně opodstatněná.

• Zavedení opatření ke snížení rizika zneužití střelných zbraní v kontextu domácího násilí. Minulost páchání domácího násilí by měla být dostatečným důvodem pro neudělení/odebrání zbrojního průkazu. Zbraně by měly být automaticky odebrány vykázané osobě.

• Zvážení dalších dílčích opatření, jako například zvýšení věkové hranice pro získání zbrojního průkazu, limitování počtu zbraní a zkrácení platnosti zbrojního průkazu na sebeobranu, nebo zvážení zavedení psychologických testů.

• Zbavení české legislativy ideologických formulací, které jsou z právního hlediska nadbytečné a zavádějící a slouží pouze jako záminka k oslabení regulace držení zbraní (např. vypuštění práva bránit se i zbraní v Listině základních práv a svobod a vypuštění práva držet a nosit zbraň v zákoně o zbraních a střelivu).

Další informace najdete na naší speciální webové stránce.