Urgentní
akce

© Amnesty International

Členové Výboru příbuzných zadržených a zmizelých v Hondurasu jsou v ohrožení života!

  Případ

Výbor příbuzných zadržených a zmizelých v Hondurasu (COFADEH) je velmi důležitou lidskoprávní organizací v zemi. Jeho členům bylo kvůli aktivitám opakovaně vyhrožováno, jsou sledováni a bezdůvodně napadáni. Amnesty International je přesvědčena, že k útokům a zastrašování dochází právě kvůli lidskoprávním aktivitám členů výboru.

Výbor příbuzných zadržených a zmizelých v Hondurasu (Comité de Familiares de Detenidos y Desaparicidos en Honduras – COFADEH) je jednou z hlavních lidskoprávních organizací v této zemi. Původně byl založen proto, aby dokumentoval mizení lidí na začátku 80. let 20. století. V té době bylo přibližně 200 takových lidí, kteří byli drženi ve vazbě.

V posledních letech rozšířil COFADEH svůj mandát a je velmi aktivní v oblasti porušování lidských práv. Jeho zaměstnancům bylo opakovaně vyhrožováno už v minulosti, od roku 2011 je ale počet výhružek podstatně větší. Meziamerická komise pro lidská práva Honduras vyzvala, aby ochránil všechny obránce lidských práv, kteří v zemi působí.

V roce 2011 napsalo několik zaměstnanců COFADEH zprávu o tom, že jsou sledováni a jejich domovy jsou pod dohledem neznámých mužů. Jeden z koordinátorů organizace poté dostal textovou zprávu s větou „Odpočívej v pokoji“. Dině Mezaové, ředitelce zpravodajského internetového portálu organizace (defensoresenlinea.com) vyhrožovali neznámí lidé sexuálním násilím. Podle jejích slov je také sledována a fotografována neznámým mužem. Bertha Olivová, koordinátorka COFADEH a jedna z jeho zakládajících členek, měla telefonát, kdy jí byla přehrána nahrávka s jedním z jejích soukromých hovorů. Nohemí Perézovou, další ze zakládajících členek COFADEH, při příchodu do kanceláře napadl neznámý muž.

  Aktuality

Pozadí

Obhájci lidských práv jsou v Hondurasu často obtěžováni a slovně nebo fyzicky napadáni. Trestní stíhání pachatelů je v těchto případech ojedinělé a obecná beztrestnost tak jen přispívá k dalším útokům. Meziamerická komise pro lidská práva má pravomoc požadovat po vládách, aby přijaly opatření ochraňující jednotlivce v ohrožení. To udělala i v listopadu 2009, kdy požádala honduraské úřady o ochranu členů a zaměstnanců COFADEH. Ty však požadavky přijaly jen částečně.