Urgentní
akce

© Unsplash

Jemen: Propusťte zadržované lidskoprávní aktivisty a humanitární pracovníky

  Případ

V květnu 2023 vtrhly ozbrojené síly Hútiů na akci pořádanou náboženskou menšinou baháistů a zadržely sedmnáct lidí. Šest z nich stále zůstává ve vězení, kde jim hrozí mučení. Amnesty vyzývá k jejich okamžitému propuštění, protože jsou zadržováni výhradně za pokojné uplatňování svých lidských práv.

Dne 25. května 2023 ozbrojené síly Hútiů vtrhly na pokojné shromáždění baháistů v jemenském Saná a svévolně zadržely sedmnáct členů baháistické komunity, včetně pěti žen a pracovníků v oblasti lidských práv a humanitární pomoci. Od té doby bylo na základě mezinárodního tlaku propuštěno jedenáct lidí. Šest z nich je však nadále svévolně zadržováno bezpečnostními a zpravodajskými službami Hútiů a je jim odpíráno právo na právní pomoc. Hrozí jim další porušování jejich práv ze strany hútijských orgánů, včetně mučení a jiného špatného zacházení.

Od roku 2015 Amnesty zdokumentovala situaci 82 členů baháistické komunity v Jemenu, kteří byli zadrženi hútijskými úřady a vystaveni násilnému zmizení, mučení, zadržování v izolaci nebo jim bylo odepřeno právo na spravedlivý proces. Pět baháistů, kteří byli zatčeni v roce 2016, bylo více než dva roky drženo bez obvinění a bez řádného soudu, aniž by měli možnost se proti svému zadržení odvolat. V září 2018 pak byli obviněni z různých závažných trestných činů včetně špionáže pro cizí státy. Za taková obvinění hrozí až trest smrti. Jejich řízení bylo součástí hromadného soudního procesu, kterého se účastnilo celkem 24 baháistů – dalších 19 bylo obviněno v nepřítomnosti, včetně dospívající dcery jednoho ze zadržených baháistů. Hútijské úřady nařídily propuštění všech baháistických vězňů v roce 2020 pod podmínkou jejich následného vyhoštění ze země. Obvinění proti 24 baháistům však nebyla zrušena.

Baháistický vězeň svědomí Hamíd Hajdara byl po svém prvním zatčení v roce 2013 propuštěn v roce 2020. V roce 2018 byl odsouzen k trestu smrti a poté v roce 2020 omilostněn. Amnesty vyjádřila své znepokojení nad důvody jeho zadržení u hútijských úřadů, jakož i nad soudním řízením, které vykazovalo hrubé nedostatky, včetně dlouhého pobytu ve vazbě, zbytečných průtahů soudního procesu, mučení a jiného špatného zacházení a nedostatečného přístupu k obhájci během výslechů.

Pozadí

Všechny strany ozbrojeného konfliktu probíhajícího v Jemenu, včetně sil Hútiů, mezinárodně uznané vlády, Jižní přechodné rady, koalice vedené Saúdskou Arábií a jemenských sil podporovaných Spojenými arabskými emiráty se dopustily zločinů podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv a humanitárního práva, včetně úmyslného zabíjení, svévolného zadržování, nucených zmizení, mučení a jiného špatného zacházení a nespravedlivých soudních procesů.

Dne 17. října 2023 přijala Rada OSN pro lidská práva rezoluci, v níž vyzvala hútijské úřady, aby „odstranily překážky, které brání přístupu humanitární pomoci, propustily unesené humanitární pracovníky a ukončily násilí a diskriminaci žen na základě náboženství nebo přesvědčení“.