Urgentní
akce

© Amnesty International

Klimatická krize je krizí lidských práv!

  Případ

  Česká republika publikován 4.11.2021

Změny klimatu mají již dnes zásadní vliv na lidská práva milionů lidí. Ohrožují naše právo na život, zdraví, dostupnost pitné vody, potravin, bydlení a práci. Nejvíce dopad klimatických změn pociťují nejchudší nebo lidé z méně rozvinutých zemí. Ohrožena je ale i vláda práva či řada občanských a politických práv.

Amnesty International se proto připojuje k Pozici Klimatické koalice k emisním cílům do roku 2030 a klimatické neutralitě České republiky. Zároveň apeluje na zajištění lidských práv během celého procesu.

Klimatická krize je největší výzvou naší doby. Když se planeta zahřívá, led taje, druhy vyhynou a jsou narušeny celé ekosystémy, jsou také zásadním způsobem ovlivněna lidská práva na celém světě. Klimatická krize je proto také krizí lidských práv dosud nebývalých rozměrů. Výzkum ukazuje, že během příštích deseti let musí dojít k revolučním změnám, aby se zpomalily nejdramatičtější dopady klimatické katastrofy. Klimatická spravedlnost je ale také o respektování lidských práv, aby nejokrajovější skupiny a jednotlivci nebyli změnami zasaženi nejvíce.

Lidská práva jsou ve všech částech světa ohrožena v přímém důsledku klimatické krize. Miliony lidí budou nuceny opustit své domovy. S tím, jak se množí tropické bouře, záplavy, tornáda a intenzivní vlny veder, jsou dopady klimatických změn stále viditelnější a dochází k nim na všech místech planety, včetně České republiky. Změna klimatu je záležitostí lidských práv, je to věc každého. Pokud nic neuděláme, její dopady nás budou stále více ovlivňovat v našem každodenním životě i v životě budoucích generací.

Velká většina závazků států ke snížení emisí má stále daleko k tomu, aby byla v souladu s imperativem 1,5 °C, a to navzdory všem naléhavým varováním vydaným vědci, orgány OSN i trvající mobilizací mladých lidí.

Celé znění Pozice Klimatické koalice najdete zde:

Požadujeme snížení emisí skleníkových plynů a dosažení klimatické neutrality. Jedná se o společnou petici Amnesty International a Klimatické koalice.