Urgentní
akce

© Giles Clarke/Getty Images Reportage

30 let po devastující katastrofě se oběti stále nedočkaly odškodnění

  Případ

  Indie publikován 1.12.2014

Tento rok uplyne 30 let od bhópálské katastrofy - neštěstí, které má dodnes rozsáhlé negativní dopady na lidská práva místního obyvatelstva. Více než 500 000 přeživších i jejich dětí trpí zraněním či postižením. Stále probíhá kontaminace okolí továrny v Bhópálu, která od té doby, co byla opuštěna po úniku plynu, nikdy nebyla řádně zabezpečena. Bhópálská katastrofa je ukázkový případ dosud neúspěšných pokusů získat efektivní nápravu za hrubé korporátní porušování lidských práv.

Letos uběhne 30 let od jedné z největších průmyslových katastrof na světě – úniku plynu v indickém Bhópálu v roce 1984. O tři dekády později ale oběti a přeživší stále usilují o spravedlnost a společnosti zodpovědné za katastrofu zatím řádně nepřijaly zodpovědnost. Mnoho obětí sužují vážné dlouhodobé zdravotní problémy. Přetrvávající kontaminace životního prostředí nadále narušuje lidská práva dalších generací obyvatel oblastí, které se nacházejí v blízkosti areálu továrny.

2. prosince 1984 z továrny na výrobu pesticidů v Bhópálu unikl toxický plyn obsahující smrtelně nebezpečné chemikálie. Během tří dnů od úniku zemřelo 7000 až 10 000 lidí. Desítky tisíc lidí navíc doteď trpí vážnými zdravotními problémy, a to včetně dětí narozených rodičům, kteří s plynem přišli do kontaktu. Narušeno je především zdraví žen.

Továrnu v té době vlastnila společnost „Union Carbide Corporation“ (UCC), která je od roku 2001 dceřinou společností americké „The Dow Chemical Company“ (Dow). Vláda USA selhala ve své zodpovědnosti dohnat zúčastněné firmy k odpovědnosti. Také vládě Indie se nepodařilo zajistit patřičnou nápravu. Dohody, které se společnostmi uzavřela, jsou neefektivní a nedostačující.

  Aktuality

  Článek publikován 18.6.2020

Katastrofa v Bhópálu je i po 35 letech stále živou tragédií

Vláda od začátku chránila korporace na úkor lidských životů.

Pozadí

Ve své práci na případu Bhópálu úzce spolupracujeme s místními aktivisty a neziskovými organizacemi. V Bhópálu existuje silná síť občanských skupin, které po desítky let neúnavně bojují za spravedlnost. Velká část pokroků, které se odehrály v oblastech zajištění bezpečnosti a zmírnění utrpení přeživších, je přímým důsledkem aktivistického úsilí těchto skupin. Oběti Bhópálu a aktivisté pokračují ve svých snahách i přesto, že jsou proti nim podnikány právní kroky. Indická dceřiná společnost firmy Dow se snažila dosáhnout soudního zákazu protestů před svými budovami a nedávno chtěla zažalovat demonstranty za obchodní ztráty.