Urgentní
akce

Těhotenství by nemělo zabíjet

  Případ

Těhotné ženy a čerstvé matky ze správní oblasti Mkhondo na východě Jihoafrické republiky zbytečně umírají z důvodu nedostatečné zdravotní péče. Mkhondo je jedním z regionů země, kde je lékařská péče vůbec nejhorší. Mateřská úmrtnost se zde stále zvyšuje, zatímco v jiných částech země se situace zlepšuje.

Amsterdam (nezaměňovat s nizozemským hlavním městem) je malé farmářské městečko na východě Jihoafrické republiky poblíž hranice se Svazijskem. Vládne tam vysoká míra nezaměstnanosti a chudoby.

Zdravotní správní oblast Gert Sibande, ve které Amsterdam leží, má nejvyšší míru nakažení HIV mezi těhotnými ženami (46,1%). Podle údajů národní studie těchto oblastí se mateřská úmrtnost v Gert Sibande více než zdvojnásobila.

Důvody pro tak vysokou mateřskou úmrtnost jsou komplexní a mají mnoho příčin. Zřejmá je však důležitost včasné a pravidelné prenatální péče. Směrnice jihoafrické vlády doporučují ženám a dívkám první vyšetření do 14. týdne těhotenství. Většina žen a dívek v Amsterdamu, se kterými Amnesty International mluvila, však péči vyhledaly až po této lhůtě, ačkoliv je jim ze zákona poskytnuta bezplatně.

Důvodů, kvůli kterým kliniku v Amsterdamu nenavštívily dříve, uvedly několik. Tím hlavním byl nevhodný přístup zdravotních sester. Ty údajně na dívky křičí, protože otěhotněly moc mladé nebo nevdané, chovají se k pacientkám hrubě, pomlouvají je před ostatními pacienty, používají vulgární výrazy a nerespektují soukromí pacientek a důvěrnost informací.

Pro snížení mateřské úmrtnosti v Mkhondo je nutné zvýšit obecné povědomí komunity o této problematice a zkvalitnit zdravotnickou péči.

Pozadí

Vysoká míra mateřské úmrtnosti v Jihoafrické republice je důkladně zdokumentovaná. V současné době v této zemi umírá 310 žen na 100 000 porodů. Toto číslo navíc v posledních deseti letech významně vzrostlo. Mnohým z těchto úmrtí se dá předejít. Včasná prenatální péče znamená příležitost pro těhotné ženy a dívky získat důležité informace, kontrolovat komplikace v těhotenství a nechat se vyšetřit na sexuálně přenosné choroby, HIV, cukrovku a další zdravotní rizika. Nedostatečná prenatální péče byla příčinou téměř 25% mateřských úmrtí v období od 2008 do 2010, kterým se dalo předejít.